CHUYÊN MỤC

Phần mềm diệt Virus Kaspersky

  • Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KAV1U

  Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KAV1U

  165,000 vnđ

  • Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KIS1U

  Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KIS1U

  299,000 vnđ

  • Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KSOS 5

  Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KSOS 5

  2,300,000 vnđ

  • Kaspersky Endpoint Security For Business

  Kaspersky Endpoint Security For Business

  call 096.214.48.48

  • Kaspersky Security for Internet Gateway

  Kaspersky Security for Internet Gateway

  call 096.214.48.48

  • Kaspersky Security for Mail Server

  Kaspersky Security for Mail Server

  call 096.214.48.48

  • Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KSOS 10

  Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KSOS 10

  3,195,000 vnđ

  • Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KIS3U

  Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KIS3U

  595,000 vnđ

  • Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KAV3U-2013

  Phần Mềm AntiVirus Kasspersky KAV3U-2013

  285,000 vnđ

 • Kaspersky Anti Virus 2014 1 Users

  Kaspersky Internet Security 2014 1 User

  Kaspersky Small Office Security (1server + 5PC)

  Kaspersky Endpoint Security For Business

  Core

  Select

  Advance

  Total

    Kaspersky Security for Internet Gateway

     Kaspersky Security for Mail Server

  Kaspersky Small Office Security (1server + 10PC)

  Kaspersky Internet Security 2014 3 User

  Kaspersky Anti Virus 2014 3 User