CHUYÊN MỤC

Máy lạnh ReeTech

  • Máy lạnh treo tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BO

  Máy lạnh treo tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BO

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inveter Reetech RTV/RCV9-BO

  Máy Lạnh Treo Tường Inveter Reetech RTV/RCV9-BO

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4

  call 096.214.48.48

 • Máy lạnh treo tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BO
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1050W
  Gas: R410A
  Trọng lượng: 7kg/28kg
  Kích thước:
   + Dàn lạnh: 770x255x190
   + Dàn nóng: 780x540x250

  Máy Lạnh Treo Tường Inveter Reetech RTV/RCV9-BO
  Công suất: 1HP
  CS điện: 792W
  Gas: R410A
  Trọng lượng: 7kg/25kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BL1
  Công suất: 1HP
  CS điện: 800W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 7.5kg/25kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BL1
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1060W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 9kg/25kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV12-BE4
  Công suất: 1,5HP
  CS điện: 1330W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 8.6kg/24.8kg

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter Reetech RTV/RCV9-BE4
  Công suất: 1HP
  CS điện: 1000W
  Gas: R22
  Trọng lượng: 7.6kg/24.7kg