CHUYÊN MỤC

An toàn cho thiết bị công nghệ cao

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser LSXL

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser LSXL

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-NEMP-C2

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-NEMP-C2

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-NEMP-C0

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-NEMP-C0

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LU-C0

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LU-C0

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LN-C2-ME

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LN-C2-ME

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C2-ME

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C2-ME

  2,418,750 vnđ2,950,000 vnđ

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C2-MA

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C2-MA

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LN-C2-MA

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LN-C2-MA

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C0-MA

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C0-MA

  call 096.214.48.48

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-3KR

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-3KR

  15,980,000 vnđ21,550,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-2KR

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-2KR

  11,860,000 vnđ18,900,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-1KR

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-1KR

  7,750,000 vnđ11,050,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-6K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-6K1

  38,700,000 vnđ54,880,000 vnđ

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C2-ME

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C2-ME

  call 096.214.48.48

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-3K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-3K1

  17,010,000 vnđ24,500,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-1K1

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-1K1

  6,700,000 vnđ9,190,000 vnđ

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C2

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C2

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C0-MA

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C0-MA

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C0

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C0

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser GT-NFM-AL

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser GT-NFM-AL

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser GTH-NFM-AL

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser GTH-NFM-AL

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DSXL-NS

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DSXL-NS

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ-60NFNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ-60NFNF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+36NFNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+36NFNF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NMNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NMNF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NFNM-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NFNM-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NFNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NFNF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+06NFNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+06NFNF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXJ+24NFNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXJ+24NFNF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXE+24DMDF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXE+24DMDF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DAS-HY-NFNF-02S

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DAS-HY-NFNF-02S

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXZ+36NFNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXZ+36NFNF-A

  call 096.214.48.48

 • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser LSXL
  Type DC Block
  Mount Type Bulkhead Mount
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, IEC 60529 IP65, Bellcore #TA-NWT-000487
  Connector N

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-NEMP-C2
  Type
  DC Block
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female
  Protected Side Connector N Female

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-NEMP-C0
  Type 
  DC Block
  Mount Type Flange
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female


  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LU-C0
  Type
  DC Block
  Mount Type Flange
  PIM Rated N
  Connector UHF
  Surge Side Connector UHF Female


  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LN-C2-ME
  Type DC Block
  Mount Type Bulkhead
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, ROHS Compliant
  Connector N

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C2-ME
  Type
  DC Block
  Mount Type Bulkhead
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, ROHS Compliant
  Connector N

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C2-MA
  Type
  DC Block
  Mount Type Bulkhead
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, ROHS Compliant
  Connector N

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50LN-C2-MA
  Type
  DC Block
  Mount Type Bulkhead
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Male

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-B50HN-C0-MA
  Type
  DC Block
  Mount Type Bulkhead
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Male

   

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-3KR
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-3KR
  Công suất: 30000VA/21000W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máy Mới 100%
  Lắp đặt: rack mount

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-2KR
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-2KR
  Công suất: 20000VA/1400W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máy Mới 100%
  Lắp đặt: rack mount

  Bộ Lưu Điện (UPS) Rack Online Hyundai HD-1KR
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-1KR
  Công suất: 10000VA/7000W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-6K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-6K1
  Công suất: 6000VA/4200W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C2-ME
  Type
  DC Block
  Mount Type Flange
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, RoHS Compliant
  Connector N

   

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-3K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-3K1
  Công suất: 3000VA/2100W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Bộ Lưu Điện (UPS) Online Hyundai HD-1K1
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-1K1
  Công suất: 1000VA/700W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C2
  Type
  DC Block
  Mount Type Flange Mount
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, RoHS Compliant

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C0-MA
  Type
  DC Block
  Mount Type Flange
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Male

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser IS-50NX-C0
  Type
  DC Pass
  Mount Type Bulkhead Mount
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, RoHS Compliant
  Connector N

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser GT-NFM-AL
  Type
  DC Pass
  Mount Type Bulkhead Mount
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, RoHS Compliant
  Connector N

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser GTH-NFM-AL
  Type
  DC Pass
  Mount Type Bulkhead Mount
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, IEC 60529 IP67, Bellcore #TA-NWT-000487
  Connector N

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DSXL-NS
  Type
  DC Block
  PIM Rated N
  Standards UL 497B
  Connector N
  Surge Side Connector N Female

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ-60NFNF-A
  Type DC Pass
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+36NFNF-A
  Type
  DC Pass
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NMNF-A
  Type
  DC Pass
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Male  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NFNM-A
  Type
  DC Pass
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+15NFNF-A
  Type
  DC Pass
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, RoHS Compliant
  Connector N

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXZ+06NFNF-A
  Type
  DC Pass
  Mount Type Flange or Bulk Mount
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, RoHS Compliant

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXJ+24NFNF-A
  Type
  Bias-T
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DGXE+24DMDF-A
  Type
  DC Pass
  Mount Type Weatherized flange or bulkhead mount
  PIM Rated N
  Standards IEC 61000-4-5, IEC 60529, UL 497B, RoHS compliant

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser DAS-HY-NFNF-02S
  Type
  Bias-T
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXZ+36NFNF-A
  Type
  DC Pass
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female