CHUYÊN MỤC

Bình chữa cháy bột MFZ

  • Bình Chữa Cháy MFZ8

  Bình Chữa Cháy MFZ8

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy MFZ35

  Bình Chữa Cháy MFZ35

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy XZFTB-8

  Bình Chữa Cháy XZFTB-8

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy XZFTB-6

  Bình Chữa Cháy XZFTB-6

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy ABC-MFZL4

  Bình Chữa Cháy ABC-MFZL4

  call 096.214.48.48

 • Bình Chữa Cháy MFZ8
  Model: MFZ8 
  Công suất (kg): 8 ± 0.16 
  thời gian hiệu quả xả (s): ≥ 12 
  xả phạm vi hiệu quả (m): ≥ 5 
  Nhiệt độ hoạt động (℃): -20 ~ 55

  Bình Chữa Cháy MFZ35
  Model: MFZ35 
  Công suất (kg): 35 ± 0.09 
  thời gian hiệu quả xả (s): ≥ 20 
  xả phạm vi hiệu quả (m): ≥ 8 
  Nhiệt độ hoạt động (℃): -10 ~ 55

  Bình Chữa Cháy XZFTB-8
  Capacity(kg):8±0.04
  Pressure of nitrogen(MPa):1.2
  Effective discharging time(MPa):≤10
  Class of rating:≥18B

  Bình Chữa Cháy XZFTB-6
  Model: XZFTB-6
  Công suất (kg): 6 ± 0.16 
  Thời gian hiệu quả xả (s): ≥ 12 

  Bình Chữa Cháy ABC-MFZL4
  Bình chữa cháy bằng Dioxit cacbon thường được dùng để dập các đám cháy thiếtbị điện tử, đồ vật quý hoặc thực phẩm