CHUYÊN MỤC

Thiết bị báo cháy

  • Trung Tâm NetworX 192 Zone NX-8E

  Trung Tâm NetworX 192 Zone NX-8E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 8 Zone HOCHIKI HCV-8

  Trung Tâm Báo Cháy 8 Zone HOCHIKI HCV-8

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói System Sensor USA 1412

  Đầu Dò Khói System Sensor USA 1412

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm NetworX 72 Zone NX-8E

  Trung Tâm NetworX 72 Zone NX-8E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 5 Zone HOCHIKI RPP-ECW05B

  Trung Tâm Báo Cháy 5 Zone HOCHIKI RPP-ECW05B

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói System Sensor USA 881

  Đầu Dò Khói System Sensor USA 881

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm NetworX 6 Zone NX-6

  Trung Tâm NetworX 6 Zone NX-6

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 2 Zone HOCHIKI HCV-2

  Trung Tâm Báo Cháy 2 Zone HOCHIKI HCV-2

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm NetworX 4 Zone NX-4

  Trung Tâm NetworX 4 Zone NX-4

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 48 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 48 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Quang Cho Môi Trường Nguy Hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

  Đầu Báo Khói Quang Cho Môi Trường Nguy Hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

  call 096.214.48.48

  • Output Module 220AC Yunyang RY-02

  Output Module 220AC Yunyang RY-02

  call 096.214.48.48

  • Output Module 24VDC Yunyang RY-01

  Output Module 24VDC Yunyang RY-01

  call 096.214.48.48

  • Module Kết Nối Đầu Dò Thường Yunyang YRR-01

  Module Kết Nối Đầu Dò Thường Yunyang YRR-01

  call 096.214.48.48

  • Module Cách Ly Yunyang YRR-21

  Module Cách Ly Yunyang YRR-21

  call 096.214.48.48

  • Modul Giám Sát Điều Khiển YRR-02

  Modul Giám Sát Điều Khiển YRR-02

  call 096.214.48.48

  • Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Yunyang

  Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Yunyang

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 loop 256 Địa Chỉ Yunyang YFR

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 loop 256 Địa Chỉ Yunyang YFR

  call 096.214.48.48

  • Khẩn Địa Chỉ Gắn Tìm Yunyang YRR-04

  Khẩn Địa Chỉ Gắn Tìm Yunyang YRR-04

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12

  Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12

  Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11

  Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13

  Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh

  call 096.214.48.48

 • Trung Tâm NetworX  192 Zone NX-8E
  PANEL
  Idle Current: 10mA
  Maximum Wire Length:  200feet  (61m)
  Recommended Wire Size: 24AWG  minimum
  Proximity Card Formats Supported:  Alarm Lock

  Trung Tâm Báo Cháy 8 Zone HOCHIKI HCV-8
  Dòng tủ HCV bao gồm 2,4,8 zone
  Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn BS EN54-4 , BS EN54-2 và hệ thống báo cháy – thiết bị điều khiển và chỉ thị

   

  Đầu Dò Khói System Sensor USA 1412
  Đầu báo khói I-ON  4 dây.
  Điện áp hoạt động: 12VDC.
  Hãng sản xuất: SYSTEM SENSOR (USA).

  Trung Tâm NetworX 72 Zone NX-8E
  PANEL
  Idle Current: 10mA
  Maximum Wire Length: 200feet  (61m)
  Recommended Wire Size:  24AWG  minimum
  Proximity Card Formats Supported:   Alarm     Lock

  Trung Tâm Báo Cháy 5 Zone HOCHIKI RPP-ECW05B
  Thể hiện trạng thái tủ thong qua các đèn chỉ thị.
  Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.

  Đầu Dò Khói System Sensor USA 881
  Dùng kết hợp với trung tâm báo cháy, cảm ứng khói.
  Xuất xứ : System Sensor - Mỹ.
  Nguồn: DC 24V

  Trung Tâm NetworX 6 Zone NX-6
  PANEL
  Idle Current: 10mA
  Maximum Wire Length: 200feet  (61m)
  Recommended Wire Size:  24AWG  minimum
  Proximity Card Formats Supported:  Alarm  Lock

  Trung Tâm Báo Cháy 2 Zone HOCHIKI HCV-2
  Dòng tủ HCV bao gồm 2,4,8 zone
  Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn BS EN54-4 , BS EN54-2 và hệ thống báo cháy – thiết bị điều khiển và chỉ thị

   

  Trung Tâm NetworX  4 Zone NX-4
  PANEL
  Idle Current: 10mA
  Maximum Wire Length: 200feet  (61m)
  Recommended Wire Size:  24AWG  minimum
  Proximity Card Formats Supported:   Alarm Lock

  Trung Tâm Báo Cháy 48 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Đầu Báo Khói Quang Cho Môi Trường Nguy Hiểm HOCHIKI SLR-E-IS
  Removeable High Performance Chamber
  Twin Fire LEDs Allow 360° Viewing
  Supported By A Range Of Barriers
  Remote Indicator Output

  Output Module 220AC Yunyang RY-02

  Output Module 24VDC Yunyang RY-01

  Module Kết Nối Đầu Dò Thường Yunyang YRR-01
  Hiển thị các chỉ số giám sát, hoạt động hay báo lỗi.
  Địa chỉ mã hóa bằng mã nhị phân cho thiết lập dễ dàng.

   

  Module Cách Ly Yunyang YRR-21
  Hiển thị các chỉ số giám sát, hoạt động hay báo lỗi.
  Địa chỉ mã hóa bằng mã nhị phân cho thiết lập dễ dàng.

   

  Modul Giám Sát Điều Khiển YRR-02
  Hiển thị các chỉ số giám sát, hoạt động hay báo lỗi.
  Địa chỉ mã hóa bằng mã nhị phân cho thiết lập dễ dàng.

  Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Yunyang 

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 loop 256 Địa Chỉ Yunyang YFR

   

  Khẩn Địa Chỉ Gắn Tìm Yunyang YRR-04
  Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Điện áp : 24VDC-420uA

  Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12
  Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Giám sát hiện tại: 450A/DC24V

   

   

  Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12
  Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Giám sát hiện tại: 450A/DC24V

   

   

  Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11
  Điện áp: 24VDC- 420 µa.
  Dòng lúc báo động: 100mA.
  Thời gian khởi động: 15 (s)

   

  Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13
   Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Giám sát hiện tại: 450A/DC24V

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
   Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
   Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA