CHUYÊN MỤC

Máng cáp/thang cáp

  • Phụ kiện treo máng cáp, ống

  Phụ kiện treo máng cáp, ống

  • Bát treo xa gồ

  Bát treo xa gồ

  • Ty ren treo

  Ty ren treo

  • Ốc Vít các loại

  Ốc Vít các loại

  • Phụ kiện thi công M & E

  Phụ kiện thi công M & E

  • Khớp Nối Thang Máng Cáp

  Khớp Nối Thang Máng Cáp

  call 096.214.48.48

  • Máng Cáp

  Máng Cáp

  call 096.214.48.48

  • Thang Máng Cáp

  Thang Máng Cáp

  call 096.214.48.48

 • Phụ kiện thi công hệ thống M & E đạt tiêu chuẩn Việt Nam

  Ngoài ra còn đặt theo yêu cầu của khách hàng

  Thi công An toàn, chắc chắn, thẩm mỹ

  Phụ kiện thi công hệ thống M & E đạt tiêu chuẩn Việt Nam

  Ngoài ra còn đặt theo yêu cầu của khách hàng

  Thi công An toàn, chắc chắn, thẩm mỹ

  Phụ kiện thi công hệ thống M & E đạt tiêu chuẩn Việt Nam

  Ngoài ra còn đặt theo yêu cầu của khách hàng

  Thi công An toàn, chắc chắn, thẩm mỹ

  Phụ kiện thi công hệ thống M & E đạt tiêu chuẩn Việt Nam

  Ngoài ra còn đặt theo yêu cầu của khách hàng

  Thi công An toàn, chắc chắn, thẩm mỹ

  Phụ kiện thi công hệ thống M & E đạt tiêu chuẩn Việt Nam

  Ngoài ra còn đặt theo yêu cầu của khách hàng

  Thi công An toàn, chắc chắn, thẩm mỹ

  Khớp Nối Thang Máng Cáp
  Nối thẳng
  Nối ngã ba
  Nối ngã tư
  Nối cong chữ C

   

  Máng Cáp
  Máng cáp có nắp đậy
  Máng cáp sơn tĩnh điện
  Máng cáp sơn tĩnh điện theo yêu cầu
  Kích thước máng cáp theo yêu cầu

  Thang cáp
  Máng cáp đi âm
  Máng cáp đi nổi
  Máng cáp có nắp
  Khớp nối thang máng cáp