CHUYÊN MỤC

Máy lạnh - Máy Điều hòa không khí

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Panasonic CU/CS-TS12QKH-8

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Panasonic CU/CS-TS12QKH-8

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Toshiba RAS-13N3KCV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Toshiba RAS-13N3KCV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC18-CD

  Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC18-CD

  call 096.214.48.48

  • Máy lạnh treo tường 1,5Hp Panasonic CU/CS-KC12QKH-8

  Máy lạnh treo tường 1,5Hp Panasonic CU/CS-KC12QKH-8

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Toshiba RAS-10N3K-V

  Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Toshiba RAS-10N3K-V

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2,5Hp Daikin FTKD 60HVMV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2,5Hp Daikin FTKD 60HVMV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Daikin FTKD 50HVMV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Daikin FTKD 50HVMV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Daikin FTKD 35HVMV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Daikin FTKD 35HVMV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Daikin FTKD 25HVMV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Daikin FTKD 25HVMV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Daikin FTE 60LV1

  Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Daikin FTE 60LV1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Daikin FTE 50LV1

  Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Daikin FTE 50LV1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Daikin FTE 35LV1

  Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Daikin FTE 35LV1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Daikin FTE 25LV1

  Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Daikin FTE 25LV1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Panasonic CU/CS-TS18QKH-8

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Panasonic CU/CS-TS18QKH-8

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Toshiba RAS-18N3KCV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Toshiba RAS-18N3KCV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Toshiba RAS-10N3KCV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Toshiba RAS-10N3KCV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Toshiba RAS-24N3K-V

  Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Toshiba RAS-24N3K-V

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Toshiba RAS-18N3K-V

  Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Toshiba RAS-18N3K-V

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Toshiba RAS-13N3K-V

  Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Toshiba RAS-13N3K-V

  call 096.214.48.48

  • Máy lạnh treo tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BO

  Máy lạnh treo tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BO

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inveter Reetech RTV/RCV9-BO

  Máy Lạnh Treo Tường Inveter Reetech RTV/RCV9-BO

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC9-CD

  Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC9-CD

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC12-CD

  Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC12-CD

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC24-CD

  Máy Lạnh Treo Tường Reetech RT/RC24-CD

  call 096.214.48.48

 • Máy lạnh treo tường inverter 1,5Hp Panasonic CU/CS-TS12QKH-8
  Công suất lạnh: 1,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện:1.010(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 40 – 60m3
  Xuất xứ: Panasonic Malaysia

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Toshiba RAS-13N3KCV
  Công suất lạnh: ~1,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.07kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 40 – 60 m3
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC18-CD
  Công suất: 2HP
  CS điện: 1756W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 13kg/38kg

  Máy lạnh treo tường 1,5Hp Panasonic CU/CS-KC12QKH-8
  Công suất lạnh: ~1,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.170-1.121 (W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 45 – 60 m3
  Xuất xứ: Panasonic Malaysia

  Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Toshiba RAS-10N3K-V
  Công suất lạnh: ~1,0 HP (8530 BTU)
  Công suất tiêu thụ điện: 800-1500W
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2,5Hp Daikin FTKD 60HVMV
  Công suất lạnh: 2,5HP
  Công suất tiêu thụ điện: 2.100 (W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 80 – 100m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Daikin FTKD 50HVMV
  Công suất lạnh: 2HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.600 (W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 40 – 60m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Daikin FTKD 35HVMV
  Công suất lạnh: 1,5HP
  Công suất tiêu thụ điện: 955(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 40 – 60m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Daikin FTKD 25HVMV
  Công suất lạnh: 1HP
  Công suất tiêu thụ điện: 746(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 35 – 40m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Daikin FTE 60LV1
  Công suất lạnh: 2,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 2.077(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 80-100m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Daikin FTE 50LV1
  Công suất lạnh: 2 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.688(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng   60 – 80 m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Daikin FTE 35LV1
  Công suất lạnh: 1,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.051(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 40 – 60m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Daikin FTE 25LV1
  Công suất lạnh: 1 HP
  Công suất tiêu thụ điện:817(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 35 – 40 m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy lạnh treo tường inverter 2Hp Panasonic CU/CS-TS18QKH-8
  Công suất lạnh: 2 HP
  Công suất tiêu thụ điện:1.440(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 60 - 80m3
  Xuất xứ: Panasonic Malaysia

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Toshiba RAS-18N3KCV
  Công suất lạnh: ~2 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.6kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 60 – 80 m3
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Toshiba RAS-10N3KCV
  Công suất lạnh: ~1 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 0.75kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 35 – 40m3
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Toshiba RAS-24N3K-V
  Công suất lạnh: ~2,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.86kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 80 đến 100 mét khối
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Toshiba RAS-18N3K-V
  Công suất lạnh: ~2 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1,86kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Toshiba RAS-13N3K-V
  Công suất lạnh: ~1,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 965-1600W
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy lạnh treo tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BO
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1050W
  Gas: R410A
  Trọng lượng: 7kg/28kg
  Kích thước:
   + Dàn lạnh: 770x255x190
   + Dàn nóng: 780x540x250

  Máy Lạnh Treo Tường Inveter Reetech RTV/RCV9-BO
  Công suất: 1HP
  CS điện: 792W
  Gas: R410A
  Trọng lượng: 7kg/25kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1
  Công suất: 1HP
  CS điện: 800W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 7.5kg/25kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1060W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 9kg/25kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1330W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 8.6kg/24.8kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4
  Công suất: 1HP
  CS điện: 1000W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 7.6kg/24.7kg

  Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC9-CD
  Công suất: 1HP
  CS điện: 915W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 9kg/25kg

   

  Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC12-CD
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1228W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 10kg/30kg

   

  Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC24-CD
  Công suất: 2,5HP
  CS điện: 2461W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 16kg/53kg