CHUYÊN MỤC

Đèn LED chiếu sáng Điện Quang

  • Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD02 05727 90

  Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD02 05727 90

  149,000 vnđ164,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD01 05727 90

  Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD01 05727 90

  149,000 vnđ164,000 vnđ

  • Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU A50 03765

  Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU A50 03765

  49,000 vnđ54,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 06727 100

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 06727 100

  314,000 vnđ349,000 vnđ

  • Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBUGL 03727

  Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBUGL 03727

  106,000 vnđ117,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 16727 200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 16727 200

  660,000 vnđ734,000 vnđ

  • Đèn LED Tuýp Điện Quang ĐQ LEDTU01 18765

  Đèn LED Tuýp Điện Quang ĐQ LEDTU01 18765

  677,000 vnđ745,000 vnđ

  • Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU A55 05727

  Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU A55 05727

  64,000 vnđ71,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 12765

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 12765

  990,000 vnđ1,100,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 12727

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 12727

  990,000 vnđ1,100,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 18765 300x600

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 18765 300x600

  1,569,000 vnđ1,743,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 18727 300x600

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 18727 300x600

  1,569,000 vnđ1,743,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765

  2,890,000 vnđ3,211,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 300x1200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 300x1200

  2,890,000 vnđ3,211,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765 600x600

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765 600x600

  2,643,000 vnđ2,936,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 600x600

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 600x600

  2,643,000 vnđ2,936,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765

  2,890,000 vnđ3,211,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727 600x600

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727 600x600

  2,890,000 vnđ3,211,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 600x600

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 600x600

  3,138,000 vnđ3,486,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600x600

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600x600

  3,138,000 vnđ3,486,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72765 600x1200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72765 600x1200

  5,944,000 vnđ6,604,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72727

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72727

  5,944,000 vnđ6,604,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ ĐQLEDPN02 06765 100

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ ĐQLEDPN02 06765 100

  314,000 vnđ349,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 12765 155

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 12765 155

  496,000 vnđ551,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 12727 155

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 12727 155

  496,000 vnđ551,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 16765 200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 16765 200

  660,000 vnđ734,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 08765 140

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 08765 140

  330,000 vnđ367,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 08727 140

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 08727 140

  330,000 vnđ367,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 12765 180

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 12765 180

  496,000 vnđ551,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 180

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 180

  496,000 vnđ551,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 14765 200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 14765 200

  629,000 vnđ698,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 14727 200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 14727 200

  629,000 vnđ698,000 vnđ

 • Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD02 05727 90 
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các showroom, cửa hàng thời trang, nữ trang, các công trình chiếu sáng dân dụng

  Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD01 05727 90
   Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các showroom, cửa hàng thời trang, nữ trang, các công trình chiếu sáng dân dụng

  Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU A50 03765
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các cao ốc văn phòng, phố mua sắm, siêu thị, nhà máy, trường học, bệnh viện, hộ gia đình

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 06727 100 
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 6W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBUGL 03727
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Phù hợp chiếu sáng trang trí, mỹ thuật, không gian.

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 16727 200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 16W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Tuýp Điện Quang ĐQ LEDTU01 18765
  Điện áp: 220V
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 18W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các cao ốc văn phòng, khách sạn, cửa hàng, nhà ở

  Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU A55 05727
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các cao ốc văn phòng, phố mua sắm, siêu thị, nhà máy, trường học, bệnh viện, hộ gia đình

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 12765 300x300
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 12727 300x300
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 18765 300x600
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 18W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 18727 300x600 
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 18W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765 300x1200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 36W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 300x1200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 36W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 36W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 600x600
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 36W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 45W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 45W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 600x600
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 54W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600x600
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 54W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72765 600x1200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 72W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72727
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 72W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 06765 100
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 6W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang  ĐQ LEDPN02 12765 155 
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang  ĐQ LEDPN02 12727 155 
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 16765 200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 16W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 08765 140
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 8W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 08727 140
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 8W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 12765 180
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 180
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 14765 200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 14W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 14727 200 
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 14W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở