CHUYÊN MỤC

Cáp mạng/thoại và phụ kiện

  • Hộp Đấu Dây MDF Và Chống Sét Krone

  Hộp Đấu Dây MDF Và Chống Sét Krone

  call 096.214.48.48

  • Đầu Nối RJ45, RJ11

  Đầu Nối RJ45, RJ11

  call 096.214.48.48

  • Cáp Thoại Các Loại

  Cáp Thoại Các Loại

  call 096.214.48.48

  • Cáp Mạng Cat 6

  Cáp Mạng Cat 6

  call 096.214.48.48

  • Cáp Mạng Cat 5

  Cáp Mạng Cat 5

  call 096.214.48.48

 • Hộp Đấu Dây MDF Và Chống Sét Krone
  Hộp đấu dây MDF
  Phiến đấu dây Krone
  Block đấu dây
  Chống sét Krone

  Đầu nói RJ45
  Đầu nối RJ11
  Đầu nối bọc chống nhiễu

  Cáp Thoại Các Loại
  Cáp thoại 4 pair
  Cáp thoại 8 pair
  Cáp thoại 20 đôi
  Cáp thoại 50 đôi
  cáp thoại 128 đôi
  Cáp thoại 200 đôi

  Cáp Mạng Cat 6
  Cáp mạng Cat 6 AMP
  Cáp mạng Cat 6 Krone
  Cáp mạng Cat 6 Gold
  Cáp mạng Cat 6 Dintek

   

  Cáp Mạng Cat 5
  Cáp mạng Cat 5, Cat 5e AMP
  Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Krone
  Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Gold
  Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Dintek