CHUYÊN MỤC

Ngôi nhà an ninh an toàn

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704LS

  1,528,000 vnđ1,833,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704US

  1,365,000 vnđ1,638,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704US

  1,365,000 vnđ1,638,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704LN

  1,337,000 vnđ1,604,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704UN

  1,119,000 vnđ1,342,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704TC

  1,419,000 vnđ1,702,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704EC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704EC

  1,092,000 vnđ1,310,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704NC

  982,000 vnđ1,178,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148US

  1,201,000 vnđ1,441,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148LN

  1,173,000 vnđ1,407,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148UN

  1,037,000 vnđ1,244,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148TC

  1,337,000 vnđ1,604,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148NC

  900,000 vnđ1,080,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148LC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148LC

  791,000 vnđ949,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148HC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148HC

  682,000 vnđ818,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612LS

  1,556,000 vnđ1,867,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612US

  1,392,000 vnđ1,670,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612LN

  1,366,000 vnđ1,639,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612UN

  1,146,000 vnđ1,375,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612TC

  1,446,000 vnđ1,735,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LS

  1,474,000 vnđ1,768,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603US

  1,310,000 vnđ1,572,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LN

  1,283,000 vnđ1,539,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603UN

  1,064,000 vnđ1,276,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603TC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603TC

  1,365,000 vnđ1,638,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603NC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603NC

  928,000 vnđ1,113,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LC

  819,000 vnđ982,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603HC

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603HC

  709,000 vnđ850,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603LS

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603LS

  1,419,000 vnđ1,702,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603US

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603US

  1,255,000 vnđ1,506,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603LN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603LN

  1,228,000 vnđ1,473,000 vnđ

  • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603UN

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603UN

  1,010,000 vnđ1,212,000 vnđ

 • Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704LS
  1/3" Sony 673 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 700TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704US
  Cảm biến hình ảnh: 1/3” SONY Effio CCD.
  Độ phân giải camera: 620 TV Lines
  Ống kính chuẩn: 3.6mm, tùy chọn 6, 8, 12, 16mm.
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON).

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704US
  Cảm biến hình ảnh: 1/3” SONY Effio CCD.
  Độ phân giải camera: 620 TV Lines
  Ống kính chuẩn: 3.6mm, tùy chọn 6, 8, 12, 16mm.
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON).

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704LN
  1/3" Sony 811 CCD, Nextchip 2090
  Độ phân giải 700TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)


  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704UN
  1/3" Sony 639 CCD, Nextchip 2041

  Độ phân giải 600TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Smart IR (hồng ngoại thông minh)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704TC
  1/3" SONY138+FH8520 CMOS
  Độ phân giải 1300TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Giảm nhễu 3D-DNR, OSD (option)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704EC
  1/3" 8108 CMOS
  Độ phân giải 800TVL
  True D&N (IRCUT filter)
  Chức năng chống ngược sáng WDR
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BS704NC
  1/3" 3089 CMOS
  Độ phân giải 900TVL
  True D&N (IRCUT filter)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148US
  1/3" Sony 811 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 620TVL
  ATR(Adaptive Tonecurve Reproduction)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148LN
  1/3" Sony Super HAD CCD
  Độ phân giải 700 TV Lines
  Ống kính chuẩn 4mm


  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148UN
  1/3" Sony 639 CCD, Nextchip 2041
  Độ phân giải 600TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Smart IR (hồng ngoại thông minh)
  2DDNR (giảm nhiễu 2D)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148TC
  1/3" SONY138+FH8520 CMOS
  Độ phân giải 1300TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Giảm nhễu 3D-DNR, OSD (option)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148NC
  1/3" 3089 CMOS
  Độ phân giải 900TVL
  True D&N (IRCUT filter)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148LC
  1/3" 139 CMOS
  Độ phân giải 700TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview IR2148HC
  1/4" 3005 CMOS
  Độ phân giải 540TVL
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12
  48 đèn IR LED 5mm

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612LS
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY Effio CCD
  Độ phân giải: 700 TV Lines
  Ống kính: 3.6 mm M12 

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612US
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY Effio CCD
  Độ phân giải: 620 TV Lines
  Ống kính: 3.6 mm M12 

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612LN
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CCD
  Độ phân giải: 700 TV Lines
  Ống kính: 3.6 mm M12 

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612UN
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CCD
  Độ phân giải: 600 TV Lines
  Ống kính: 3.6 mm M12 

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview WG612TC
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CMOS
  Độ phân giải: 1300 TV Lines
  Ống kính: 3.6 mm M12 

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LS
  1/3" Sony 673 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 700TVL
  ATR(Adaptive Tonecurve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603US
  1/3" Sony 811 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 620TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LN
  1/3" Sony 811 CCD, Nextchip 2090
  Độ phân giải 700TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603UN
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY CCD
  Độ phân giải: 600 TV Lines
  Ống kính: 3.6 mm M12 (tùy chọn ống kính: 6 mm, 8mm)
  Độ nhạy sáng: 0 Lux (IR ON)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603TC
  1/3" SONY138+FH8520 CMOS
  Độ phân giải 1300TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Giảm nhễu 3D-DNR, OSD (option)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603NC
  1/3" 139 CMOS
  Độ phân giải 700TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603LC
  1/3" 139 CMOS
  Độ phân giải 700TVL
  True D&N (IR-CUT filter)
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview BB603HC
  1/4" 3005 CMOS
  Độ phân giải 540TVL
  Ống kính chuẩn 3.6mm M12
  3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603LS
  1/3" Sony 673 CCD,  Sony EffioE 4140+5148
  Độ phân giải 700TVL
  ATR(Adaptive Tone-curve Reproduction)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603US
  Cảm biến hình ảnh: 1/3” SONY Effio CCD.
  Độ phân giải camera: 620 TV Lines
  Ống kính chuẩn: 3.6mm

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603LN
  1/3" Sony 811 CCD, Nextchip 2090
  Độ phân giải 700TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)

  Camera Thân Hồng Ngoại Gắn Ngoài Trời Eview ZB603UN
  1/3" Sony 639 CCD, Nextchip 2041
  Độ phân giải 600TVL
  DWDR (chống ngược sáng KTS)
  Smart IR (hồng ngoại thông minh)