CHUYÊN MỤC

Tủ điều khiển bơm chữa cháy

  • Tủ Điều Khiển 3 Bơm Chữa Cháy TDK-10

  Tủ Điều Khiển 3 Bơm Chữa Cháy TDK-10

  call 096.214.48.48

  • Tủ Điều Khiển 3 Bơm Chữa Cháy Động Cơ Điện TDK-11

  Tủ Điều Khiển 3 Bơm Chữa Cháy Động Cơ Điện TDK-11

  call 096.214.48.48

  • Tủ Điều Khiển Bơm Cứu Hỏa TDK-12

  Tủ Điều Khiển Bơm Cứu Hỏa TDK-12

  call 096.214.48.48

  • Tủ Điều Khiển Máy Bơm Chữa Cháy PCCC05

  Tủ Điều Khiển Máy Bơm Chữa Cháy PCCC05

  call 096.214.48.48

  • Tủ Điều Khiển Bơm Chữa Cháy Động Cơ Diesel TDK-42

  Tủ Điều Khiển Bơm Chữa Cháy Động Cơ Diesel TDK-42

  call 096.214.48.48

  • Tủ Điều Khiển Máy Bơm Diezel Jokey

  Tủ Điều Khiển Máy Bơm Diezel Jokey

  call 096.214.48.48

  • Tủ Điều Khiển Máy Bơm Cứu Hỏa Jockey TDK-JK1

  Tủ Điều Khiển Máy Bơm Cứu Hỏa Jockey TDK-JK1

  call 096.214.48.48

  • Tủ Điện Điều Khiển Bơm Công Nghiệp

  Tủ Điện Điều Khiển Bơm Công Nghiệp

  call 096.214.48.48

 • Tủ Điều Khiển 3 Bơm Chữa Cháy TDK-10

  Tủ Điều Khiển 3 Bơm Chữa Cháy Động Cơ Điện TDK-11

  Tủ Điều Khiển Bơm Cứu Hỏa TDK-12

  Tủ Điều Khiển Máy Bơm Chữa Cháy PCCC05

  Tủ Điều Khiển Bơm Chữa Cháy Động Cơ Diesel TDK-42 
  Tủ điều khiển bơm chữa cháy động cơ diesel kết hợp điều khiển tự động và điều khiển bán tự động bằng tay.

   

   

   

   

   

   

  Tủ Điều Khiển Máy Bơm Diezel Jokey

  Tủ Điều Khiển Máy Bơm Cứu Hỏa Jockey TDK-JK1

  Tủ Điện Điều Khiển Bơm Công Nghiệp
  Điện áp nguồn cung cấp
  3 pha 380 VAC - 50/60Hz