CHUYÊN MỤC

Máy bơm chữa cháy

  • Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 130HP

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 130HP

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V75FS (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V75FS (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-300/6T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-300/6T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 100HP

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 100HP

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 60HP

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 60HP

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC82ASE (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC82ASE (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC52AS (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC52AS (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V20 D2S (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V20 D2S (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-550/10T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-550/10T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-450/9T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-450/9T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-400/8T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-400/8T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-250/5T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-250/5T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250B

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250B

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-200B

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-200B

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250B

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250B

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250B

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250B

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-125A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-125A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-160A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-160A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-200A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-200A

  call 096.214.48.48

 • Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 130HP
  Máy bơm Diezel  HYUNDAI 130HP, mới 100%
  Bốn máy, 95kW/130HP, H = 66-85m, LL =180-240m3
  Có CO, CQ

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V75FS (MỚI 90%)
  TOHATSU V75 FS Seconhand làm mới đóng thùng
  H = 80m, LL = 1800l/p

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-300/6T
  Model: U7V-300/6T
  Công Suất: 3HP(2.2Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 26.7-74.8

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250A
  Model:  CM50-250A
  Công Suất: 30HP(22KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 71.7 -  89.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160
  Model:  CM65-160
  Công Suất: 20HP(15KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 29.8 - 40.6

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 100HP
  Kiểu động cơ: Điện

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 60HP
  Công Suất: 39 KW
  Kiểu động cơ: Điện

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP Mới 100%
  Bốn máy, 59kW/80HP, H = 65-85m, LL =60-100m3
  Có CO, CQ

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP (MỚI 90%)
  Bốn máy, 59kW/80HP, H = 100m, LL = 1667L/p

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU  VC82ASE (MỚI 90%)
  TOHATSU VC82ASE Seconhand làm mới đóng thùng
  H = 80m, LL = 2050l/p, 0.4MPa

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC52AS (MỚI 90%)
  TOHATSU VC52AS Seconhand làm mới đóng thùng
  H = 60m, LL = 1450l/p, 0.4MPa

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V20 D2S (MỚI 90%)
  TOHATSU V20 D2S Seconhand làm mới đóng thùng
  H = 30m, LL = 600l/p

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-550/10T
  Model: U7V-550/10T
  Công Suất: 5.5HP(4Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 61-127

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-450/9T
  Model: U7V-450/9T
  Công Suất: 4.5HP(3.31Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 49-113.2

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-400/8T
  Model: U7V-400/8T
  Công Suất: 4HP(3Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 43-99.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-250/5T
  Model: U7V-250/5T
  Công Suất: 2.5HP(1.85Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 16.9-49.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250A
  Model: CM65-250A
  Công Suất: 50HP(40KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 54 - 89.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250B
  Model:  31050000
  Công Suất: 40HP(30KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 48.5 - 79.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-200B
  Model:  CM65-200B
  Công Suất: 25HP(18.5KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 54 - 89.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250B
  Model:  CM50-250B
  Công Suất: 25HP(18.5KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 58.3 - 78

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200A
  Model:  CM50-200A
  Công Suất: 20HP(15KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 38.8 - 58.1

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250A
  Model:  CM40-250A
  Công Suất: 20HP(15KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 76 - 90.4

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160
  Model:  CM65-160
  Công Suất: 15HP(11KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 21.1 - 34.6

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200
  Model:  CM50-200
  Công Suất: 15HP(11KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 32-51

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250B
  Model:  CM40-250B
  Công Suất: 15HP(11KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 56 - 74.6

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-125A
  Model:  CM65-125A
  Công Suất: 10HP(7.5KW)
  Điện áp:380 vac
  Cột áp: 15 - 24.8

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-160A
  Model: CM50-160A
  Công Suất: 10HP(7.5KW)
  Điện áp:380 vac
  Cột áp: 24.5 - 37

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-200A
  Model: CM40-200A
  Công Suất: 10HP(7.5KW)
  Điện áp:380 vac
  Cột áp: 43.9 -57.8