CHUYÊN MỤC

Thiết bị an toàn PCCC

  • Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Horinglih QA-16

  Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Horinglih QA-16

  call 096.214.48.48

  • Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 Loop Horinglih

  Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 Loop Horinglih

  call 096.214.48.48

  • Bảng Báo Chuẩn Bị Xả Khí Horinglih AH-03233

  Bảng Báo Chuẩn Bị Xả Khí Horinglih AH-03233

  call 096.214.48.48

  • Điều Khiển Xả Khí Bằng Tay Horinglih AH-03232

  Điều Khiển Xả Khí Bằng Tay Horinglih AH-03232

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Điều Khiển Xả Khí 2 Vùng Horinglih AH-02120

  Trung Tâm Báo Cháy Điều Khiển Xả Khí 2 Vùng Horinglih AH-02120

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Pin Báo Tại Chổ Horinglih QA-31

  Đầu Dò Khói Pin Báo Tại Chổ Horinglih QA-31

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Horinglih AHR-871

  Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Horinglih AHR-871

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định 70 Độ C Horinglih AH-9920

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định 70 Độ C Horinglih AH-9920

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khí Gas Horinglih AH-0822

  Đầu Dò Khí Gas Horinglih AH-0822

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Lửa Horinglih AH-0014

  Đầu Dò Lửa Horinglih AH-0014

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Quang 12VDC Sài Tủ NetworX Horinglih AH-0311-4

  Đầu Dò Khói Quang 12VDC Sài Tủ NetworX Horinglih AH-0311-4

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Quang 24VDC Sài Đèn Phòng Horinglih AH-0311-3

  Đầu Dò Khói Quang 24VDC Sài Đèn Phòng Horinglih AH-0311-3

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Quang 24VDC Horinglih AH-0311-2

  Đầu Dò Khói Quang 24VDC Horinglih AH-0311-2

  call 096.214.48.48

  • Nút Nhấn Khẩn Chìm Địa Chỉ Horinglih QA-19

  Nút Nhấn Khẩn Chìm Địa Chỉ Horinglih QA-19

  call 096.214.48.48

  • Nút Nhấn Khẩn Địa Chỉ Horinglih QA-0817

  Nút Nhấn Khẩn Địa Chỉ Horinglih QA-0817

  call 096.214.48.48

  • Module Sài Nhiều Chuông Horinglih QA-17A

  Module Sài Nhiều Chuông Horinglih QA-17A

  call 096.214.48.48

  • Module Đầu Dò Thường, Chuông Horinglih QA-17K

  Module Đầu Dò Thường, Chuông Horinglih QA-17K

  call 096.214.48.48

  • Module Đầu Dò Thường,Chuông Horinglih QA-17H

  Module Đầu Dò Thường,Chuông Horinglih QA-17H

  call 096.214.48.48

  • Module Đầu Dò Thường, Chuông Horinglih QA-17B

  Module Đầu Dò Thường, Chuông Horinglih QA-17B

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 08 Loop 2000 Địa Chỉ Horinglih QA16

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 08 Loop 2000 Địa Chỉ Horinglih QA16

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 07 Loop 1750 Địa Chỉ Horinglih QA16

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 07 Loop 1750 Địa Chỉ Horinglih QA16

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 06 Loop 1500 Địa Chỉ Horinglih QA16

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 06 Loop 1500 Địa Chỉ Horinglih QA16

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 05 Loop 1250 Địa Chỉ Horinglih QA16

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 05 Loop 1250 Địa Chỉ Horinglih QA16

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 04 Loop 1000 Địa Chỉ Horinglih QA16

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 04 Loop 1000 Địa Chỉ Horinglih QA16

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 03 Loop 750 Địa Chỉ Horinglih QA16

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 03 Loop 750 Địa Chỉ Horinglih QA16

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop 500 Địa Chỉ Horinglih QA16

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop 500 Địa Chỉ Horinglih QA16

