CHUYÊN MỤC

Thiết Bị Báo Cháy Yunyang

  • Output Module 220AC Yunyang RY-02

  Output Module 220AC Yunyang RY-02

  call 096.214.48.48

  • Output Module 24VDC Yunyang RY-01

  Output Module 24VDC Yunyang RY-01

  call 096.214.48.48

  • Module Kết Nối Đầu Dò Thường Yunyang YRR-01

  Module Kết Nối Đầu Dò Thường Yunyang YRR-01

  call 096.214.48.48

  • Module Cách Ly Yunyang YRR-21

  Module Cách Ly Yunyang YRR-21

  call 096.214.48.48

  • Modul Giám Sát Điều Khiển YRR-02

  Modul Giám Sát Điều Khiển YRR-02

  call 096.214.48.48

  • Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Yunyang

  Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Yunyang

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 loop 256 Địa Chỉ Yunyang YFR

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 loop 256 Địa Chỉ Yunyang YFR

  call 096.214.48.48

  • Khẩn Địa Chỉ Gắn Tìm Yunyang YRR-04

  Khẩn Địa Chỉ Gắn Tìm Yunyang YRR-04

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12

  Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12

  Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11

  Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13

  Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0045L 45 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0045L 45 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0040L 40 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0040L 40 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0035L 35 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0035L 35 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0030L 30 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0030L 30 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0025L 25 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0025L 25 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0020L 20 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0020L 20 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0015L 15 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0015L 15 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L 10 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L 10 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L 5 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L 5 Kênh

  call 096.214.48.48

 • Output Module 220AC Yunyang RY-02

  Output Module 24VDC Yunyang RY-01

  Module Kết Nối Đầu Dò Thường Yunyang YRR-01
  Hiển thị các chỉ số giám sát, hoạt động hay báo lỗi.
  Địa chỉ mã hóa bằng mã nhị phân cho thiết lập dễ dàng.

   

  Module Cách Ly Yunyang YRR-21
  Hiển thị các chỉ số giám sát, hoạt động hay báo lỗi.
  Địa chỉ mã hóa bằng mã nhị phân cho thiết lập dễ dàng.

   

  Modul Giám Sát Điều Khiển YRR-02
  Hiển thị các chỉ số giám sát, hoạt động hay báo lỗi.
  Địa chỉ mã hóa bằng mã nhị phân cho thiết lập dễ dàng.

  Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Yunyang 

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 loop 256 Địa Chỉ Yunyang YFR

   

  Khẩn Địa Chỉ Gắn Tìm Yunyang YRR-04
  Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Điện áp : 24VDC-420uA

  Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12
  Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Giám sát hiện tại: 450A/DC24V

   

   

  Đầu Dò Nhiệt Yunyang YRR-12
  Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Giám sát hiện tại: 450A/DC24V

   

   

  Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11
  Điện áp: 24VDC- 420 µa.
  Dòng lúc báo động: 100mA.
  Thời gian khởi động: 15 (s)

   

  Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13
   Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Giám sát hiện tại: 450A/DC24V

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
   Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
   Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh
   Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0045L 45 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0040L 40 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0035L 35 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0030L 30 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0025L 25 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0020L 20 Kênh
   Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0015L 15 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L 10 Kênh
   Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L 5 Kênh
   Loại gắn tường
  Nguồn cung cấp (AC): AC 240V 50/60Hz ± 10%
  Kích thước: 330 x 280 x 120 mm