CHUYÊN MỤC

Thiết bị báo cháy Hochiki

  • Trung Tâm Báo Cháy 8 Zone HOCHIKI HCV-8

  Trung Tâm Báo Cháy 8 Zone HOCHIKI HCV-8

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 5 Zone HOCHIKI RPP-ECW05B

  Trung Tâm Báo Cháy 5 Zone HOCHIKI RPP-ECW05B

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 2 Zone HOCHIKI HCV-2

  Trung Tâm Báo Cháy 2 Zone HOCHIKI HCV-2

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 48 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 48 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Quang Cho Môi Trường Nguy Hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

  Đầu Báo Khói Quang Cho Môi Trường Nguy Hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

  call 096.214.48.48

  • Kidde - Giải Pháp Chữa Cháy Cho Datacenter

  Kidde - Giải Pháp Chữa Cháy Cho Datacenter

  call 096.214.48.48

  • Hệ Thống Chữa Cháy Bằng Khí FM200

  Hệ Thống Chữa Cháy Bằng Khí FM200

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 10 zone HOCHIKI RPS-AAW10

  Trung Tâm Báo Cháy 10 zone HOCHIKI RPS-AAW10

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 30 Zone HOCHIKI RPQ-ABW30

  Trung Tâm Báo Cháy 30 Zone HOCHIKI RPQ-ABW30

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 25 zone HOCHIKI RPQ-ABW25

  Trung Tâm Báo Cháy 25 zone HOCHIKI RPQ-ABW25

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 3 zone HOCHIKI RPP-ECW03B

  Trung Tâm Báo Cháy 3 zone HOCHIKI RPP-ECW03B

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 20 Zone HOCHIKI RPP-ABW20

  Trung Tâm Báo Cháy 20 Zone HOCHIKI RPP-ABW20

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 15 Zone HOCHIKI RPP-ABW15

  Trung Tâm Báo Cháy 15 Zone HOCHIKI RPP-ABW15

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 4 Zone HOCHIKI HCV-4

  Trung Tâm Báo Cháy 4 Zone HOCHIKI HCV-4

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 64 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 64 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 56 zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 56 zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 40 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 40 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 32 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 32 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 24 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 24 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 16 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 16 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Đế Đầu Báo HOCHIKI YBN-R/4IS

  Đế Đầu Báo HOCHIKI YBN-R/4IS

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Cách Ly( ZENNER BARRIER) HOCHIKI MTL 7787+

  Thiết Bị Cách Ly( ZENNER BARRIER) HOCHIKI MTL 7787+

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Cách Ly ( GALVANIC ISOLATOR) HOCHIKI MTL 5561

  Thiết Bị Cách Ly ( GALVANIC ISOLATOR) HOCHIKI MTL 5561

  call 096.214.48.48

  • Báo Khói Beam Tia Hồng Ngoại 100m HOCHIKI SPC-24

  Báo Khói Beam Tia Hồng Ngoại 100m HOCHIKI SPC-24

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Beam Phản Xạ 30m HOCHIKI SRA-24

  Đầu Báo Khói Beam Phản Xạ 30m HOCHIKI SRA-24

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI SLV-24N

  Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI SLV-24N

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Quang Đế Liền 4 Dây HOCHIKI SLR-835B-4

  Đầu Báo Khói Quang Đế Liền 4 Dây HOCHIKI SLR-835B-4

  call 096.214.48.48

  • Đàu Báo Hợp Khói Và Báo Nhiệt HOCHIKI SLR-24H

  Đàu Báo Hợp Khói Và Báo Nhiệt HOCHIKI SLR-24H

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Lửa Tử Ngoại HOCHIKI HF-24

  Đầu Báo Lửa Tử Ngoại HOCHIKI HF-24

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DSC-EA

  Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DSC-EA

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-90E

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-90E

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-60E

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-60E

  call 096.214.48.48

 • Trung Tâm Báo Cháy 8 Zone HOCHIKI HCV-8
  Dòng tủ HCV bao gồm 2,4,8 zone
  Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn BS EN54-4 , BS EN54-2 và hệ thống báo cháy – thiết bị điều khiển và chỉ thị

   

  Trung Tâm Báo Cháy 5 Zone HOCHIKI RPP-ECW05B
  Thể hiện trạng thái tủ thong qua các đèn chỉ thị.
  Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.

