CHUYÊN MỤC

Tổng đài LG Ericsson

  • Điện Thoại LG-Ericsson WIT-400HE

  Điện Thoại LG-Ericsson WIT-400HE

  • Adapter Dùng Cho Điện Thoại IP Ericsson-LG LIP-ADPT

  Adapter Dùng Cho Điện Thoại IP Ericsson-LG LIP-ADPT

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8050V

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8050V

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8040E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8040E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8024E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8024E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8012E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8012E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8008E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8008E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8004D

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8004D

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002E

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002E

  • Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002AE

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002AE

  • Card 24 Thuê Bao Số MG-DTIB24

  Card 24 Thuê Bao Số MG-DTIB24

  • Card 12 Thuê Bao Số MG-DTIB12

  Card 12 Thuê Bao Số MG-DTIB12

  • Card 24 Thuê Bao Thường MG-SLIB24

  Card 24 Thuê Bao Thường MG-SLIB24

  • Card 12 Thuê Bao Thường MG-SLIB12

  Card 12 Thuê Bao Thường MG-SLIB12

  • Card 24 Kênh VOIP MG-VOIB24

  Card 24 Kênh VOIP MG-VOIB24

  • Card 08 Kênh VOIP MG-VOIB8

  Card 08 Kênh VOIP MG-VOIB8

  962,144,848 vnđ

  • Điện Thoại Không Dây LG-ERICSSON GDC-400H

  Điện Thoại Không Dây LG-ERICSSON GDC-400H

  • System DECT Base Station For WTIM4/8 GDC-330B

  System DECT Base Station For WTIM4/8 GDC-330B

  • Card 08 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB8

  Card 08 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB8

  • Card 04 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB4

  Card 04 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB4

  • Điện Thoại LG-Ericsson LKA-220C

  Điện Thoại LG-Ericsson LKA-220C

  • Điện Thoại LG-Ericsson GS-486CE

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-486CE

  • Điện Thoại LG-Ericsson GS-696MC

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-696MC

  • Điện Thoại LG-Ericsson GS-5140N

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-5140N

  • Điện Thoại LG-Ericsson GS-460N

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-460N

  • Tổng Đài IKE-416HC (06 trung kế 16 máy nhánh)

  Tổng Đài IKE-416HC (06 trung kế 16 máy nhánh)

  • Bàn Giám Sát Cuộc Gọi LG-Ericsson LDP-7048DSS

  Bàn Giám Sát Cuộc Gọi LG-Ericsson LDP-7048DSS

  • Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LLDP-7024LD

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LLDP-7024LD

  • Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7024D

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7024D

  • Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7016D

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7016D

  • Card L60-VOIB Mở Rộng 4 Kênh VoIP LG-Ericsson ipLDK-60

  Card L60-VOIB Mở Rộng 4 Kênh VoIP LG-Ericsson ipLDK-60

  • Card L60-AAFU Disa Trả Lời Tự Động 4 Kênh

  Card L60-AAFU Disa Trả Lời Tự Động 4 Kênh

 • Điện Thoại LG-Ericsson WIT-400HE
  Điện thoại corldless  iphone tính năng bắt sóng wifi, adapter

  Adapter Dùng Cho Điện Thoại IP Ericsson-LG LIP-ADPT

   

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8050V
  Điện thoại video phone,có màn hình màu, hỗ trợ POE

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8040E
  Điện thoại iphone 8 phím lập trình, màn hình 9 dòng
  Hiển thị số, hỗ trợ POE.

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8024E
  Điện thoại iphone 24 phím nhớ, màn hình 4 dòng
  Hiển thị số, hỗ trợ POE.

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8012E
  Điện thoại iphone 12 phím nhớ, màn hình 3 dòng
  Hiển thị số, hỗ trợ POE.

