CHUYÊN MỤC

Mày hàn Hồng Ký - VN

  • Máy Hàn Tig 250A AC/DC - 220V Hồng Ký HK TIG 250A AC/DC

  Máy Hàn Tig 250A AC/DC - 220V Hồng Ký HK TIG 250A AC/DC

  15,400,000 vnđ

  • Máy Hàn Tig 250A Hồng Ký HK HK TIG 250A

  Máy Hàn Tig 250A Hồng Ký HK HK TIG 250A

  7,100,000 vnđ

  • Máy Hàn Tig 200A AC/DC - 220V Hồng Ký HK TIG 200A AC/DC

  Máy Hàn Tig 200A AC/DC - 220V Hồng Ký HK TIG 200A AC/DC

  11,900,000 vnđ

  • Máy Hàn Tig 200A Hồng Ký HK TIG 200A

  Máy Hàn Tig 200A Hồng Ký HK TIG 200A

  4,350,000 vnđ

  • Máy Hàn Mig 500A-380V Hồng Ký HK MIG 500I

  Máy Hàn Mig 500A-380V Hồng Ký HK MIG 500I

  26,500,000 vnđ

  • Máy Hàn Mig 350A-380V Hồng Ký HK MIG 350I

  Máy Hàn Mig 350A-380V Hồng Ký HK MIG 350I

  20,000,000 vnđ

  • Máy Hàn Mig 250A-380V Hồng Ký HK MIG 250

  Máy Hàn Mig 250A-380V Hồng Ký HK MIG 250

  12,000,000 vnđ

  • Máy Hàn Mig 200Y - 220V Hồng Ký HK MIG 200Y

  Máy Hàn Mig 200Y - 220V Hồng Ký HK MIG 200Y

  11,500,000 vnđ

  • Máy Cắt 220V Hồng Ký HK 416

  Máy Cắt 220V Hồng Ký HK 416

  8,900,000 vnđ

  • Máy Hàn 380V Hồng Ký HK315A

  Máy Hàn 380V Hồng Ký HK315A

  8,900,000 vnđ

  • Máy Hàn 250TP (hàn que chịu lực) HỒNG KÝ HK250TB

  Máy Hàn 250TP (hàn que chịu lực) HỒNG KÝ HK250TB

  7,850,000 vnđ

  • Máy Hàn Hồng Ký HK250T

  Máy Hàn Hồng Ký HK250T

  6,000,000 vnđ

  • Máy Hàn Hồng Ký HK 200I

  Máy Hàn Hồng Ký HK 200I

  3,050,000 vnđ

  • Máy Hàn Hồng Ký HK 200A

  Máy Hàn Hồng Ký HK 200A

  3,350,000 vnđ

  • Máy Hàn Hồng Ký HK 180A

  Máy Hàn Hồng Ký HK 180A

  2,850,000 vnđ

  • Máy Cắt 380V Hồng Ký HK 70

  Máy Cắt 380V Hồng Ký HK 70

  15,000,000 vnđ

  • Máy Cắt 220V Hồng Ký HK 70

  Máy Cắt 220V Hồng Ký HK 70

  15,000,000 vnđ

  • Máy Cắt Hồng Ký HK 40

  Máy Cắt Hồng Ký HK 40

  6,400,000 vnđ

  • Máy Hàn 15KVA Hồng Ký HK – HB15K

  Máy Hàn 15KVA Hồng Ký HK – HB15K

  17,500,000 vnđ

  • Máy Hàn 10KVA Hồng Ký HK – HB10K

  Máy Hàn 10KVA Hồng Ký HK – HB10K

  12,000,000 vnđ

  • Máy Hàn 4KVA Hồng Ký HK – HB4K

  Máy Hàn 4KVA Hồng Ký HK – HB4K

  7,900,000 vnđ

  • Máy Hàn 500A - 220/380V Hồng Ký HK 500D

  Máy Hàn 500A - 220/380V Hồng Ký HK 500D

  10,500,000 vnđ

  • Máy Hàn 400A - 220/380V Hồng Ký HK 400D

  Máy Hàn 400A - 220/380V Hồng Ký HK 400D

  9,600,000 vnđ

  • Máy Hàn 350A - 220/380V Hồng Ký HK 350D

  Máy Hàn 350A - 220/380V Hồng Ký HK 350D

  8,700,000 vnđ

  • Máy Hàn 300A - 220/380V Hồng Ký HK 300D

  Máy Hàn 300A - 220/380V Hồng Ký HK 300D

  8,300,000 vnđ

  • Máy Hàn 300A -220V Hồng Ký HK 300D

  Máy Hàn 300A -220V Hồng Ký HK 300D

