CHUYÊN MỤC

An toàn không gian sống

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC9-CD

  Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC9-CD

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC12-CD

  Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC12-CD

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC24-CD

  Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC24-CD

  call 096.214.48.48

 • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1
  Công suất: 1HP
  CS điện: 800W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 7.5kg/25kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1060W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 9kg/25kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1330W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 8.6kg/24.8kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4
  Công suất: 1HP
  CS điện: 1000W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 7.6kg/24.7kg

  Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC9-CD
  Công suất: 1HP
  CS điện: 915W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 9kg/25kg

   

  Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC12-CD
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1228W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 10kg/30kg

   

  Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC24-CD
  Công suất: 2,5HP
  CS điện: 2461W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 16kg/53kg