CHUYÊN MỤC

Cáp viễn thông và phụ kiện

  • Bộ Phụ Kiện Quang

  Bộ Phụ Kiện Quang

  call 096.214.48.48

  • ODF Quang

  ODF Quang

  call 096.214.48.48

  • Optical Media Converter

  Optical Media Converter

  call 096.214.48.48

  • Cáp Quang Các Loại

  Cáp Quang Các Loại

  call 096.214.48.48

 • Bộ Phụ Kiện Quang
  Dây nhảy, dây nối quang
  Bộ ghép kênh quang - PDH Multiplexer
  Các loại đầu suy hao quang
  Măng xông quang 

  ODF Quang
  ODF rackmount
  ODF Wallmount
  ODF outdoor

   

  Optical Media Converter
  Converter Single mode
  Converter Multi mode
  Modul quang
  Converter quang tập trung

   

  Cáp Quang Các Loại
  Cáp quang single mode
  Cáp quang Multi mode
  Cáp quang treo
  Cáp quang ngầm