CHUYÊN MỤC

Đầu phun Sprinkler

  • Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-B

  Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-B

  call 096.214.48.48

  • Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER ESFR-177

  Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER ESFR-177

  call 096.214.48.48

  • Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-FRB

  Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-FRB

  call 096.214.48.48

  • Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-FRL

  Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-FRL

  call 096.214.48.48

  • Đầu Phun SPRINKLER Quay Ngang TY-B

  Đầu Phun SPRINKLER Quay Ngang TY-B

  call 096.214.48.48

  • Đầu Phun SPRINKLER Tiêu Chuẩn TY-B

  Đầu Phun SPRINKLER Tiêu Chuẩn TY-B

  call 096.214.48.48

  • Đầu Phun SPRINKLER Âm Trần RFII

  Đầu Phun SPRINKLER Âm Trần RFII

  call 096.214.48.48

  • Đầu Phun SPRINKLER Âm Trần

  Đầu Phun SPRINKLER Âm Trần

  call 096.214.48.48

 • Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-B
  Lắp đặt: quay xuống/quay lên
  Cỡ gien lắp đặt: 1/2 Inch
  Nhiệt độ phun: 57,68,79,93,141 độ C
  Lưu lượng phun : 115 lít/phút
  Chất liệu: đồng mạ crôm

    

  Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER ESFR-177
  Cách lắp đặt: quay xuống, quay lên
  Cỡ gien lắp đặt: 3/4 inch
  Nhiệt độ phun: 74, 101 độ C 
  Lưu lượng phun : 240lít / phút
  Chất liệu: đồng

    

  Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-FRB
  Lắp đặt: quay xuống/ quay lên
  Cỡ gien lắp đặt:1/2 Inch
  Nhiệt độ phun: 57,68,79,93,140 độ C
  Lưu lượng phun : 80lít / phút
  Chất liệu: đồng mạ crôm

    

  Đầu Phun Chữa Cháy SPRINKLER TY-FRL
  Lắp đặt: quay xuống/ quay lên
  Cỡ gien lắp đặt: 3/4 inch
  Nhiệt độ phun: 57,68,79,93,141 độ C
  Lưu lượng phun : 115lít / phút
  Chất liệu: đồng mạ crôm

    

  Đầu Phun SPRINKLER Quay Ngang TY-B
  Cách lắp đặt: Quay ngang
  Cỡ gien lắp đặt: 1/2 Inch
  Nhiệt độ phun: 57,68,79,93,141 độ C
  Lưu lượng phun : 80lít / phút
  Chất liệu: đồng mạ crôm

  Đầu Phun SPRINKLER Tiêu Chuẩn TY-B
  Cách lắp đặt: Quay lên/ Quay xuống
  Cỡ gien lắp đặt:3/4 Inch
  Nhiệt độ phun: 57,68,79,93,141 độ C
  Lưu lượng phun : 115lít / phút
  Chất liệu: đồng mạ crôm

  Đầu Phun SPRINKLER Âm Trần RFII
  Đầu phun Âm Trần Tiêu chuẩn
  Cách lắp đặt: quay xuống
  Cỡ gien lắp đặt: 1/2 Inch
  Nhiệt độ phun: 68,93 độ C
  Lưu lượng phun :80 lít/phút
  Chất liệu: đồng mạ crôm

  Đầu Phun SPRINKLER Âm Trần
  Cách lắp đặt: quay ngang
  Cỡ gien lắp đặt: 3/4 inch 
  Nhiệt độ phun: 68,93 độ C
  Lưu lượng phun :115 lít/phút
  Chất liệu: đồng mạ crôm