CHUYÊN MỤC

Tư vấn thiết kế hệ thống an ninh an toàn

  • Khớp nối mềm Inox theo yêu cầu

  Khớp nối mềm Inox theo yêu cầu

  call 096.214.48.48

  • Khớp nối mềm Inox 304

  Khớp nối mềm Inox 304

  call 096.214.48.48

  • Khớp nối mềm Inox

  Khớp nối mềm Inox

  call 096.214.48.48

  • TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

  TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

  call 096.214.48.48

  • TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN

  TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN

  call 096.214.48.48

  • TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG AN NINH NHÀ, SƯỞNG

  TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG AN NINH NHÀ, SƯỞNG

  call 096.214.48.48

 • Tư vấn thiết kế lắp đặt trọn gói hệ thống điện nhẹ tòa nhà (M & E)

  Tư vấn thiết kế lắp đặt trọn gói hệ thống Chống sét tào nhà, văn phòng, nhà sưởng, dầu khí, ngân hàng, Datacenter, hệ thống lồng FARADAY, hệ thống cảnh báo sét sớm, Hệ thống chống sét các trạm viễn thong, truyền hình, sân gold....

  Tư vấn thiết kế lắp đặt trọn gói hệ thống an ninh, cảnh báo ..cho tòa nàh văn phòng, ngân hàng, dầu khí, hộ gia đình...