CHUYÊN MỤC

Đèn led chiếu sáng Duhal

  • Bóng LED Duhal DA-B815

  Bóng LED Duhal DA-B815

  72,000 vnđ80,000 vnđ

  • Đèn LED Gắn Nổi Duhal DF-B803

  Đèn LED Gắn Nổi Duhal DF-B803

  324,000 vnđ359,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-C806

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-C806

  414,000 vnđ459,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-N807

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-N807

  260,000 vnđ288,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Tường Duhal DK-A008

  Đèn LED Âm Tường Duhal DK-A008

  592,000 vnđ657,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Vách Duhal AB-D802

  Đèn LED Chiếu Vách Duhal AB-D802

  538,000 vnđ598,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Vách Duhal AI-D801

  Đèn LED Chiếu Vách Duhal AI-D801

  719,000 vnđ799,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B801

  Bóng LED Duhal DA-B801

  105,000 vnđ116,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-E802

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-E802

  200,000 vnđ223,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal AB-B002A

  Bóng LED Duhal AB-B002A

  145,000 vnđ161,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal AA-B910

  Bóng LED Duhal AA-B910

  1,443,000 vnđ1,603,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-N805

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-N805

  245,000 vnđ272,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-S604

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-S604

  492,000 vnđ546,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Duhal DM-A002

  Đèn Led Dưới Nước Duhal DM-A002

  940,000 vnđ1,128,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B907

  Bóng LED Duhal DA-B907

  512,000 vnđ613,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A509

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A509

  189,000 vnđ227,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A807

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A807

  262,000 vnđ314,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A805

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A805

  220,000 vnđ263,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A803

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A803

  133,000 vnđ159,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A802

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A802

  139,500 vnđ167,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-N816

  Bóng LED Duhal DA-N816

  49,000 vnđ54,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B821

  Bóng LED Duhal DA-B821

  133,000 vnđ147,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-N817

  Bóng LED Duhal DA-N817

  59,000 vnđ66,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DD-B802

  Bóng LED Duhal DD-B802

  38,000 vnđ42,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-N815

  Bóng LED Duhal DA-N815

  34,000 vnđ37,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B819

  Bóng LED Duhal DA-B819

  149,000 vnđ165,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-N814

  Bóng LED Duhal DA-N814

  21,600 vnđ24,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B818

  Bóng LED Duhal DA-B818

  117,000 vnđ130,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B817

  Bóng LED Duhal DA-B817

  99,000 vnđ110,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B816

  Bóng LED Duhal DA-B816

  86,000 vnđ95,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B814

  Bóng LED Duhal DA-B814

  59,000 vnđ65,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B806

  Bóng LED Duhal DA-B806

  108,000 vnđ120,000 vnđ

 • Bóng LED Duhal DA-B815
  Điện áp: 220V
  Công suất: 7W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx104
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Đèn LED Gắn Nổi Duhal  DF-B803
  Điện áp: 220V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx100
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-C806
  Điện áp: 220V
  Công suất: 14W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  248x143x55
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-N807
  Điện áp: 220V
  Công suất: 7W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx56
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại...

  Đèn LED Âm Tường Duhal DK-A008
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: 200x100x75
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, nhà hàng, khách sạn...

  Đèn LED Chiếu Vách Duhal AB-D802

  - Điện áp: 220V

  - Công suất: 5W

  - Tuổi thọ: 30.000 giờ

  - Kích thước: 145x90x135

  - Ứng dụng: khách sạn, nhà ở...

  Đèn LED Chiếu Vách Duhal AI-D804

  - Điện áp: 220V

  - Công suất: 12W

  - Tuổi thọ: 30.000 giờ

  - Kích thước: LxWx62

  - Ứng dụng: khách sạn, nhà ở...

  Bóng LED Duhal DA-B801
  Điện áp: 220V
  Công suất: W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LWH 
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-E802
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx82
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại...

  Bóng LED Duhal AB-B002A
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:   LxWx65
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal AA-B910
  Điện áp: 220V
  Công suất: 30W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:   LxWx210
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-N805
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx56
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-S604
  Điện áp: 220V
  Công suất: 19W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx35
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại...

  Đèn Led Dưới Nước Duhal DM-A002
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Nhà hàng, khách sạn, khu thương mại, công trình dân dụng ...

  Bóng LED Duhal DA-B907
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx94
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A509
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx58
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A807
  Điện áp: 220V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx57
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A805
  Điện áp: 220V
  Công suất: 7W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx52
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A803
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx42
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A802
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx30
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Bóng LED Duhal DA-N816
  Điện áp: 220V
  Công suất: 7W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx120
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-B821
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx133
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-N817
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx123
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DD-B802
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx55
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-N815
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx106
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-B819
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx94
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-N814
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx98
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-B818
  Điện áp: 220V
  Công suất: 7W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx120
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-B817
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx108
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-B816
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx108
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-B814
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx90
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Bóng LED Duhal DA-B806
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx93
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...