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8008E
  Điện thoại iphone 8 phím nhớ
  Hỗ trợ POE, hiển thị số 

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8004D
  Điện thoại iphone tính năng đơn giản
  Có 4 phím nhớ, hỗ trợ POE

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002E
  Điện thoại iphone tính năng đơn giản
  Có 2 phím nhớ, hỗ trợ POE

  Điện Thoại LG-Ericsson LIP-8002AE
  Điện thoại iphone tính năng đơn giản
  Có 2 phím nhớ, adapter, không hỗ trợ POE

  Card 24 Thuê Bao Số MG-DTIB24
  Card 24 cổng máy nhánh số

  Card 12 Thuê Bao Số MG-DTIB12
  Card 12 cổng máy nhánh số

  Card 24 Thuê Bao Thường MG-SLIB24
  Card 24 máy nhánh analog có hiển thị số

  Card 12 Thuê Bao Thường MG-SLIB12.STG
  Card 12 máy nhánh analog có hiển thị số

  Card 24 Kênh VOIP MG-VOIB24

   

  Card 08 Kênh VOIP MG-VOIB8

   

  Điện Thoại Không Dây LG-ERICSSON GDC-400H
  Điện thoại cầm tay không dây.
  Màn hình màu LCD 1.5 inch.
  Ngõ cắm tai nghe 2.5mm.

   

  System DECT Base Station For WTIM4/8 GDC-330B

  Card 08 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB8

  Card 04 Cổng Thuê Bao Không Dây MG-WTIB4

   

  Điện Thoại LG-Ericsson LKA-220C 
  Màn hình LCD hiển thị số gọi đến.
  Bộ nhớ 80 số gọi đến, 18 số gọi đi.
  Điều chỉnh nhạc chuông (10 kiểu chuông).

   

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-486CE
  Hiển thị số và thời gian gọi đến.
  Nhớ 90 số điện thoại.
  Speaker-Phone.

   

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-696MC
  Chức năng quay số lại Redial.
  Phím Flash
  Đèn báo cuộc gọi đến

   

   

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-5140N
  Chức năng quay số lại Redial.
  Phím Flash: 100-300-600 tùy chọn.
  3 nhạc chuông đa âm sắc.

   

   

  Điện Thoại LG-Ericsson GS-460N
  Đèn báo có cuộc gọi đến.
  Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất (Redial).
  Chức năng ngắt tiếng (Mute).

   

  Tổng đài IKE-416HC (06 trung kế 16 máy nhánh)
  Nâng cấp tối đa 6 line vào-32 máy nhánh.
  Kết nối Bình Acquy lưu điện 6-8h (Gắn vào Main bên trong tổng đài)

  Bàn Giám Sát Cuộc Gọi LG-Ericsson LDP-7048DSS
  Bàn giám sát cuộc gọi 48 số.
  Dùng cho tổng đài ipLDK, iPECS-LIK, iPECS-MG.

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7024LD
  Điện thoại lập trình và dùng làm bàn trực.
  Màn hình hiển thị LCD 9 dòng x 24 ký tự.
  Màn hình điều chỉnh được.

   

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7024D
   Điện thoại lập trình và dùng làm bàn trực.
  Màn hình hiển thị LCD 3 dòng x 24 ký tự.
  Màn hình điều chỉnh được.

   

  Điện Thoại Lập Trình Kỹ Thuật Số LG-Ericsson LDP-7016D
  Điện thoại lập trình và dùng làm bàn trực.
  Màn hình hiển thị LCD 3 dòng x 24 ký tự.
  Màn hình điều chỉnh được.

   

  Card L60-VOIB Mở Rộng 4 Kênh VoIP LG-Ericsson ipLDK-60
  Card VoIP có sẵn 4 kênh
  Khả năng mở rộng thành 8 kênh hỗ trợ chuẩn H323, SIP
  Dùng cho tổng đài IP LDK 60

  Card L60-AAFU Disa Trả Lời Tự Động 4 Kênh
  Card Disa - 4 kênh, 10 phút dùng cho tổng đài LG-Ericsson ipLDk-60