CHUYÊN MỤC

Dụng cụ cầm tay Dewalt USA

  • Máy Siết Bu Lông 13mm DeWALT DW293

  Máy Siết Bu Lông 13mm DeWALT DW293

  3,047,000 vnđ

  • Máy Khoan Đầu Kẹp 10mm- 550W DeWALTDWD014

  Máy Khoan Đầu Kẹp 10mm- 550W DeWALTDWD014

  1,144,000 vnđ

  • Máy Khoan Động Lực Đầu Kẹp 10mm- 550W DeWALT DWD022

  Máy Khoan Động Lực Đầu Kẹp 10mm- 550W DeWALT DWD022

  1,287,000 vnđ

  • Máy Khoan Động Lực Đầu Kẹp 13mm- 650W DeWALT DWD024

  Máy Khoan Động Lực Đầu Kẹp 13mm- 650W DeWALT DWD024

  1,397,000 vnđ

  • Máy Búa Đục Bê Tông Đầu Gài SDS-Max 10KG DeWALT D25901K

  Máy Búa Đục Bê Tông Đầu Gài SDS-Max 10KG DeWALT D25901K

  15,433,000 vnđ

  • Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC733KA1

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC733KA1

  3,201,000 vnđ

  • Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC740KA1

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC740KA1

  2,739,000 vnđ

  • Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC750KA

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC750KA

  2,200,000 vnđ

  • Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN Li-Ion DeWALT DCD710S2

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN Li-Ion DeWALT DCD710S2

  4,070,000 vnđ

  • Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD730C2

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD730C2

  5,500,000 vnđ

  • Máy Khoan Búa Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD735L2

  Máy Khoan Búa Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD735L2

  6,930,000 vnđ

  • Máy Khoan Búa Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD785L2

  Máy Khoan Búa Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD785L2

  7,480,000 vnđ

  • Máy Siết Bu Lông Dùng PIN Li-Ion DeWALT DCF880L2

  Máy Siết Bu Lông Dùng PIN Li-Ion DeWALT DCF880L2

  8,030,000 vnđ

  • Máy Thổi Hơi Nóng, Công Suất 1.800W DeWALT D26411

  Máy Thổi Hơi Nóng, Công Suất 1.800W DeWALT D26411

  1,298,000 vnđ

  • Máy Thổi Hơi Nóng, Công Suất 2.000W DeWALT D26414

  Máy Thổi Hơi Nóng, Công Suất 2.000W DeWALT D26414

  1,628,000 vnđ

  • Máy Búa Đục Bê Tông Đầu Gài Hex 30mm 16KG DeWALT D25961K

  Máy Búa Đục Bê Tông Đầu Gài Hex 30mm 16KG DeWALT D25961K

  23,100,000 vnđ

  • Máy Chà Nhám Rung DeWALT D26441

  Máy Chà Nhám Rung DeWALT D26441

  1,463,000 vnđ

  • Máy Bào Cầm Tay DeWALT D26676

  Máy Bào Cầm Tay DeWALT D26676

  1,991,000 vnđ

  • Máy Cưa Lọng DeWALT DW341K

  Máy Cưa Lọng DeWALT DW341K

  2,596,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm - 1250W DeWALT D28065

  Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm - 1250W DeWALT D28065

  1,914,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm DeWALT D28065T

  Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm DeWALT D28065T

  2,189,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 850W DeWALT D28111X

  Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 850W DeWALT D28111X

  1,419,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 1050W DeWALT D28112X

  Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 1050W DeWALT D28112X

  1,859,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 2200W DeWALT D28413

  Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 2200W DeWALT D28413

  2,629,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 230mm - 2200W DeWALT D28414

  Máy Mài Góc, Đá Mài 230mm - 2200W DeWALT D28414

  3,740,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 230mm - 2000W DeWALT D28490

  Máy Mài Góc, Đá Mài 230mm - 2000W DeWALT D28490

  3,570,000 vnđ

  • Máy Đục Phá Bê Tông 30KG DeWALT D25980K

  Máy Đục Phá Bê Tông 30KG DeWALT D25980K

  35,596,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 2000W DeWALT D28491

  Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 2000W DeWALT D28491

  2,574,000 vnđ

  • Máy Cắt Sắt, Lưỡi Cắt 355mm DeWALT D28710

  Máy Cắt Sắt, Lưỡi Cắt 355mm DeWALT D28710

  3,179,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 680W DeWALT DW810

  Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 680W DeWALT DW810

  1,012,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm - 1,400W DeWALT DW830

  Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm - 1,400W DeWALT DW830

  2,068,000 vnđ

  • Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 1,800W DeWALT DW840

  Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 1,800W DeWALT DW840

  2,354,000 vnđ

 • Máy Siết Bu Lông 13mm DeWALT DW293
  Công suất 710W.
  Tốc độ không tải 2.100v/p.
  Tốc độ đập 2.700l/p.
  Lực siết 440Nm.

