CHUYÊN MỤC

An toàn cho thiết bị công nghệ cao

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXJ+36NFNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXJ+36NFNF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXJ+15NFNF-A

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXJ+15NFNF-A

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser BGXZ-60NFNM-ALT

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser BGXZ-60NFNM-ALT

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser BGXZ-60NFNF-ALT

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser BGXZ-60NFNF-ALT

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-RT-ME

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-RT-ME

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-ME

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-ME

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-MA

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-MA

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-MA

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-MA

  call 096.214.48.48

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1500VA

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1500VA

  3,608,000 vnđ4,489,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1200VA

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1200VA

  2,164,000 vnđ3,250,000 vnđ

  • Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-500VA

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-500VA

  798,000 vnđ1,298,000 vnđ

 • Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXJ+36NFNF-A
  Type
  Bias-T
  Mount Type Weatherized Flange or Bulkhead Mount
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, ROHS Compliant


  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser CGXJ+15NFNF-A
  Type
  Bias-T
  PIM Rated N
  Connector N
  Surge Side Connector N Female


  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser BGXZ-60NFNM-ALT
  Type
  DC Pass
  Mount Type Bulkhead Mount
  PIM Rated N
  Standards CE Compliant, RoHS Compliant

   

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser BGXZ-60NFNF-ALT
  Type
  DC Pass
  Surge Side Connector N Female
  Protected Side Connector N Female
  Frequency Range 1.75 MHz to 400 MHz
  Turn On Voltage ±66 Vdc
  RF Power 100 Wrms

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-RT-ME
  Type
  DC Block
  PIM Rated N
  Standards IEC 60529 IP65, Bellcore #TA-NWT-00487
  Connector TNC
  Surge Side Connector RTNC Remale

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-ME
  Standards
  CE Compliant, RoHS Compliant
  Connector N
  Surge Side Connector N Female
  Protected Side Connector N Male

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-MA
  Type
  DC Block
  PIM Rated N
  Standards IEC 60529 IP65, Bellcore #TA-NWT-00487
  Connector N
  Surge Side Connector N Male

  Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền Polyphaser AL-LSXM-MA
  High Pass Filter Protector
  Standards IEC 60529 IP65, Bellcore #TA-NWT-00487
  Connector N
  Surge Side Connector N Male

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1500VA
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD 1500VA
  Công suất: 1500VA/900W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

   

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-1200VA
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-1200VA
  Công suất: 1200VA/720W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%

   

  Bộ Lưu Điện (UPS) Offline Hyundai HD-500VA
  Nhãn Hiệu:  HYUNDAI
  Model: HD-500VA
  Công suất: 500VA/300W
  Số pha: Vào 1 pha – ra 1 pha
  TCSX:ISO 9001:2000
  Tình trạng máyMới 100%