CHUYÊN MỤC

Dụng Cụ Cầm Tay Toptul

  • Bộ Tuýp Đầu 1/2" 24 Chi Tiết Toptul GCAI2105

  Bộ Tuýp Đầu 1/2" 24 Chi Tiết Toptul GCAI2105

  5,916,000 vnđ7,099,000 vnđ

  • Tua Vít Toptul FTEC1421

  Tua Vít Toptul FTEC1421

  call 096.214.48.48

  • Dụng Cụ Bắn Đinh Rive 151 Chi Tiết Toptul GAAD0101

  Dụng Cụ Bắn Đinh Rive 151 Chi Tiết Toptul GAAD0101

  913,000 vnđ1,095,000 vnđ

  • Bộ Dụng Cụ Rút Đinh 151 Chi Tiết Màu Xanh Toptul GRA0135

  Bộ Dụng Cụ Rút Đinh 151 Chi Tiết Màu Xanh Toptul GRA0135

  1,030,000 vnđ1,236,000 vnđ

  • Bộ Dụng Cụ Rút Đinh 151 Chi Tiết Màu Đen Toptul GBA0135

  Bộ Dụng Cụ Rút Đinh 151 Chi Tiết Màu Đen Toptul GBA0135

  1,030,000 vnđ1,236,000 vnđ

  • Bộ Kềm Mỏ Lết Có Điều Chỉnh 10" Toptul GBAT0301

  Bộ Kềm Mỏ Lết Có Điều Chỉnh 10" Toptul GBAT0301

  1,052,000 vnđ1,262,000 vnđ

  • Bộ Dụng Cụ Bắn Đinh Rive GAAT0101

  Bộ Dụng Cụ Bắn Đinh Rive GAAT0101

  702,000 vnđ842,000 vnđ

  • Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0304

  Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0304

  825,000 vnđ990,000 vnđ

  • Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0303

  Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0303

  894,000 vnđ1,072,000 vnđ

  • Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0307

  Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0307

  894,000 vnđ1,072,000 vnđ

  • Cảo Tháo Khớp Cầu Toptul JEAB0618

  Cảo Tháo Khớp Cầu Toptul JEAB0618

  641,000 vnđ769,000 vnđ

  • Tủ Dụng Cụ 3 Ngăn 157 Chi Tiết Toptul GCAZ0036

  Tủ Dụng Cụ 3 Ngăn 157 Chi Tiết Toptul GCAZ0036

  19,257,000 vnđ23,108,000 vnđ

  • Tủ Dụng Cụ 3 Ngăn 157 Chi Tiết Toptul GCAZ0032

  Tủ Dụng Cụ 3 Ngăn 157 Chi Tiết Toptul GCAZ0032

  17,975,000 vnđ21,570,000 vnđ

  • Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0038

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0038

  8,428,000 vnđ10,113,000 vnđ

  • Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0016

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0016

  9,239,000 vnđ11,086,000 vnđ

  • Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0016

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0016

  9,239,000 vnđ11,086,000 vnđ

  • Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0024

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0024

  9,086,000 vnđ10,903,000 vnđ

  • Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0047

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0047

  9,696,000 vnđ11,635,000 vnđ

  • Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 322 Chi Tiết Toptul GV-32203

  Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 322 Chi Tiết Toptul GV-32203

  40,458,000 vnđ48,549,000 vnđ

  • Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 360 Chi Tiết Toptul GT-36001

  Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 360 Chi Tiết Toptul GT-36001

  50,301,000 vnđ60,361,000 vnđ

  • Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 340 Chi Tiết Toptul GT-34001

  Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 340 Chi Tiết Toptul GT-34001

  51,266,000 vnđ61,519,000 vnđ

  • Bộ Vít Và Cần Siết 12 Chi Tiết Tay Vặn Mũi Vít Toptul GAAR1201

  Bộ Vít Và Cần Siết 12 Chi Tiết Tay Vặn Mũi Vít Toptul GAAR1201

  313,000 vnđ375,000 vnđ

  • Bộ Vít Bông 11 Món Toptul GAAD1102

  Bộ Vít Bông 11 Món Toptul GAAD1102

  325,000 vnđ390,000 vnđ

  • Bộ Tuýp Và Vít Sao 15 Món Toptul GAAD1506

  Bộ Tuýp Và Vít Sao 15 Món Toptul GAAD1506

  372,000 vnđ446,000 vnđ

  • Bộ Tuýp Và Vít Lục Giác 15 Món Toptul GAAD1508

  Bộ Tuýp Và Vít Lục Giác 15 Món Toptul GAAD1508

  382,000 vnđ458,000 vnđ

  • Bộ Tuýp 3/8 và 1/2 40 Món Toptul GAAD4002

  Bộ Tuýp 3/8 và 1/2 40 Món Toptul GAAD4002

  981,000 vnđ1,177,000 vnđ

  • Bộ Vít 31 Chi Tiết Có Cần Xiết Toptul GABW3103

  Bộ Vít 31 Chi Tiết Có Cần Xiết Toptul GABW3103

  512,000 vnđ614,000 vnđ

  • Bộ Vít 31 Chi Tiết Toptul GABW3102

  Bộ Vít 31 Chi Tiết Toptul GABW3102

  413,000 vnđ495,000 vnđ

  • Bộ Vít 31 Chi Tiết Toptul GABW3101

  Bộ Vít 31 Chi Tiết Toptul GABW3101

  539,000 vnđ646,000 vnđ

  • Bộ Tuốc Nơ Vít Toptul GACW3501S

  Bộ Tuốc Nơ Vít Toptul GACW3501S

  4,066,000 vnđ4,879,000 vnđ

  • Bộ Tuốc Nơ Vít 35 Món 1/4" Toptul GACW3502S

  Bộ Tuốc Nơ Vít 35 Món 1/4" Toptul GACW3502S

  3,228,000 vnđ3,873,000 vnđ

  • Bộ Cần Siết 35 Món 1/4" Toptul GACW3503S

  Bộ Cần Siết 35 Món 1/4" Toptul GACW3503S

  3,894,000 vnđ4,672,000 vnđ

 • Bộ Tuýp Đầu 1/2" 24 Chi Tiết Toptul GCAI2105
  18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"
  BAEB1608~1632 các size: 8, 9
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  2 tay nối dài đầu 1/2" CAAA1605 & 1610 dài 5" và 10"
  1 lắc léo đầu 1/2" CAHA1678

  Tua Vít Toptul FTEC1421
  Hãng sản xuất: Toptul
  Kích cỡ: 1/4",5/16",7/16" L=208mm 25T
  FTEC1421,FTDA0810

   

  Dụng Cụ Bắn Đinh Rive 151 Chi Tiết Toptul GAAD0101

  Bộ Dụng Cụ Rút Đinh 151 Chi Tiết Màu Xanh Toptul GRA0135
  JBAA2448, ALCA0308, ALCA0410
  ALCA0510, ALCB0407, ALCB0510 

  Bộ Dụng Cụ Rút Đinh 151 Chi Tiết Màu Đen Toptul GBA0135
  BAA2448, ALCA0308, ALCA0410
  ALCA0510, ALCB0407, ALCB0510 

  Bộ Kềm Mỏ Lết Có Điều Chỉnh 10" Toptul GBAT0301
  Mỏ lết AMAA:10"

  Kềm mỏ quạ DDAA:10"
  Kềm chết DAAQ:10"

  Bộ Dụng Cụ Bắn Đinh Rive GAAT0101
  JBAA2448,ALCA0308

  ALCA0410,ALCA0510
  ALCB0407,ALCB0510 

  Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0304
  Kìm tổng hợp 7" DBBB2207
  Kìm mũi dài 8" DFBB2208
  Kìm cắt 7" DEBC2207

  Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0303
  Kìm tổng hợp 7" DBBB2207
  Kìm mũi dài 8" DFBB2208
  Kìm mỏ quạ DDBA2210

   

  Bộ Kìm 3 Món Toptul GAAE0307
  Kìm tổng hợp DBBB2208
  Kìm cắt 8" DEBC2208 
  Kìm mũi dài 8" DFBB2208

   

  Cảo Tháo Khớp Cầu Toptul JEAB0618
  Thiết bị tháo khớp cầu 18mm

  Tủ Dụng Cụ 3 Ngăn 157 Chi Tiết Toptul GCAZ0036
  Màu: Xanh lá cây
  Đồ Nghề trong Ngăn thứ 1 (103 chi tiết), gồm 3 khay như sau:
  Bộ Búa & Đục 7 chi tiết, model GCAT0701
  Bộ Tuýp đầu 1/2" gồm 24 chi tiết, model GCAT2402

  Tủ Dụng Cụ 3 Ngăn 157 Chi Tiết Toptul GCAZ0032
  Màu: Đỏ
  Đồ Nghề trong Ngăn thứ 1 (103 chi tiết), gồm 3 khay như sau:
  Bộ Búa & Đục 7 chi tiết, model GCAT0701
  Bộ Tuýp đầu 1/2" gồm 24 chi tiết, model GCAT2402

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0038
  Tủ TBAA0303 kích thước 508 W x 232 D x 302 H (mm)                                     
  Ngăn 1:Tuýp lục giác BAEA0804~0813, BCLA0808~0840
  Đầu lắc léo CAHA0840, CTCK0811, Cần nối CAAA0802&0840


  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0016
  Tủ TBAA0303
  Ngăn 1:Lục giác 3/8" BAEA1207~1222
  Tuýp lục giác dài 3/8" BAEE1207~1221
  Tuýp mờ bugi 3/6"BAAR1216 & 1221
  Lắt léo 3/8" CAHA 1254, Cần nối CAAA1203~1210, CJHM1228,

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0016
  Tủ TBAA0303
  Ngăn 1:Lục giác 3/8" BAEA1207~1222
  Tuýp lục giác dài 3/8" BAEE1207~1221
  Tuýp mờ bugi 3/6"BAAR1216 & 1221
  Lắt léo 3/8" CAHA 1254, Cần nối CAAA1203~1210, CJHM1228,

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0024
  Tủ TBAA0303   
  Ngăn 1:Lục giác 3/8" BAEA1207~1221
  Tuýp lục giác dài 3/8" BAEE1207~1221
  Tuýp mờ bugi 3/6"BAAR1216 & 1221
  Lắt léo 3/8" CAHA 1254
  Cần nối CAAA1203~1210

  Tủ Dụng Cụ 4 Ngăn 82 Chi Tiết Toptul GCAZ0047
  Bao gồm : TBAA0303
  Ngăn 1:Lục giác 3/8" BAEA1207~1222, Tuýp lục giác dài 3/8" BAEE1207~1221
  Tuýp mờ bugi 3/6"BAAR1216 & 1221, Lắt léo 3/8" CAHA 1254,Cần nối CAAA1203~1210,


  Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 322 Chi Tiết Toptul GV-32203
  Màu tủ : xanh
  Đây là bộ tủ cao cấp chống lật
  Có 8 ngăn-5 ngăn có dụng cụ
  Có bánh xe nên dễ dàng di chuyển được.
  Ngăn 1: Cờ lê vòng miệng Tự động GTA1541 (15tools)
  cờ lê vòng miệng GTA0408(4tools), GTA1607 (16tools)

  Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 360 Chi Tiết Toptul GT-36001
  Màu tủ : xanh
  Đây là bộ tủ cao cấp chống lật
  Có 8 ngăn-5 ngăn có dụng cụ
  Có bánh xe nên dễ dàng di chuyển được.
  Ngăn 1: Cờ lê vòng miệng Tự động GTA1541 (15tools)
  cờ lê vòng miệng GTA0408(4tools), GTA1607 (16tools)

  Tủ Đồ Nghề 8 Ngăn 340 Chi Tiết Toptul GT-34001
  Màu tủ : xanh
  Đây là bộ tủ cao cấp chống lật
  Có 8 ngăn-5 ngăn có dụng cụ
  Có bánh xe nên dễ dàng di chuyển được.
  Ngăn 1: Cờ lê vòng miệng & lục giác GTA1804 (18tools)
  GTA0408(4tools), GTA1607 (16tools)

  Bộ Vít Và Cần Siết 12 Chi Tiết Tay Vặn Mũi Vít Toptul GAAR1201
  Bộ vít và cần siết 12 chi tiết Tay vặn mũi vít CHDV0809
  Mũi vít dẹt FSAA:4.5,5.5,6.5mm
  Mũi vít bake FSBA:PH1,PH2*2
  Mũi vít sao SEA:T15,T20,T25
  Tay vặn mũi vít CHDV0809

  Bộ Vít Bông 11 Món Toptul GAAD1102
  5 Mũi vít bông FSFA1205~1212: M5, M6, M8, M10, M12
  5 Mũi vít 1 đầu bông 1 đầu lục giác FSFB1205~1212: M5, M6, M8, M10, M12
  1 Đầu chuyển FTAB1612 ½” Dr.x10mm  Bộ Tuýp Và Vít Sao 15 Món Toptul GAAD1506
  7 Mũi vít sao FSEA1220~1255: T20, T25, T30, T40, T50, T55
  7 Mũi vít 1 đầu bông 1 đầu lục giác FSEB1220~1255

  Bộ Tuýp Và Vít Lục Giác 15 Món Toptul GAAD1508
  7 Mũi vít sao FSEA1220~1255: T20, T25, T30, T40, T50, T55
  7 Mũi vít 1 đầu bông 1 đầu lục giác FSEB1220~1255
  T20, T25, T30, T40, T50, T55
  1 Đầu chuyển FTAB1612 : ½” Dr.x10mm

  Bộ Tuýp 3/8 và 1/2 40 Món Toptul GAAD4002
  5 Mũi vít bông FSFA1205~1212: M5, M6, M8, M10, M12
  5 Mũi vít 1 đầu bông 1 đầu lục giác FSFB1205~1212: M5, M6, M8, M10, M12
  7 Mũi vít lục giác FSDA1204~1212: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

  Bộ Vít 31 Chi Tiết Có Cần Xiết Toptul GABW3103
  Tay vặn mũi vít CHDV0809 
  Mũi vít dẹt FSAA:4,5.5,6.5
   Đầu vít bake FSBA:PH1,PH2,PH3 
  Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3

  Bộ Vít 31 Chi Tiết Toptul GABW3102
  FTGB0807 
  Mũi vít dẹt FSAA:4,5.5,6.5
   Đầu vít bake FSBA:PH1,PH2,PH2,PH3 
  Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3
   Đầu vít lục giác FSDA:3,4,5,6 

   

  Bộ Vít 31 Chi Tiết Toptul GABW3101
  Mũi vít dẹt FSAA:4,5.5,6.5
  Đầu vít bake FSBA:PH1,PH2,PH2,PH3 
  Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3
  Mũi vít lục giác FSDA:3,4,5,6 

   

  Bộ Tuốc Nơ Vít Toptul GACW3501S
  Bao gồm 8 bộ GABW3101,FTGA0808
  Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5
  Mũi vít bakeFSBA:PH1*2,PH2*3,PH3


  Bộ Tuốc Nơ Vít 35 Món 1/4" Toptul GACW3502S
  Bao gồm 8 bộ GABW3102,FTGB0807
  Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5
  Mũi vít bakeFSBA:PH1*2,PH2*3,PH3

  Bộ Cần Siết 35 Món 1/4" Toptul GACW3503S
  Bao gồm 8 bộ GABW3103
  Tay vặn mũi vít CHDV0809
  Mũi vít dẹt FSAA:3,4,5.5,6.5
  Mũi vít bakeFSBA:PH0,PH1,PH2,PH3