CHUYÊN MỤC

Hệ thống báo động Safe&Save

  • Nút Nhấn Khẩn Không Dây SAFE AND SAVE SS-21PB

  Nút Nhấn Khẩn Không Dây SAFE AND SAVE SS-21PB

  151,000 vnđ185,000 vnđ

  • Điều Khiển Từ Xa Không Dây SAFE AND SAVE SS-18RC

  Điều Khiển Từ Xa Không Dây SAFE AND SAVE SS-18RC

  177,000 vnđ185,000 vnđ

  • Đèn Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-103SL

  Đèn Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-103SL

  630,000 vnđ785,000 vnđ

  • Đầu Dò Hồng Ngoại Độc Lập SAFE AND SAVE SS-802PIR-S

  Đầu Dò Hồng Ngoại Độc Lập SAFE AND SAVE SS-802PIR-S

  430,000 vnđ485,000 vnđ

  • Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Trần SAFE AND SAVE SS-801PIR

  Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Trần SAFE AND SAVE SS-801PIR

  330,000 vnđ385,000 vnđ

  • Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-802PIR

  Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-802PIR

  240,000 vnđ285,000 vnđ

  • Công Tắc Từ Không Dây SAFE AND SAVE SS-19DM

  Công Tắc Từ Không Dây SAFE AND SAVE SS-19DM

  152,000 vnđ2,250,000 vnđ

  • Công Tắc Từ Độc Lập SAFE AND SAVE SS-19DB

  Công Tắc Từ Độc Lập SAFE AND SAVE SS-19DB

  202,000 vnđ2,650,000 vnđ

  • Công Tắc Từ Cửa Sắt Không Dây SAFE AND SAVE SS-56DM

  Công Tắc Từ Cửa Sắt Không Dây SAFE AND SAVE SS-56DM

  405,000 vnđ495,000 vnđ

  • Công Tắc Từ Cửa Cuốn Không Dây SAFE AND SAVE SS-55DM

  Công Tắc Từ Cửa Cuốn Không Dây SAFE AND SAVE SS-55DM

  405,000 vnđ495,000 vnđ

  • Còi Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-22SR

  Còi Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-22SR

  706,000 vnđ785,000 vnđ

  • Cảm Biến Vỡ Kính Không Dây SAFE AND SAVE SS-856GB

  Cảm Biến Vỡ Kính Không Dây SAFE AND SAVE SS-856GB

  252,000 vnđ285,000 vnđ

  • Cảm Biến Chấn Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-70VS

  Cảm Biến Chấn Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-70VS

  202,000 vnđ245,000 vnđ

  • Bộ Tiếp Sóng Không Dây SAFE AND SAVE SS-16RP

  Bộ Tiếp Sóng Không Dây SAFE AND SAVE SS-16RP

  958,000 vnđ120,000 vnđ

  • Báo Trộm Không Dây Thế Hệ Mới 68 Vùng, 68 Cảm Biến SAFE AND SAVE SS-68A

  Báo Trộm Không Dây Thế Hệ Mới 68 Vùng, 68 Cảm Biến SAFE AND SAVE SS-68A

  1,300,000 vnđ1,500,000 vnđ

  • Báo Trộm Không Dây Thế Hệ Mới 8 Vùng, 80 Cảm Biến SAFE AND SAVE SS-80GSM

  Báo Trộm Không Dây Thế Hệ Mới 8 Vùng, 80 Cảm Biến SAFE AND SAVE SS-80GSM

  2,450,000 vnđ2,800,000 vnđ

  • Báo Khói Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-168SD

  Báo Khói Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-168SD

  355,000 vnđ450,000 vnđ

  • Báo Gas Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-918GS

  Báo Gas Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-918GS

  430,000 vnđ550,000 vnđ

 • Nút Nhấn Khẩn Không Dây SAFE AND SAVE SS-21PB
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Nguồn cấp 12VDC

  Điều Khiển Từ Xa Không Dây SAFE AND SAVE SS-18RC
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Nguồn cấp 12VDC

  Đèn Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-103SL
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Nguồn cấp 9VDC

  Đầu Dò Hồng Ngoại Độc Lập SAFE AND SAVE SS-802PIR-S
  Khoảng cách dò 6-12m, góc dò 110°
  Âm thanh báo động 110dB
  Hỗ trợ điều khiển từ xa

  Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Trần SAFE AND SAVE SS-801PIR
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Khoảng cách dò 9m, góc dò 360°
  Chức năng tiết kiệm pin, pin sẵn có sử dụng từ 2-4 năm

  Đầu Dò Hồng Ngoại Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-802PIR
  Công tắc từ không dây
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Nguồn cấp 12VDC

  Công Tắc Từ Không Dây SAFE AND SAVE SS-19DM
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin, pin tốt có thể sử dụng từ 1-3 năm
  Nguồn cấp 12VDC

  Công Tắc Từ Độc Lập SAFE AND SAVE SS-19DB
  Có 2 chế độ tùy chỉnh: báo động và báo khách

  Công Tắc Từ Cửa Sắt Không Dây SAFE AND SAVE SS-56DM
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin, pin tốt có thể sử dụng từ 1-3 năm
  Nguồn cấp 12VDC

  Công Tắc Từ Cửa Cuốn Không Dây SAFE AND SAVE SS-55DM
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Tiếp điểm NC (thường đóng)
  Chức năng tiết kiệm pin, pin tốt có thể sử dụng từ 1-3 năm
  Nguồn cấp 12VDC

  Còi Báo Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-22SR
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Nguồn cấp 12VDC

  Cảm Biến Vỡ Kính Không Dây SAFE AND SAVE SS-856GB
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Có khả năng phân biệt âm thanh đặc biệt của kính vỡ

  Cảm Biến Chấn Động Không Dây SAFE AND SAVE SS-70VS
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Có khả năng phân biệt tần số rung động và sự tăng rung động, chống báo động giả

  Bộ Tiếp Sóng Không Dây SAFE AND SAVE SS-16RP
  Bộ tiếp sóng không dây
  Mở rộng khoảng cách kết nối về trung tâm lên đến 3000m
  Nguồn cấp 12VDC

  Báo Trộm Không Dây Thế Hệ Mới 68 Vùng, 68 Cảm Biến SAFE AND SAVE SS-68A
  Có khả năng lưu trữ cao, tổng cộng 68 vùng không dây

  Báo Trộm Không Dây Thế Hệ Mới 8 Vùng, 80 Cảm Biến SAFE AND SAVE SS-80GSM
  8 vùng không dây mỗi vùng có thể đăng ký 10 cảm biến tổng cộng 80 cảm biến

  Báo Khói Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-168SD
  Báo khói không dây gắn tường
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)
  Cảm biến quang điện Photoelectric

  Báo Gas Không Dây Gắn Tường SAFE AND SAVE SS-918GS
  Báo gas không dây gắn tường
  Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)