  Máy Khoan Đầu Kẹp 10mm- 550W DeWALTDWD014
  Kẹp mũi khoan 1-10mm.
  Khoan sắt 10mm, khoan gỗ 25mm.
  Đảo chiều nhiều tốc độ (không tải 2800v/p).

  Máy Khoan Động Lực Đầu Kẹp 10mm- 550W  DeWALT DWD022
  Tốc độ đập 47,600l/p.
  Kẹp mũi khoan 1-10mm.
  Khoan sắt 10mm
  Khoan tường 13mm
  Khoan gỗ 25mm.
  Đảo chiều nhiều tốc độ (không tải 2,800v/p).

  Máy Khoan Động Lực Đầu Kẹp 13mm- 650W  DeWALT DWD024
  Kẹp mũi khoan 1.5-13mm.
  Khoan sắt 13mm
  Khoan tường 16mm
  Khoan gỗ 25mm.
  Đảo chiều nhiều tốc độ (không tải 2800v/p).

  Máy Búa Đục Bê Tông Đầu Gài SDS-Max 10KG DeWALT D25901K
  Công suất 1,500W.
  Tốc độ đập 1,020 - 2,040l/p.
  Thiết kế chuyên dùng đục phá bê tông.
  Có chế độ chống rung và tay cầm chống rung giảm thiểu mỏi tay.

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC733KA1
  Kẹp mũi khoan 1-10mm.
  Điều chỉnh lực siết 14 vị trí.
  Chuyên dùng khoan sắt 10mm
  khoan gỗ 30mm.
  Đảo chiều, 02 cấp tốc độ 300/ 1,100v/p.

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC740KA1
  Kẹp mũi khoan 1-10mm.
  Điều chỉnh lực siết 14 vị trí.
  Chuyên dùng khoan sắt 10mm
  Khoan gỗ 25mm.
  Đảo chiều, 02 cấp tốc độ 300/ 1,100v/p

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN. Đầu Kẹp 10mm DeWALT DC750KA
  Kẹp mũi khoan 1-10mm.
  Điều chỉnh lực siết 14 vị trí.
  Chuyên dùng khoan sắt 10mm, khoan gỗ 22mm.
  Đảo chiều, 02 cấp tốc độ 300/ 1,100v/p

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN Li-Ion DeWALT DCD710S2
  Công suất 180W.
  Kẹp mũi khoan 1-10mm.
  Khoan sắt 10mm, khoan gỗ 19mm, vặn vít 6mm.
  Đảo chiều, 02 cấp tốc độ 0-400/ 1,500v/p.

  Máy Khoan/ Vặn Vít Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD730C2
  Công suất 300W.
  Kẹp mũi khoan 1.5-13mm.
  Khoan sắt 13mm
  Khoan gỗ 35mm
  Khoan tường 13mm.
  Đảo chiều, 02 cấp tốc độ 0-550/ 1,900v/p.

  Máy Khoan Búa Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD735L2
  Công suất 300W.
  Kẹp mũi khoan 1.5-13mm.
  Khoan sắt 13mm
  Khoan gỗ 35mm
  khoan tường 13mm.
  Đảo chiều, 02 cấp tốc độ 0-550/ 1,900v/p

  Máy Khoan Búa Dùng PIN Li-Ion 13mm DeWALT DCD785L2
  Công suất 350W.
  Kẹp mũi khoan 1.5-13mm.
  Khoan sắt 13mm, khoan gỗ 35mm, khoan tường 13mm.
  Đảo chiều, 02 cấp tốc độ 0-600/ 2,000v/p.

  Máy Siết Bu Lông Dùng PIN Li-Ion DeWALT DCF880L2
  Công suất 350W.
  Đảo chiều, tốc độ 0- 2,300v/p.
  Máy nhẹ, 03 đèn LED cực sáng.

  Máy Thổi Hơi Nóng, Công Suất 1.800W  DeWALT D26411
  Nhiệt độ 50-600.
  Miệng thổi 22mm.
  Chế độ chống quá nhiệt

  Máy Thổi Hơi Nóng, Công Suất 2.000W DeWALT D26414
  Nhiệt độ 50-600.
  Miệng thổi 22mm.
  Chế độ chống quá nhiệt.

