CHUYÊN MỤC

Máy lạnh Toshiba

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Toshiba RAS-13N3KCV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Toshiba RAS-13N3KCV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Toshiba RAS-10N3K-V

  Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Toshiba RAS-10N3K-V

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Toshiba RAS-18N3KCV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Toshiba RAS-18N3KCV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Toshiba RAS-10N3KCV

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Toshiba RAS-10N3KCV

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Toshiba RAS-24N3K-V

  Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Toshiba RAS-24N3K-V

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Toshiba RAS-18N3K-V

  Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Toshiba RAS-18N3K-V

  call 096.214.48.48

  • Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Toshiba RAS-13N3K-V

  Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Toshiba RAS-13N3K-V

  call 096.214.48.48

 • Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1,5Hp Toshiba RAS-13N3KCV
  Công suất lạnh: ~1,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.07kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 40 – 60 m3
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường 1Hp Toshiba RAS-10N3K-V
  Công suất lạnh: ~1,0 HP (8530 BTU)
  Công suất tiêu thụ điện: 800-1500W
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 2Hp Toshiba RAS-18N3KCV
  Công suất lạnh: ~2 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.6kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 60 – 80 m3
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường Inverter 1Hp Toshiba RAS-10N3KCV
  Công suất lạnh: ~1 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 0.75kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R410A
  Sử dụng: phòng 35 – 40m3
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường 2,5Hp Toshiba RAS-24N3K-V
  Công suất lạnh: ~2,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1.86kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Sử dụng: phòng 80 đến 100 mét khối
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường 2Hp Toshiba RAS-18N3K-V
  Công suất lạnh: ~2 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 1,86kW
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan

  Máy Lạnh Treo Tường 1,5Hp Toshiba RAS-13N3K-V
  Công suất lạnh: ~1,5 HP
  Công suất tiêu thụ điện: 965-1600W
  Bộ lọc khử mùi: có
  Loại Gas: R22
  Xuất xứ: Toshiba Thái Lan