CHUYÊN MỤC

Máy đo huyết áp Omron

  • Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-6221

  Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-6221

  1,380,000 vnđ1,587,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Cao Cấp Model: HEM-6131

  Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Cao Cấp Model: HEM-6131

  864,000 vnđ994,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Model:HEM-6121

  Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Model:HEM-6121

  600,000 vnđ690,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7300

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7300

  2,556,000 vnđ2,940,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7320

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7320

  2,040,000 vnđ2,346,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7322

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7322

  1,620,000 vnđ1,865,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Cao Cấp Model: JPN1

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Cao Cấp Model: JPN1

  1,356,000 vnđ1,556,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7130

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7130

  996,000 vnđ1,146,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7121

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7121

  840,000 vnđ966,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7120

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7120

  672,000 vnđ773,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-8712

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-8712

  612,000 vnđ704,000 vnđ

  • Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Bán Tự Động Model: HEM-4030

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Bán Tự Động Model: HEM-4030

  468,000 vnđ539,000 vnđ

 • Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-6221
  Công nghệ Intellisensemới, tự động hoàn toàn.
  Thiết kế siêu đẹp, siêu mỏng.
  Hiển thị thời gian

   

  Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Cao Cấp Model: HEM-6131
  Công nghệ Intellisensemới, tự động hoàn toàn.
  Hiển thị thời gian
  Có chỉ dẫn quấn vòng bít đúng.

  Máy Đo Huyết Áp Cổ Tay Model:HEM-6121
  Công nghệ Intellisensemới, tự động hoàn toàn.
  Có chỉ dẫn quấn vòng bít đúng.
  Báo nhịp tim bất thường
  Biểu tượng huyết áp cao

   

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7300
  Công nghệ Intellisense, tự động hoàn toàn
  Máy chạy êm, màn hình to, dễ đọc kết quả.
  Có tín hiệu báo tăng huyết áp 

   

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7320
  Công nghệ Intellisense, tự động hoàn toàn.
  Có 2 đèn LED báo chỉ dẫn quấn vòng bít, màu xanh khi vòng bít quấn đúng, màu cam khi vòng bít quấn không đúng.

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Siêu Cao Cấp Model: HEM-7322
  Báo mức kết quả huyết áp, phát hiện rối loạn nhịp tim.
  Báo cử động người trong khi đo – giúp cho kết quả chính xác hơn.

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Cao Cấp Model: JPN1
  Công nghệ Intellisense, tự động hoàn toàn.
  Báo mức kết quả huyết áp, phát hiện rối loạn nhịp tim.

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7130
  Công nghệ Intellisense, tự động hoàn toàn.
  Có đèn chỉ dẫn quấn vòng bít đúng.

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7121
  Công nghệ Intellisense mới, tự động hoàn toàn.
  Có đèn chỉ dẫn quấn vòng bít đúng.

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-7120
  Công nghệ Intellisensemới, tự động hoàn toàn.
  Có đèn chỉ dẫn quấn vòng bít đúng.

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Model: HEM-8712
  Công nghệ Intellisensemới, tự động hoàn toàn.
  Có đèn chỉ dẫn quấn vòng bít đúng.
  Báo cử động người trong khi đo – giúp cho kết quả chính xác hơn.
  Biểu tượng huyết áp cao

   

  Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Bán Tự Động Model: HEM-4030
  Báo huyết áp cao (khi kết quả nằm ngoài mức 135/85mmHg)
  Dễ bơm hơi bằng tay
  Bộ nhớ lưu 21 kết quả đo
  Thiết kể nhỏ, mảnh, tiện lợi khi sử dụng.