  Trung Tâm Báo Cháy 2 Zone HOCHIKI HCV-2
  Dòng tủ HCV bao gồm 2,4,8 zone
  Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn BS EN54-4 , BS EN54-2 và hệ thống báo cháy – thiết bị điều khiển và chỉ thị

   

  Trung Tâm Báo Cháy 48 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Đầu Báo Khói Quang Cho Môi Trường Nguy Hiểm HOCHIKI SLR-E-IS
  Removeable High Performance Chamber
  Twin Fire LEDs Allow 360° Viewing
  Supported By A Range Of Barriers
  Remote Indicator Output

  Trung Tâm Báo Cháy 10 zone HOCHIKI RPS-AAW10
  Độ tin cậy cao
  Đã cải thiện tính năng chống sét
  Chức năng tự động kiểm tra (dây đầu báo, lỗi accqui, cầu chì…)

  Trung Tâm Báo Cháy 30 Zone HOCHIKI RPQ-ABW30
  Đã cải thiện tính năng chống sét.
  Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.

  Trung Tâm Báo Cháy 25 zone HOCHIKI RPQ-ABW25
  Đã cải thiện tính năng chống sét.
  Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.

  Trung Tâm Báo Cháy 3 zone HOCHIKI RPP-ECW03B
  Thể hiện trạng thái tủ thong qua các đèn chỉ thị.
  Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.

  Trung Tâm Báo Cháy 20 Zone HOCHIKI RPP-ABW20
  Cấu hình zone đa mục đích
  Cấu hình zone linh hoạt để phù hợp với nhiều kiểu báo 

  Trung Tâm Báo Cháy 15 Zone HOCHIKI RPP-ABW15
  Cấu hình zone đa mục đích
  Cấu hình zone linh hoạt để phù hợp với nhiều kiểu báo

  Trung Tâm Báo Cháy 4 Zone HOCHIKI HCV-4
  Dòng tủ HCV bao gồm 2,4,8 zone
  Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn BS EN54-4 , BS EN54-2 và hệ thống báo cháy – thiết bị điều khiển và chỉ thị

   

  Trung Tâm Báo Cháy 64 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 56 zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 40 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 32 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 24 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 16 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Đế Đầu Báo HOCHIKI YBN-R/4IS
  Low Profile, 8mm
  Rugged Design
  Dedicated Cable Screen Terminal
  Accepts From 1mm to 2.5mm Cable Clamps

  Thiết Bị Cách Ly( ZENNER BARRIER) HOCHIKI MTL 7787+
  Standard DIN rail mount
  Removable, colour-coded terminals
  Bussed power feed to other modules

  Thiết Bị Cách Ly ( GALVANIC ISOLATOR) HOCHIKI MTL 5561
  Simple Installation Onto Standard DIN Top Hat Railing
  Simplified Installation And Maintenance Using Plug In Connectors

  Báo Khói Beam Tia Hồng Ngoại 100m HOCHIKI SPC-24
  SPC-24 là đầu dò khói sữ dụng phương thức dò khói bằng cách phát hiện mức độ che phủ chùm tia sáng giữa đầu phát và đầu thu theo một tỉ lệ đã đặt trước.

  Đầu Báo Khói Beam Phản Xạ 30m HOCHIKI SRA-24
  Dò khoảng cách từ 25ft-100ft.
  Xung chùm để giảm tiêu thụ tổng thể và cải thiện các đặc điểm tiếng ồn từ chối.

  Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI SLV-24N
  Phương thức dò khói: ánh sáng hồng ngoại.
  Tầm điện áp làm việc: 17.7- 30.0V DC
  Điện áp làm việc: 15.0- 33.0V DC

  Đầu Báo Khói Quang Đế Liền 4 Dây HOCHIKI SLR-835B-4
  Low Profile - Only 1.8" high
  2 or 4 wire on bone and white models
  Highly stable operation, RF/transient protection

  Đàu Báo Hợp Khói Và Báo Nhiệt HOCHIKI SLR-24H
  Kết hợp khói và báo nhiệt + đế SN4-100
  Đáp ứng phẳng quang Phòng
  Cấu hình thấp, 2,2 "cao (với cơ sở)
  2 hoặc 4 cơ sở khả năng tương thích dây, căn cứ chuyển tiếp có sẵn

  Đầu Báo Lửa Tử Ngoại HOCHIKI HF-24
  Phát hiện đám cháy nhanh chóng rực 
  Độ tin cậy cao, ống dài thụ UV cuộc sống 
  Tiêu thụ điện năng thấp

  Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DSC-EA
  Điện áp làm việc: 24VDC
  Dãi tầm điện áp: 15 - 30VDC
  Dòng tối đa: 100mA max.

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-90E
  Nâng cao hiệu suất
  Các DFJ mới kết hợp việc sử dụng điện trở nhiệt và mạch linearising để phát hiện chính xácnhiệt.
  Được thiết kế dạng thân thấp

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-60E
  Nâng cao hiệu suất
  Các DFJ mới kết hợp việc sử dụng điện trở nhiệt và mạch linearising để phát hiện chính xácnhiệt.
  Được thiết kế dạng thân thấp