CHUYÊN MỤC

Wireless Ubiquity

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP-LR

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP-LR

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti AirMax NanoStation Loco M2

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti AirMax NanoStation Loco M2

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti AirMax Bullet M2

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti AirMax Bullet M2

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP-Pro

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP-Pro

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP AC

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP AC

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti AirMax Bullet M2 (3/I), (5/I), (7/I)

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti AirMax Bullet M2 (3/I), (5/I), (7/I)

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway LR

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway LR

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway LR + TOUGHSwitch

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway LR + TOUGHSwitch

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway Loco M5

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway Loco M5

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Ubiquiti UniFi Outdoor

  Thiết Bị Wireless Ubiquiti UniFi Outdoor

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless Ubiquiti UniFi AP Outdoor+

  Thiết Bị Wireless Ubiquiti UniFi AP Outdoor+

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless UBIQUITI NanoStation M2

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI NanoStation M2

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax Rocket M5

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax Rocket M5

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax NanoStation Loco M5

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax NanoStation Loco M5

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax NanoStation M5

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax NanoStation M5

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax Bullet M2

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax Bullet M2

  call 096.214.58.58

  • Thiết Bị Wireless Ubiquiti Network AirMax AirGrid M5

  Thiết Bị Wireless Ubiquiti Network AirMax AirGrid M5

  call 096.214.48.48

 • Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP-LR
  Chuyên dụng: Trong nhà          
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (300 mbps)
  Tần số: 2.4 Ghz
  Chế độ: AP
  Công suất phát : Rất mạnh

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti AirMax NanoStation Loco M2
  Chuyên dụng: Ngoài trời/ trong nhà
  Chuẩn:802.11 b/g/n (300 mbps)
  Tần số: 2.4 Ghz

  Thiết Bị Wireless trong Nhà Ubiquiti AirMax Bullet M2
  Chuyên dụng: Trong nhà        
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (150Mbps).
  Tần số: 2,4GHz          
  Chế độ: AP, AP Client, WDS, AP + WDS.           

                     

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP-Pro
  Chuyên dụng: Trong nhà với 2 băng tần sử dụng đồng thời
  Chuẩn: 802.11 a/b/g/n (450 Mbps/ 2,4GHz và 300Mbps/ 5GHz)
  Chế độ: AP                                      

   

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP AC
  Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac (450 Mbps/ 2,4GHz và 1,3Gbps/ 5GHz)
  Tần số: 2.4 Ghz/ 5GHz
  Chế độ: AP, Mesh

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti UniFi AP
  Dòng sản phẩm UAP
  Chuẩn 802.11n
  Tốc độ truyền dữ liệu 300Mbps
  Vùng phủ sóng 20m.

   

   

   

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti AirMax Bullet M2 (3/I), (5/I), (7/I)
  Ứng dụng: Resort, trường học, khách sạn có sân vườn
  Trong nhà chuyên dụng / 802.11g/n (150Mbps).
  Băng tần: 2.4Ghz

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway
  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (150 mbps)
  Tần số: 2.4 Ghz
  Chế độ: Access Point , Station
  Công suất phát: 18 dBm

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway LR
  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (150 mbps)
  Tần số: 2.4 Ghz
  Chế độ: Access Point 

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway LR + TOUGHSwitch
  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (150 mbps)
  Tần số: 2.4 Ghz
  Chế độ: AP
  Công suất phát: 18 dBm

  Thiết Bị Wireless Trong Nhà Ubiquiti airGateway Loco M5
  Chuyên dung:
  Trong nhà và Ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (150 Mbps/ 300Mbps  )
  Tần số: 2.4GHz / 5GHz
  Công suất: Rất mạnh
  Độ nhạy thu: -74 dBm

  Thiết Bị Wireless Ubiquiti UniFi Outdoor
  Chuyên dụng: Ngoài trời      
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (300 mbps)
  Tần số: 2.4 Ghz
  Chế độ: AP

  Thiết Bị Wireless Ubiquiti UniFi AP Outdoor+
  Chuyên dụng: Ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (300 mbps)
  Tần số: 2.4 Ghz
  Chế độ: AP

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI NanoStation M2
  Chuyên dụng: Ngoài trời.            
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (300 mbps)    
  Tần số: 2.4 Ghz                
  Công suất phát : Rất mạnh    
  Độ nhạy thu: -74dBm            

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax Rocket M5
  Ngoài trời chuyên dụng / 802.11n (300Mbps)
  Băng tần: 5Ghz
  Chế độ: AP, AP Client, WDS, AP + WDS

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax NanoStation Loco M5
  Chuyên dụng: Ngoài trời.           
  Chuẩn: 802.11 a/n (300 mbps)        
  Tần số: 5,4Ghz                
  Công suất phát : Mạnh     
  Độ nhạy thu: -74dBm

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax NanoStation M5
  Chuyên dụng: Ngoài trời.             
  Chuẩn: 802.11 a/n (300 mbps)        
  Tần số: 5,4Ghz                
  Công suất phát : Rất mạnh

  Thiết Bị Wireless UBIQUITI AirMax Bullet M2
  Chuyên dụng: Ngoài trời    
  Chuẩn: 802.11 b/g/n (150Mbps).
  Tần số: 2,4GHz
  Chế độ: AP, AP Client, WDS, AP + WDS.    
  Công suất phát: Rất mạnh

  Thiết Bị Wireless Ubiquiti Network AirMax AirGrid M5
  Thích hợp dùng làm trạm phụ của dịch vụ Internet không dây (WISP) tại các khu phố, khu công nghiệp, khu hải đảo, rừng núi.
  Thiết bị được thiết kế đặc biệt để dùng kết nối WiFi theo mô hình điểm-điểm hoặc điểm-đa điểm