CHUYÊN MỤC

An toàn cho thiết bị công nghệ cao

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 80m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E30

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 80m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E30

  13,200,000 vnđ14,600,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E15

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E15

  11,200,000 vnđ12,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 95m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 5.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 95m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 5.3

  16,600,000 vnđ17,900,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.3

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.3

  12,540,000 vnđ13,600,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 57m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 2.1

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 57m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 2.1

  6,555,000 vnđ7,200,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m IONFLASH Pháp MACH NG25

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m IONFLASH Pháp MACH NG25

  13,300,000 vnđ14,800,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m IONFLASH Pháp MACH NG45

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m IONFLASH Pháp MACH NG45

  15,845,000 vnđ17,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán kính BV 107m IONFLASH Pháp MACH 30

  Kim Thu Sét Bán kính BV 107m IONFLASH Pháp MACH 30

  13,950,000 vnđ14,500,000 vnđ

  • Kim Thu Sét Bán Kính BV 125m PITTAS TESLA-S60

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 125m PITTAS TESLA-S60

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000LE-3

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000LE-3

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000LE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000SE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000SE

  Call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000SE-3

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000SE-3

  35,490,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000SE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000SE

  35,175,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000LE

  27,930,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 4000LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 4000LE

  22,732,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 2500LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 2500LE

  17,535,000 vnđ19,000,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY 14000LE-3

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY 14000LE-3

  92,000,000 vnđ99,000,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY 14000LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY 14000LE

  81,500,000 vnđ99,000,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY12000LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY12000LE

  78,000,000 vnđ88,000,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY9000LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY9000LE

  20,600,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY7000LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY7000LE

  19,360,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY6000LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY6000LE

  17,720,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY6000L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY6000L

  15,970,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY3100LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY3100LE

  12,360,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Hyundai HY3100L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Hyundai HY3100L

  10,820,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500LE

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500LE

  10,450,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500L

  9,120,000 vnđ

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY28KSEm

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY28KSEm

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY22KSEm

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY22KSEm

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY18KSEm

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY18KSEm

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY13KSEm

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY13KSEm

  call 096.214.48.48

 • Kim Thu Sét Bán Kính BV 80m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E30
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 80m
  Model: PDC-E30
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha PDC-E15
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 75m
  Model: PDC-E15
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 95m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 5.3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 95m
  Model: INGESCO 5.3
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 75m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 3.3
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 75m
  Model: INGESCO 3.3
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 57m INGESCO -Tây Ban Nha INGESCO 2.1
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 57m
  Model: INGESCO 2.1
  Hãng sản xuất: INGESCO -Tây Ban Nha

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 65m IONFLASH Pháp MACH NG25
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 65m (không bao gồm khớp nối)
  Model: MACH NG25
  Xuất xứ: IONFLASH Pháp

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 89m IONFLASH Pháp MACH NG45
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 89m (không bao gồm khớp nối)
  Model: MACH NG45
  Hãng sản xuất:  IONFLASH Pháp

  Kim Thu Sét Bán kính BV 107m IONFLASH Pháp MACH 30
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  Bán kính bảo vệ trung bình 107m  (không bao gồm khớp nối)
  Model: MACH 30
  Hãng sản xuất:  IONFLASH Pháp

   

   

  Kim Thu Sét Bán Kính BV 125m PITTAS TESLA-S60
  Model: TESLA-S60
  Xuất xứ: PITASS-GREECE
  Đầu kim thu sét phát tia tiên đạo sớm E.S.E
  bán kính bảo vệ trung bình 125m 

   

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000LE-3
  Công suất liên tục/tối đa: 12.0/13.0 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 30L
  Dung tích dầu bôi trơn: 2.3 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000LE
  Công suất liên tục/tối đa: 12/13 KW
  Dung tích bình nhiên liệu: 32L
  Dung tích dầu bôi trơn: 2.3 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 15000SE
  Tổ Máy phát điện chạy dầu diesel 10 Kw
  Công suất liên tục/tối đa: 10.4/11.2Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 21L
  Thời gian chạy liên tục: 17.5h(50% CS)
  Tiêu hao nhiên liệu (100% CS):4 L/h  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000SE-3
  Đề nổ, có vỏ cách âm, nhập khẩu đồng bộ
  Công suất liên tục/tối đa: 6.3/6.9 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 15L
  Thời gian chạy liên tục: 18h(50% CS)

   

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000SE
  Máy phát điện chạy dầu Diesel 5KW 1 Pha
  Đề nổ được nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc, vỏ cách âm
  Công suất liên tục/tối đa: 5/5.5 Kw

   

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 6000LE
  Máy phát điện chạy dầu Diesel 5KW 1 Pha
  Đề nổ được nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc, máy trần, đề nổ
  Công suất liên tục/tối đa: 5/5.5 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 17L
  Thời gian chạy liên tục: 19h(50% CS)
  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 4000LE
  Máy phát điện chạy dầu Diesel 3KW 1 Pha
  Máy trần, đề nổ được nhập khẩu nguyên chiếc
  Công suất liên tục/tối đa: 3/3.3 Kw

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Diesel Hyundai DHY 2500LE
  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Dầu 2KW
  Máy trần, đề nổ, model được nhập khẩu nguyên chiếc
  Công suất liên tục/tối đa: 2/2.2 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 14L
  Thời gian chạy liên tục: 27h(50% CS)  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY 14000LE-3
  Công suất liên tục/tối đa: 12.0/13.0 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 30L
  Dung tích dầu bôi trơn: 2.3 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY 14000LE
  Công suất liên tục/tối đa: 8.5/9Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 30L
  Điện áp ra: 230V
  Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS)

   

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY12000LE
  Công suất liên tục/tối đa: 9/10 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 28L
  Điện áp ra: 230V
  Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS)

   

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY9000LE
  Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.6 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 25L
  Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY7000LE
  Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 25L
  Dung tích dầu bôi trơn: 1.1

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY6000LE
  Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 25L
  Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY6000L
  Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 25L
  Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY3100LE
  Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 13L
  Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Hyundai HY3100L
  Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 13L
  Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500LE
  Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw
  Dung tích bình nhiên liệu: 13L
  Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

  Máy Phát Điện Dân Dụng Chạy Xăng Hyundai HY2500L
  Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 K
  Dung tích bình nhiên liệu: 13L
  Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY28KSEm
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 1pha 25kw
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY22KSEm
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 1pha 22kw
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY18KSEm
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 1pha 16kw
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY13KSEm
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 1pha 12kw
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.