CHUYÊN MỤC

An toàn cho thiết bị công nghệ cao

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY11KSEm

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY11KSEm

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY9KSEm

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY9KSEm

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai Từ 300KVA đến 1675KVA

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai Từ 300KVA đến 1675KVA

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 275KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 275KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 250KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 250KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 220KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 220KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 200KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 200KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 175KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 175KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 145KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 145KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 125KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 125KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 110KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 110KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 95KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 95KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 90KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 90KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 60KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 60KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 45KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 45KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 34KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 34KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 28KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 28KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 22KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 22KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 16KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 16KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 14KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 14KSE

  call 096.214.48.48

  • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 11KSE

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 11KSE

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 10

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 10

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 9

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 9

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 8

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 8

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 6

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 6

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn 5

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 5

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Hóa Chất Giảm Điện Trở Đất

  thermOweld - USA Hóa Chất Giảm Điện Trở Đất

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Cọc Hóa Chất

  thermOweld - USA Cọc Hóa Chất

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 4

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 4

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 3

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 3

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 2

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 2

  call 096.214.48.48

  • thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 1

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 1

  call 096.214.48.48

 • Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY11KSEm
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 1pha 10kw
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY9KSEm
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 1pha 8kw
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai Từ 300KVA đến 1675KVA
  Tổ máy phát điện công nghiệp 300KVA đến 1675KVA chạy dầu diesel 3pha
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 275KSE
  Tổ máy phát điện công nghiệp 250kva chạy dầu diesel 3pha
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.
  Tổ máy được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu(CE)
  Công suất liên tục (KVA):250
  Công suất dự phòng (KVA) :275

   

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 250KSE
  Tổ máy phát điện công nghiệp 225kva chạy dầu diesel 3pha
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 220KSE
  Tổ máy phát điện công nghiệp 200kva chạy dầu diesel 3pha
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 200KSE
  Tổ máy phát điện công nghiệp 182kva chạy dầu diesel 3pha
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 175KSE
  Tổ máy phát điện công nghiệp 160kva chạy dầu diesel 3pha
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 145KSE
  Tổ máy phát điện công nghiệp 132kva chạy dầu diesel 3pha
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 125KSE
  Tổ máy phát điện công nghiệp 114kva chạy dầu diesel 3pha
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 110KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 100kva 3phase
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 95KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 3pha 85kva
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 90KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 3pha 82kva
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

   

   

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 60KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 55kva
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 45KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 3pha 40KVA
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 34KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 3pha 31KVA
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 28KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 3pha 25KVA
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 22KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 3pha 20KVA
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 16KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 3pha 15KVA
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 14KSE
  Tổ máy phát điện Hyundai chạy dầu diesel 3pha 12.5kva
  Thùng cách âm sơn tĩnh điện, nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc.

  Máy Phát Điện Công Nghiệp Hyundai DHY 11KSE
  DHY 11KSE (10-11KVA)
  Công suất liên tục (KVA): 10
  Công suất dự phòng (KVA) 11
  Tần số (Hz): 50
  Điện thế (V): 220/380V
  Nhiên liệu: Dầu Diezen

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 10
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 9
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 8
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 6
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn 5
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Hóa Chất Giảm Điện Trở Đất
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Cọc Hóa Chất
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 4
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 3
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 2
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

  thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 1
  Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
  Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
  Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt