CHUYÊN MỤC

Bộ đàm Motorola

  • Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688/40W

  Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688/40W

  5,682,000 vnđ6,250,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola Solutions SMP 418

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola Solutions SMP 418

  1,950,000 vnđ2,300,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688/25W

  Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688/25W

  6,106,000 vnđ6,717,000 vnđ

  • Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR500 Repeater

  Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR500 Repeater

  15,264,000 vnđ16,790,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/UHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/UHF

  5,194,000 vnđ5,714,000 vnđ

  • Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Kỹ Thuật Số Motorola XiR R8200 Repeater

  Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Kỹ Thuật Số Motorola XiR R8200 Repeater

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8600/M8668

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8600/M8668

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M6660

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M6660

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8260/M8268

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8260/M8268

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8220/M8228

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8220/M8228

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8660/P8668

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8660/P8668

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8620/P8628

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8620/P8628

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8600/P8608

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8600/P8608

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8260/P8268

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8260/P8268

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8200/P8208

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8200/P8208

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P6620

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P6620

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P6600

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P6600

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola SL1K

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola SL1K

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338/40W

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338/40W

  6,572,000 vnđ7,230,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1100

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1100

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP2000s

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP2000s

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/UHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/UHF

  6,064,000 vnđ6,670,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/VHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/VHF

  5,788,000 vnđ6,367,000 vnđ

  • Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR700 Repeater

  Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR700 Repeater

  13,144,000 vnđ14,459,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Motorola GM3688

  Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Motorola GM3688

  5,385,000 vnđ5,924,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338/25W

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338/25W

  6,360,000 vnđ6,996,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338 / UHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338 / UHF

  6,467,000 vnđ7,113,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338/VHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338/VHF

  6,254,000 vnđ6,880,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/VHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/VHF

  4,982,000 vnđ5,480,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/VHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/VHF

  3,350,000 vnđ3,685,000 vnđ

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/UHF

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/UHF

  3,498,000 vnđ3,848,000 vnđ

 • Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688/40W
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy

  Power Output<5W
  Frequency:400MHz-470MHz
  Weight:240g (Include battery, antenna)
  Dimension:113x55x32(mm)
  Battery Capacity: 1200mAh(Li-on)
  Battery life : 10hours

  Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688/25W
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy

  Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR500 Repeater
  Xuất xứ: Motorola - USA
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/UHF - Pin NNTN4497CR Li-Ion 1800mAH, sạc WPLN4139AR
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Kỹ Thuật Số Motorola XiR R8200 Repeater
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8600/M8668
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M6660
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M3688
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8260/M8268
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Di Động- Gắn Xe Kỹ Thuật Số Motorola XiR M8220/M8228
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8660/P8668
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8620/P8628
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8600/P8608
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8260/P8268
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P8200/P8208
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P6620
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola XiR P6600
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Kỹ Thuật Số Motorola SL1K
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338-Công suất 40W for UHF / 45W for VHF
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1100
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP2000s
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/UHF- Pin PMNN4097A NiMH 1450mAH
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP328/VHF- Pin PMNN4097A NiMH 1450mAH
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Trạm Chuyển Tiếp Tín Hiệu Motorola CDR700 Repeater
  Xuất xứ: Motorola - USA
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Di Động - Gắn Xe Motorola GM3688
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GM338 - Công suất 25W for VHF / UHF
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338 / UHF- Pin PMNN4097A NiMH 1450mAH
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc và phụ kiện

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP338/VHF - Pin PMNN4097A NiMH 1450mAH
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP3188/VHF- Pin NNTN4851 (PMNN4098A) NiMH 1400mAH, sạc WPLN4139AR
  Xuất xứ: Motorola - Malaysia
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/VHF- Pin PMNN4082A NiMH 1400mAH, sạc PMLN5396
  Xuất xứ: Motorola - China
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy

   

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP1300/UHF- Pin NNTN4497CR Li-Ion 1800mAH, sạc WPLN4139AR
   Xuất xứ: Motorola
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy