CHUYÊN MỤC

Máy lọc không khí Coway Korea

  • May Lọc Không Khí Coway - Korea APM-1010DH

  May Lọc Không Khí Coway - Korea APM-1010DH

  14,650,000 vnđ

  • May Lọc Không Khí Coway - Korea AP-1008CH

  May Lọc Không Khí Coway - Korea AP-1008CH

  9,700,000 vnđ

  • May Lọc Không Khí Coway - Korea AP-1009CH

  May Lọc Không Khí Coway - Korea AP-1009CH

  7,800,000 vnđ

  • May Lọc Không Khí Coway - Korea AP-1008DH

  May Lọc Không Khí Coway - Korea AP-1008DH

  12,200,000 vnđ

  • Máy Lọc Không Khí COWAY KOREA AP-0509DH

  Máy Lọc Không Khí COWAY KOREA AP-0509DH

  5,750,000 vnđ

 • May Lọc Không Khí Coway - Korea APM-1010DH
  HEPA Filter(99.9% filtration)
  Recommended room size 33㎡/ 355sq.ft
  AHAM CADR 147

  May Lọc Không Khí Coway - Korea AP-1008CH
  Màu sắc:
  Trắng
  Điện năng tiêu thụ: 5.1W – 44.5W
  Màng lọc: Màng lọc trước, Màng lọc khử virus, Màng lọc HEPA
  Diện tích: 25 ~ 35 m2

  May Lọc Không Khí Coway - Korea AP-1009CH
  Màu sắc:
  Trắng
  Điện năng tiêu thụ: 27W – 43W
  Màng lọc: Màng lọc trước
  Diện tích: 13 ~ 16 m2
  Tốc độ quạt: 900rpm
  Độ ồn: 31dB-44dB

  May Lọc  Không Khí Coway - Korea AP-1008DH
  Màu sắc:
  Nâu đỏ
  Công suất tiêu thụ: 47W
  Màng lọc: Màng lọc trước, Màng lọc trung gian A2, Màng lọc khử mùi, Màng lọc HEPA
  Diện tích: 25 ~ 35 m2
  Tốc độ quạt: 340 – 900

  Máy Lọc Không Khí COWAY KOREA AP-0509DH
  Màu sắc:
  Trắng
  Điện năng tiêu thụ: 27W – 43W
  Màng lọc: Màng lọc trước
  Diện tích: 13 ~ 16 m2
  Tốc độ quạt: 900rpm
  Độ ồn: 31dB-44dB