CHUYÊN MỤC

Máy lạnh Daikin

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2,5Hp Daikin FTKD 60HVMV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2,5Hp Daikin FTKD 60HVMV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Daikin FTKD 50HVMV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Daikin FTKD 50HVMV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Daikin FTKD 35HVMV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Daikin FTKD 35HVMV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Daikin FTKD 25HVMV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Daikin FTKD 25HVMV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Daikin FTE 60LV1

  Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Daikin FTE 60LV1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Daikin FTE 50LV1

  Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Daikin FTE 50LV1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Daikin FTE 35LV1

  Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Daikin FTE 35LV1

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Daikin FTE 25LV1

  Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Daikin FTE 25LV1

  call 096.214.48.48

 • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2,5Hp Daikin FTKD 60HVMV
  Công suất lạnh: 2,5HP
  Công suất tiêu thụ điện: 2.100 (W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 80 – 100m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Daikin FTKD 50HVMV
  Công suất lạnh: 2HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.600 (W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 40 – 60m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Daikin FTKD 35HVMV
  Công suất lạnh: 1,5HP
  Công suất tiêu thụ điện: 955(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 40 – 60m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Daikin FTKD 25HVMV
  Công suất lạnh: 1HP
  Công suất tiêu thụ điện: 746(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 35 – 40m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Daikin FTE 60LV1
  Công suất lạnh: 2,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 2.077(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 80-100m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Daikin FTE 50LV1
  Công suất lạnh: 2 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.688(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng   60 – 80 m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Daikin FTE 35LV1
  Công suất lạnh: 1,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.051(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 40 – 60m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand

  Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Daikin FTE 25LV1
  Công suất lạnh: 1 HP
  Công suất tiêu thụ điện:817(W)
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 35 – 40 m3
  Xuất xứ: Daikin Thailand