CHUYÊN MỤC

Thiết bị an toàn PCCC

  • Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11

  Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13

  Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0045L 45 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0045L 45 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0040L 40 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0040L 40 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0035L 35 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0035L 35 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0030L 30 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0030L 30 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0025L 25 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0025L 25 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0020L 20 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0020L 20 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0015L 15 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0015L 15 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L 10 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L 10 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L 5 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L 5 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0024L 24 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0024L 24 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0020L 20 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0020L 20 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0016L 16 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0016L 16 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0012L 12 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0012L 12 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0008L 8 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0008L 8 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0005L 5 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0005L 5 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0004L 4 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0004L 4 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0002L 3 Kênh

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0002L 3 Kênh

  call 096.214.48.48

  • Chuông Báo Cháy Yunyang YFB-B6-12V

  Chuông Báo Cháy Yunyang YFB-B6-12V

  call 096.214.48.48

  • Chuông Báo Cháy Yunyang YFB-B6-24V

  Chuông Báo Cháy Yunyang YFB-B6-24V

  call 096.214.48.48

 • Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Địa Chỉ Yunyang YRR-11
  Điện áp: 24VDC- 420 µa.
  Dòng lúc báo động: 100mA.
  Thời gian khởi động: 15 (s)

   

  Đầu Dò Khói Quang Địa Chỉ Yunyang YRR-13
   Nhiệt độ môi trường: 0 ℃ ~ 50 ℃
  Độ ẩm tương đối: dưới 95%
  Giám sát hiện tại: 450A/DC24V

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1 YF1-0020L-PVC 20 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-YF1-0015L-PVC 15 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
  Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L- PVC 10 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
   Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L- PVC 5 Kênh
  Chức năng hai giai đoạn chậm trễ báo cháy.
  Chế độ chờ pin bảo vệ.
   Bảo vệ chống lại sự đột biến sáng. 

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0070L 70 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0065L 65 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0060L 60 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0055L 55 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0050L 50 Kênh
   Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0045L 45 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0040L 40 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0035L 35 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0030L 30 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0025L 25 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0020L 20 Kênh
   Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0015L 15 Kênh
  Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0010L 10 Kênh
   Nguồn  cung  cấp :110/220 VAC 50/60Hz
  Acquy dự phòng 24VDC
  Sạc :26,4V DC -450mA

   

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF1-0005L 5 Kênh
   Loại gắn tường
  Nguồn cung cấp (AC): AC 240V 50/60Hz ± 10%
  Kích thước: 330 x 280 x 120 mm

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0024L 24 Kênh
   Loại gắn tường
  Nguồn cung cấp (AC): AC 240V 50/60Hz ± 10%
  Số kênh: 24kênh
  Kích thước: 330 x 280 x 120 mm

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0020L 20 Kênh
  Tủ trung tâm 20 kênh (Fire alrm control Panel 20 Zone) lắp tối đa 20 chuông báo cháy.
  Mỗi zone 01 chuông báo cháy

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0016L 16 Kênh
  Tủ trung tâm 16 kênh (Fire alrm control Panel 16 Zone) lắp tối đa 16 chuông báo cháy.
  Mỗi zone 01 chuông báo cháy

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0012L 12 Kênh
  Tủ trung tâm 12 kênh (Fire alrm control Panel 12 Zone) lắp tối đa 12 chuông báo cháy.
  Mỗi zone 01 chuông báo cháy

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0008L 8 Kênh
  Tủ trung tâm 8 kênh (Fire alrm control Panel 8 Zone) lắp tối đa 8 chuông báo cháy.
  Mỗi zone 01 chuông báo cháy

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0005L 5 Kênh
  Tủ báo cháy thông dụng 5 zones YUN-YANG YF3-0005L.
  Chỉ số mạch tích hợp: mỗi mạch được trang bị chức năng giám sát trên lửa, phá vỡ mạch và ngắn mạch, tương ứng.

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0004L 4 Kênh
   Tủ trung tâm 4 kênh (Fire alrm control Panel 4 Zone) lắp tối đa 4 chuông báo cháy.
   Mỗi zone 01 chuông báo cháy

   

  Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0002L 3 Kênh
   Trung tâm báo cháy 2 kênh bao gồm Acquy
  Chỉ số mạch tích hợp: mỗi mạch được trang bị chức năng giám sát trên lửa

   

   

  Chuông Báo Cháy Yunyang YFB-B6-12V
  Mô tơ chạy với mức tiêu thụ dòng thấp
  Chuông báo cháy được điều khiển bởi các thiết bị cảm biến 

  Chuông Báo Cháy Yunyang YFB-B6-24V
  Mô tơ chạy với mức tiêu thụ dòng thấp
  Chuông báo cháy được điều khiển bởi các thiết bị cảm biến