  Máy Búa Đục Bê Tông Đầu Gài Hex 30mm 16KG DeWALT D25961K
  Công suất 1,600W.
  Tốc độ đập 1,460l/p.
  Thiết kế chuyên dùng đục phá bê tông.
  Có chế độ chống rung và tay cầm chống rung giảm thiểu mỏi tay

  Máy Chà Nhám Rung DeWALT D26441
  Công suất 230W.
  Quỹ đạo 28.000l/p.
  Tốc độ quay 14.000v/p.
  Kích thước nhám 140 x 115mm.
  Kích thước tấm đệm 108 x 115mm

  Máy Bào Cầm Tay DeWALT D26676
  Công suất 550W.
  Bề rộng đường bào 82mm.
  Độ sâu bào tối đa 1,5mm.
  Chiều dài đế bào 296mm.
  Tốc độ không tải 17.000v/p

  Máy Cưa Lọng DeWALT DW341K
  Công suất 550W
  Độ xọc lên xuống 20mm.
  Tốc độ xọc 3.100 lần/phút.
  Cắt gỗ 85mm, cắt sắt 10mm, cắt phi kim loại 20mm

  Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm - 1250W DeWALT D28065
  Tốc độkhông tải 9,000v/p.
  Lớp keo nhựa đặc biệtbảo vệ Stator chống mạc kim loại

  Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm DeWALT D28065T
  Tốc độkhông tải 9,000v/p.
  Lớp keo nhựa đặc biệtbảo vệ Stator chống mạc kim loại.

  Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 850W DeWALT D28111X
  Tốc độ cao (không tải 10,000v/p).
  Công tắc trượt hông.  
  Lớp keo nhựa đặc biệt bao phủ bảo vệ Stator chống mạc kim loại

  Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 1050W DeWALT D28112X
  Tốc độ cao (không tải 10,000v/p).
  Công tắc trượt hông.
  Lớp keo nhựa đặc biệt bảo vệ Stator chống mạc kim loại.

  Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 2200W  DeWALT D28413
  Tốc độ cao (không tải 8,500v/p).
  Công tắc bóp có chốt khóa chống mỏi tay
  Lớp keo nhựa đặc biệt bảo vệ Stator chống mạc kim loại.

  Máy Mài Góc, Đá Mài 230mm - 2200W DeWALT D28414
  Tốc độ cao (không tải 6,500v/p
  Công tắc bóp có chốt khóa chống mỏi tay.

  Máy Mài Góc, Đá Mài 230mm - 2000W  DeWALT D28490
  Tốc độ cao (không tải 6,500v/p).
  Công tắc bóp có chốt khóa chống mỏi tay.
  Lớp keo nhựa đặc biệt bao phủ bảo vệ Stator chống mạc kim loại

  Máy Đục Phá Bê Tông 30KG DeWALT D25980K
  Đầu gài Hex 28mm.
  Công suất 2,000W.
  Tốc độ đập 870l/p.
  Thiết kế chuyên dùng đục phá bê tông.

  Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 2000W DeWALT D28491
  Tốc độ cao (không tải 8,500v/p).
  Công tắc bóp có chốt khóa chống mỏi tay.
  Lớp keo nhựa đặc biệt bao phủ bảo vệ Stator chống mạc kim loại

  Máy Cắt Sắt, Lưỡi Cắt 355mm DeWALT D28710
  Công suất 2,200W
  Tốc độ cao (không tải 3,800v/p).
  Mô tơ chạy rất mạnh, cạc te trượt tự động

  Máy Mài Góc, Đá Mài 100mm - 680W  DeWALT DW810
  Tốc độ cao (không tải 11,000v/p).
  Công tắc đuôi.
  Lớp keo nhựa đặc biệt bảo vệ Stator chống mạc kim loạ

  Máy Mài Góc, Đá Mài 125mm - 1,400W DeWALT DW830
  Tốc độ cao (không tải 10,000v/p).
  Lớp keo nhựa đặc biệt bao phủ bảo vệ Stator chống mạc kim loại.
  Công suất mạnh do mô tơ có mô men xoắn lớn.

  Máy Mài Góc, Đá Mài 180mm - 1,800W DeWALT DW840
  Tốc độ cao (không tải 8,000v/p).
  Công tắc bóp có chốt khóa chống mỏi tay.
  Lớp keo nhựa đặc biệt bao phủ bảo vệ Stator chống mạc kim loại.