  7,400,000 vnđ

  • Máy Hàn 250A -220/380V Hồng Ký HK 250D

  Máy Hàn 250A -220/380V Hồng Ký HK 250D

  6,300,000 vnđ

  • Máy Hàn 250A -220V Hồng Ký HK 250D

  Máy Hàn 250A -220V Hồng Ký HK 250D

  5,600,000 vnđ

  • Máy Hàn Hồng Ký 200A HK 200D

  Máy Hàn Hồng Ký 200A HK 200D

  4,500,000 vnđ

  • Máy Hàn Hồng Ký 180A HK 180D

  Máy Hàn Hồng Ký 180A HK 180D

  3,300,000 vnđ

  • Máy Hàn Hồng Ký 160A HK 160D

  Máy Hàn Hồng Ký 160A HK 160D

  3,300,000 vnđ

 • Máy Hàn Tig 250A AC/DC - 220V Hồng Ký HK TIG 250A AC/DC
  Model: HK TIG 250A AC/DC
  Điện thế vào ± 15%: 220V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 9 KVA
  Cường độ ra: 20 – 250 A

  Máy Hàn Tig 250A Hồng Ký HK HK TIG 250A
  Model: HK TIG 250A
  Điện thế vào ± 15%: 220V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 9.3 KVA
  Cường độ ra: 20 – 250 A

  Máy Hàn Tig 200A AC/DC - 220V Hồng Ký HK TIG 200A AC/DC
  Model: HK TIG 200A AC/DC
  Điện thế vào ± 15%: 220V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 7 KVA
  Cường độ ra: 20 – 200 A

  Máy Hàn Tig 200A Hồng Ký HK TIG 200A
  Model: HK TIG 200A
  Điện thế vào ± 15%: 220V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 7 KVA
  Cường độ ra: 10 – 200 A

  Máy Hàn Mig 500A-380V Hồng Ký HK MIG 500I
  Model: HK MIG 500I
  Điện thế vào ± 15%: 3 pha 380V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 24.7 KVA
  Cường độ ra: 80 – 500 A

  Máy Hàn Mig 350A-380V Hồng Ký HK MIG 350I
  Model: HK MIG 350I
  Điện thế vào ± 15%: 3 pha 380V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 13.8 KVA
  Cường độ ra: 80 – 350 A

  Máy Hàn Mig 250A-380V Hồng Ký HK MIG 250
  Model: HK MIG 250
  Điện thế vào ± 15%: 3 pha 380V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 8.3 KVA
  Cường độ ra: 50 – 250 A

  Máy Hàn Mig 200Y - 220V Hồng Ký HK MIG 200Y
  Model : HK MIG 200Y
  Điện thế vào: 220V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 6KVA
  Cường độ ra:20-200A

  Máy Cắt 220V Hồng Ký  HK 416
  Model : HK 416
  Điện thế vào: 220V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 6KVA
  Cường độ ra:20-200A

  Máy Hàn 380V Hồng Ký HK315A
  Model : HK 315
  Điện thế vào: 3 PHA 380V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 12.8KVA
  Cường độ ra:20-315A

  Model : HK 250TB

  Điện thế vào: 220 V/380V

  Tần số (Hz): 50/60

  Công suất đầu ra: 7/9KVA

  Cường độ ra:20-200/20 – 250A

  Máy Hàn Hồng Ký HK250T
  Model : HK 250T
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 9.3KVA
  Cường độ ra:20 – 250A

  Máy Hàn Hồng Ký HK 200I
  Model : HK 200I
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 7KVA
  Cường độ ra:20 – 200A

  Máy Hàn Hồng Ký HK 200A
  Model : HK 200A
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 7KVA
  Cường độ ra:20 – 200A

  Máy Hàn Hồng Ký HK 180A
  Model : HK 180A
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 5.6KVA
  Cường độ ra:20 – 180A

  Máy Cắt 380V Hồng Ký HK 70
  Model : HK 70
  Điện thế vào: 3 pha 380 V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 9.5KVA
  Cường độ ra:20 – 70A

  Máy Cắt 220V Hồng Ký HK 70
  Model : HK 70
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 9.5KVA
  Cường độ ra:20 – 70A

  Máy Cắt Hồng Ký HK 40
  Model : HK 40
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60
  Công suất đầu ra: 7KVA
  Cường độ ra:10 – 40A

  Máy Hàn 15KVA Hồng Ký HK – HB15K
  Model : HK – HB15K
  Độ dày bấm (2 miếng): 0.5 – 4 mm
  Chiều dài tâm bấm:450 mm
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60

  Máy Hàn 10KVA Hồng Ký HK – HB10K
  Model : HK – HB10K
  Độ dày bấm (2 miếng): 0.5 – 3.5 mm
  Chiều dài tâm bấm:400 mm
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60

  Máy Hàn 4KVA Hồng Ký HK – HB4K
  Model : HK – HB4K
  Độ dày bấm (2 miếng): 0.5 – 2.5 mm
  Chiều dài tâm bấm:350 mm
  Điện thế vào: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60

  Máy Hàn 500A - 220/380V Hồng Ký HK 500D
  Model : HK 500D
  Điện thế vào ± 15%: 220V hoặc 2pha nóng 380V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 40 KVA
  Điện thế ra: 75V – 85V

  Máy Hàn 400A - 220/380V Hồng Ký HK 400D
  Model : HK 400D
  Điện thế vào ± 15%: 220V hoặc 2pha nóng 380V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 32 KVA
  Điện thế ra: 75V – 82V

  Máy Hàn 350A - 220/380V Hồng Ký HK 350D
  Model : HK 350D
  Điện thế vào ± 15%: 220V hoặc 2pha nóng 380V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 28 KVA
  Điện thế ra: 70V – 75V

  Máy Hàn 300A - 220/380V Hồng Ký HK 300D
  Model : HK 300D
  Điện thế vào ± 15%: 220V hoặc 2pha nóng 380V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 24 KVA
  Điện thế ra: 65V – 70V

  Máy Hàn 300A -220V Hồng Ký HK 300D
  Model : HK 300D
  Điện thế vào ± 15%: 220V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 24 KVA
  Điện thế ra: 65V – 70V

  Máy Hàn 250A -220/380V Hồng Ký HK 250D
  Model : HK 200D
  Điện thế vào ± 15%: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 13 KVA
  Điện thế ra: 55V – 58V

  Máy Hàn 250A -220V Hồng Ký HK 250D
  Model : HK 200D
  Điện thế vào ± 15%: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 13 KVA
  Điện thế ra: 55V – 58V

  Máy Hàn Hồng Ký 200A HK 200D
  Model : HK 200D
  Điện thế vào ± 15%: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 13 KVA
  Điện thế ra: 55V – 58V

  Máy Hàn Hồng Ký 180A HK 180D
  Model : HK 180D
  Điện thế vào ± 15%: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 10 KVA
  Điện thế ra: 52V – 55V

  Máy Hàn Hồng Ký 160A HK 160D
  Model : HK 160D
  Điện thế vào ± 15%: 220 V
  Tần số (Hz): 50/60 Hz
  Công suất đầu ra: 8.5 KVA
  Điện thế ra: 50V – 52V