CHUYÊN MỤC

Lăng phun / Cuộn vòi

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar16KG

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar16KG

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy RULO

  Vòi Chữa Cháy RULO

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy Φ50 JAKOB

  Vòi Chữa Cháy Φ50 JAKOB

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 13bar

  Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 13bar

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 10bar13KG

  Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 10bar13KG

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 8bar

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 8bar

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy Φ65 JAKOB

  Vòi Chữa Cháy Φ65 JAKOB

  call 096.214.48.48

 • Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar16KG
  Vòi chửa cháy PU Φ 50- 10bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 16kg. Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy RULO Dài 30m
  Rated working pressure(Mpa):0.8
  Effective range of ejection(m):≥6
  Flow(kg/min):≥24
  Test pressure(Mpa):1.2

  Vòi Chữa Cháy Φ50 JAKOB
  Thường sử dụng cho xe chửa cháy
  Có hai loại phi 52 dài 20m và phi 65 dài 20m
  Áp lực làm việc 17bar
  Áp lực nổ 50bar

  Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 13bar
  Vòi chửa cháy PU Φ 65- 13bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 16kg.
  Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 10bar13KG
  Vòi chửa cháy PU Φ 65- 10bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 13kg. Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar
  Vòi chửa cháy PU Φ 50- 10bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 10kg. Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 8bar
  Vòi chửa cháy PU Φ 50- 8bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 10kg. Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy Φ65 JAKOB
  Thường sử dụng cho xe chửa cháy
  Có hai loại phi 52 dài 20m và phi 65 dài 20m
  Áp lực làm việc 17bar
  Áp lực nổ 50bar