CHUYÊN MỤC

Đèn LED Chiếu Sáng Vinaled

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-H400H

  Đèn LED Pha Vinaled FL-H400H

  32,450,000 vnđ38,940,000 vnđ

  • Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A12HR

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A12HR

  1,420,000 vnđ1,704,000 vnđ

  • Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A13H

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A13H

  1,285,000 vnđ1,542,000 vnđ

  • Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A09HR

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A09HR

  1,320,000 vnđ1,584,000 vnđ

  • Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A10H

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A10H

  1,195,000 vnđ1,434,000 vnđ

  • Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A06HR

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A06HR

  1,220,000 vnđ1,464,000 vnđ

  • Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A07H

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A07H

  1,075,000 vnđ1,290,000 vnđ

  • Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A04H

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A04H

  525,000 vnđ630,000 vnđ

  • Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B12HR

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B12HR

  1,615,000 vnđ1,938,000 vnđ

  • Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B13H

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B13H

  1,130,000 vnđ1,356,000 vnđ

  • Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B09HR

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B09HR

  1,405,000 vnđ1,686,000 vnđ

  • Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B10H

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B10H

  1,015,000 vnđ1,218,000 vnđ

  • Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B06HR

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B06HR

  1,190,000 vnđ1,428,000 vnđ

  • Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B07H

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B07H

  780,000 vnđ936,000 vnđ

  • Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B04H

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B04H

  375,000 vnđ450,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B12HR

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B12HR

  1,915,000 vnđ2,298,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B16H

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B16H

  1,870,000 vnđ2,244,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B09HR

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B09HR

  1,620,000 vnđ1,944,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B12H

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B12H

  1,675,000 vnđ2,010,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B06HR

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B06HR

  1,575,000 vnđ1,890,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B08H

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B08H

  1,330,000 vnđ1,596,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A12HR

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A12HR

  1,550,000 vnđ1,860,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A16H

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A16H

  1,560,000 vnđ1,872,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A9HR

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A9HR

  1,495,000 vnđ1,794,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A12H

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A12H

  1,455,000 vnđ1,746,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A6HR

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A6HR

  1,355,000 vnđ1,626,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A08H

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A08H

  1,095,000 vnđ1,314,000 vnđ

  • Nguồn 48V-100w- IP67

  Nguồn 48V-100w- IP67

  1,275,000 vnđ1,530,000 vnđ

  • Nguồn 48V- 60w- IP67

  Nguồn 48V- 60w- IP67

  755,000 vnđ906,000 vnđ

  • Nguồn 48V-350w

  Nguồn 48V-350w

  1,460,000 vnđ1,752,000 vnđ

  • Nguồn 48V- 200w

  Nguồn 48V- 200w

  1,275,000 vnđ1,530,000 vnđ

  • Nguồn 48V- 150w

  Nguồn 48V- 150w

  1,020,000 vnđ1,224,000 vnđ

 • Đèn LED Pha Vinaled FL-H400H
  Công suất tiêu thụ: 400W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ:1.87A ±2%
  kích thước: W380xD320xH497mm
  Trọng lượng: 12kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A12HR
  Công suất tiêu thụ: 4W~12W
  Dòng điện tiêu thụ: 120mA ±4%
  kích thước: Φ178 x H95mm
  kích thước thi công: Φ153 x H95mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: Chiếu sáng ngoài trời

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A13H
  Công suất tiêu thụ: 13W ±4%
  Dòng điện tiêu thụ: 120mA ±4%
  kích thước: Φ178 x H95mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: Chiếu sáng ngoài trời

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A09HR
  Công suất tiêu thụ: 3W~10W
  kích thước: Φ178 x H95mm
  kích thước thi công: Φ153 x H95mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: Chiếu sáng ngoài trời

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A10H
  Công suất tiêu thụ: 10W ±7% (đơn sắc)
  Dòng điện tiêu thụ: 97mA±4%
  kích thước: Φ178 x H95mm
  kích thước thi công: Φ153 x H95mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: Chiếu sáng ngoài trời

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A06HR
  Công suất tiêu thụ: 2W~7W
  kích thước: Φ148 x H90mm
  kích thước thi công: Φ124 x H90mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A07H
  Công suất tiêu thụ: 7W ±3% (đơn sắc)
  Dòng điện tiêu thụ: 68mA ±4%
  kích thước: Φ148 x H90mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Âm Đất Vinaled UG-A04H
  Công suất tiêu thụ: 4W ±3%
  Dòng điện tiêu thụ: 39mA ±4%
  kích thước: Φ77 x H88mm
  kích thước thi công: Φ57 x H88mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B12HR
  Công suất tiêu thụ: 8W~36W
  Chip Led: GPI , Forepi (Taiwan)
  Số Led : 12x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ147 x H153mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B13H
  Công suất tiêu thụ: 13W ±4%
  Dòng điện tiêu thụ: 120mA ±4%
  kích thước: Φ147 x H153mm
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B09HR
  Công suất tiêu thụ: 6W~27W
  Chip Led : GPI , Forepi (Taiwan)
  Số Led: 9x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ147 x H153mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B10H
  Công suất tiêu thụ: 10W ±7%
  Dòng điện tiêu thụ: 97mA ±5%
  kích thước: Φ147 x H153mm
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B06HR
  Công suất tiêu thụ: 4W~18W
  Chip Led: GPI , Forepi (Taiwan)
  Số Led : 6x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ126 x H120mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B07H
  Công suất tiêu thụ: 7W ±3%
  Dòng điện tiêu thụ: 68mA ±5%
  kích thước: Φ126 x H120mm
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Chiếu Điểm Vinaled OS-B04H
  Công suất tiêu thụ: 4W ±3%
  Số Led: 3x3W 
  Dòng điện tiêu thụ: 39mA ±4%
  kích thước: Φ50 x H110mm
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B12HR
  Công suất tiêu thụ: 8W~36W
  Chip Led: GPI , Forepi (Taiwan)
  Số Led : 12x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ180 x H228mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B16H
  Công suất tiêu thụ: 14W ±5%
  Số Led : 12x3W 
  Dòng điện tiêu thụ: 78mA ±5%
  kích thước: Φ160 x H80mm
  Chuẩn bảo vệ: IP68
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B09HR
  Công suất tiêu thụ: 6W~27W
  Chip Led : GPI , Forepi (Taiwan)
  Số Led: 9x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ160 x H80mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B12H
  Công suất tiêu thụ: 12W ±5%
  Số Led : 9x3W 
  Dòng điện tiêu thụ: 57mA ±4%
  kích thước: Φ160 x H80mm
  Chuẩn bảo vệ: IP68
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B06HR
  Công suất tiêu thụ: 4W~18W
  Chip Led: GPI , Forepi (Taiwan)
  Số Led : 6x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ130 x H72mm
  Chuẩn bảo vệ: IP68
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UF-B08H
  Công suất tiêu thụ: 8W ±5%
  Số Led : 6x3W 
  Dòng điện tiêu thụ: 49mA ±4%
  kích thước: Φ130 x H72mm
  Chuẩn bảo vệ: IP68
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A12HR
  Công suất tiêu thụ: 8W~36W
  Chip Led: GPI , Forepi (Taiwan)
  Số Led : 12x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ180 x H228mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A16H
  Công suất tiêu thụ: 16W ±5%
  Số Led : 12x3W 
  Dòng điện tiêu thụ: 134mA ±5%
  kích thước: Φ180 x H228mm
  Chuẩn bảo vệ: IP68
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A9HR
  Công suất tiêu thụ: 6W~27W
  Chip Led : GPI , Forepi (Taiwan)
  Số Led: 9x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ180 x H228mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A12H
  Công suất tiêu thụ: 12W ±5%
  Dòng điện tiêu thụ: 107mA ±4%
  kích thước: Φ180 x H228mm
  Chuẩn bảo vệ: IP68
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A6HR
  Công suất tiêu thụ: 4W~18W
  Số Led : 6x3W RGB 3in1
  kích thước: Φ150 x H202mm
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Đèn Led Dưới Nước Vinaled UW-A08H
  Công suất tiêu thụ: 8W ±12%
  Số Led : 6x3W 
  Dòng điện tiêu thụ: 79mA ±4%
  kích thước: Φ150 x H202mm
  Chuẩn bảo vệ: IP68
  Tuổi thọ: > 30.000 giờ

   

  Nguồn 48V-100w- IP67
  Công suất:100.8W
  Điện thế làm việc: 90-264VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 48VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 2.1A
  Kích thước: L190xW52xH37mm
  Chuẩn bảo vệ: IP67

  Nguồn 48V- 60w- IP67
  Công suất:60W
  Điện thế làm việc: 90-264VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 48VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 1.25A
  Kích thước: L162.5xW42.5xH32mm
  Chuẩn bảo vệ: IP67

  Nguồn 48V-350w
  Công suất: 350.4W
  Điện thế làm việc: 180- 264VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 48VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 7.3A
  kích thước: L215xW115xH50mm

  Nguồn 48V- 200w
  Công suất: 211.2W
  Điện thế làm việc: 180- 264VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 48VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 4.4A
  kích thước: L215xW115xH50mm

  Nguồn 48V- 150w
  Công suất: 158.4W
  Điện thế làm việc: 180- 264VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 48VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 3.3A
  kích thước: L199xW98xH38mm