CHUYÊN MỤC

Bộ đàm Icom

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3003/4003

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3003/4003

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5061/6061

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5061/6061

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-2200H

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-2200H

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M304

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M304

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay IC-M710

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay IC-M710

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-718

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-718

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5023/6023

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5023/6023

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M402

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M402

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-V80

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-V80

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M88

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M88

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M72

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M72

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M34

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M34

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-G80

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-G80

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3021/4021

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3021/4021

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3002/4002

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3002/4002

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F14/24

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F14/24

  call 096.214.48.48

  • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F11/21

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F11/21

  call 096.214.48.48

 • Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3003/4003
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5061/6061
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-2200H
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-2200H
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M710
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5061/6061
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F5023/6023
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M402
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-V80
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M88
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M72
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-M34
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-G80
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3021/4021
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F3002/4002
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F14/24
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc

  Máy Bộ Đàm Cầm Tay ICOM IC-F11/21
  Xuất xứ: Japan
  Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy
  Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc