CHUYÊN MỤC

Ngôi nhà an ninh an toàn

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC604TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC604TC

  2,047,000 vnđ2,456,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC604NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC604NC

  1,610,000 vnđ1,932,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402LS

  1,883,000 vnđ2,259,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402US

  1,719,000 vnđ2,062,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402LN

  1,692,000 vnđ2,030,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402UN

  1,474,000 vnđ1,768,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402NC

  1,337,000 vnđ1,604,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402TC

  1,774,000 vnđ2,128,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LS

  1,883,000 vnđ2,259,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LS

  1,883,000 vnđ2,259,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02US

  1,719,000 vnđ2,062,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LN

  1,692,000 vnđ2,030,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02UN

  1,474,000 vnđ1,768,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02TC

  1,774,000 vnđ2,128,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02NC

  1,337,000 vnđ1,604,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906LS

  1,856,000 vnđ2,227,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906LN

  1,665,000 vnđ1,998,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906UN

  1,446,000 vnđ1,735,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906TC

  1,747,000 vnđ2,096,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906NC

  1,310,000 vnđ1,572,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416US

  1,365,000 vnđ1,638,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416LS

  1,528,000 vnđ1,833,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416LN

  1,337,000 vnđ1,604,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416UN

  1,201,000 vnđ1,441,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416TC

  1,501,000 vnđ1,801,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416NC

  1,064,000 vnđ1,276,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036LS

  1,392,000 vnđ1,670,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036US

  1,228,000 vnđ1,474,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036LN

  1,441,000 vnđ1,201,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036UN

  1,064,000 vnđ1,276,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036TC

  1,365,000 vnđ1,638,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036NC

  928,000 vnđ1,113,000 vnđ

 • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC604TC
  1/3" SONY138+FH8520 CMOS
  Độ phân giải 1300TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Giảm nhễu 3D-DNR, OSD (option)
  Ống kính chuẩn4mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC604NC
  1/3" 3089 CMOS
  Độ phân giải 900TVL
  True D&N (IRCUT filter)
  Ống kính chuẩn4mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402LS
  1/3" Sony 673 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 700TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402US
  1/3" Sony 811 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 620TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402LN
  1/3" Sony 811 CCD, Nextchip 2090
  Độ phân giải 700TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  CDS IR Sync

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BBC402UN
  1/3" Sony 639 CCD, Nextchip 2041
  Độ phân giải 600TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Smart IR (hồng ngoại thông minh)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402NC
  1/3" 3089 CMOS
  Độ phân giải 900TVL
  True D&N (IRCUT filter)
  Ống kính chuẩn 6mm CS
  2 đèn array IR LED lớn siêu sáng

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BC402TC
  1/3" SONY138+FH8520 CMOS
  Độ phân giải 1300TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Giảm nhễu 3D-DNR, OSD (option)
  Ống kính chuẩn 6mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LS
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CCD
  Độ phân giải: 700 TV Lines
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON)
  Ống kính: 4 mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LS
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CCD
  Độ phân giải: 700 TV Lines
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON)
  Ống kính: 4 mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02US
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CCD
  Độ phân giải: 620 TV Lines
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON)
  Ống kính: 4 mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02LN
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CCD
  Độ phân giải: 700 TV Lines
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON)
  Ống kính: 4 mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02UN
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CCD
  Độ phân giải: 600 TV Lines
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON)
  Ống kính: 4 mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02TC
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CMOS
  Độ phân giải: 1300 TV Lines
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON)
  Ống kính: 4 mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview NCR02NC
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS
  Độ phân giải: 900 TV Lines
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON)
  Ống kính: 4 mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906LS
  1/3" Sony 673 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 700TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906LN
  1/3" Sony 811 CCD, Nextchip 2090
  Độ phân giải 700TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  CDS IR Sync(đồng bộ giữa cảm biến hồng ngoại và chip)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906UN
  1/3" Sony 639 CCD, Nextchip 2041
  Độ phân giải 600TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Smart IR (hồng ngoại thông minh)
  2DDNR (giảm nhiễu 2D)


  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906TC
  1/3" SONY138+FH8520 CMOS
  Độ phân giải 1300TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Giảm nhễu 3D-DNR, OSD (option)
  Ống kính chuẩn4mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB906NC
  1/3" 3089 CMOS
  Độ phân giải 900TVL
  True D&N (IRCUT filter)
  Ống kính chuẩn4mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416US
  1/3" Sony 811 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 620TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416LS
  1/3" Sony 673 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 700TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416LN
  1/3" Sony 811 CCD, Nextchip 2090
  Độ phân giải 700TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Enhanced Smart IR (hồng ngoại thông minh)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416UN
  1/3" Sony 639 CCD, Nextchip 2041
  Độ phân giải 600TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Smart IR (hồng ngoại thông minh)


  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416TC
  1/3" SONY138+FH8520 CMOS
  Độ phân giải 1300TVL
  True D&N (IR-CUT filter)


  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR1416NC
  1/3" 3089 CMOS
  Độ phân giải 900TVL
  True D&N (IRCUT filter)
  Ống kính chuẩn4mm CS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036LS
  1/3" Sony 673 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 700TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036US
  1/3" Sony 811 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 620TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036LN
  1/3" Sony 811 CCD, Nextchip 2090
  Độ phân giải 700TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Enhanced Smart IR (hồng ngoại thông minh)
  2DDNR (giảm nhiễu 2D)
  HLC (High Light Compensation)
  OSD (option)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12
  36 đèn IR LED 5mm
  Khoảng cách hồng ngoại 15-25m
  Vỏ hợp kim chống phá hoại
  Bao gồm giá đỡ trần/ tường. Cáp âm trong giá đỡ
  Màu trắng

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036UN
  1/3" Sony 639 CCD, Nextchip 2041
  Độ phân giải 600TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Smart IR (hồng ngoại thông minh)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036TC
  1/3" SONY138+FH8520 CMOS
  Độ phân giải 1300TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Giảm nhễu 3D-DNR, OSD (option)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WH2036NC
  1/3" 3089 CMOS
  Độ phân giải 900TVL
  True D&N (IRCUT filter)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12