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 Loop 250 Địa Chỉ Horinglih QA16

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 Loop 250 Địa Chỉ Horinglih QA16

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định Địa Chỉ Horinglih QA06

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định Địa Chỉ Horinglih QA06

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Địa Chỉ Horinglih QA05

  Đầu Dò Khói Địa Chỉ Horinglih QA05

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Khói Địa Chỉ Horinglih QA01

  Đầu Dò Khói Địa Chỉ Horinglih QA01

  call 096.214.48.48

  • Chuông Báo Cháy 12 VDC 6" 90dB Horinglih NQ-618

  Chuông Báo Cháy 12 VDC 6" 90dB Horinglih NQ-618

  call 096.214.48.48

  • Chuông Báo Cháy 12 VDC 4" 90dB Horinglih NQ-418

  Chuông Báo Cháy 12 VDC 4" 90dB Horinglih NQ-418

  call 096.214.48.48

 • Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop Horinglih QA-16
  Model QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity: 24V DC 4Ah

  Hiển Thị Phụ Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 Loop Horinglih
  Model QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity: 24V DC 4Ah

  Bảng Báo Chuẩn Bị Xả Khí Horinglih AH-03233
  Model AH-03233
  Power: 24V DC 670mA (bulb) 310mA (LED)
  ight Source: 1W bulb x 18 or ?Ø5 LED RED x 28

  Điều Khiển Xả Khí Bằng Tay Horinglih AH-03232
  Model AH-03233
  Power: 24V DC 670mA (bulb) 310mA (LED
  ight Source: 1W bulb x 18 or ?Ø5 LED RED x 28

  Trung Tâm Báo Cháy Điều Khiển Xả Khí 2 Vùng Horinglih AH-02120
  Model AH-02120
  Power: 220V AC/50Hz
  Others also available
  Battery Capacity: 24V DC 4Ah
  Zone Voltage: 24V DC

  Đầu Dò Khói Pin Báo Tại Chổ Horinglih QA-31
  Power: 9V battery
  Sensitivity Setting: Comply to EN14604
  Sound 90dB / M and above

  Đầu Dò Nhiệt Gia Tăng Horinglih AHR-871
  Voltage Range 12-30 V DC
  Alarm Current @24V DC 470Ω: 40mA

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định 70 Độ C Horinglih AH-9920
  Voltage Range 12-30 V DC
  Alarm Current @24V DC 470Ω: 40mA

  Đầu Dò Khí Gas Horinglih AH-0822
  Voltage Range 24 V DC
  Alarm Current @24V DC 470Ω: 25-35mA

  Đầu Dò Lửa Horinglih AH-0014
  Type: 2-wire, 3-wire,4-wire
  Voltage Range 12 ~ 30V DC
  Alarm Current @24V DC 470Ω: 30-35mA

  Đầu Dò Khói Quang 12VDC Sài Tủ NetworX Horinglih AH-0311-4
  Special chamber design has greatly decreased dust levels and improved detection accuracy.
  Dual LEDs for 360-degree visibility.

  Đầu Dò Khói Quang 24VDC Sài Đèn Phòng Horinglih AH-0311-3
  Special chamber design has greatly decreased dust levels and improved detection accuracy.
  Dual LEDs for 360-degree visibility.

  Đầu Dò Khói Quang 24VDC Horinglih AH-0311-2
  Special chamber design has greatly decreased dust levels and improved detection accuracy.
  Dual LEDs for 360-degree visibility.

  Nút Nhấn Khẩn Chìm Địa Chỉ Horinglih QA-19
  Model: QA19,QA0817
  Purpose: Signal will directly sent to panel
  System Connected: Control panel zone

  Nút Nhấn Khẩn Địa Chỉ Horinglih QA-0817
  Model: QA19,QA0817
  Purpose: Signal will directly sent to panel
  System Connected: Control panel zone

  Module Sài Nhiều Chuông Horinglih QA-17A
  Low power consumption in monitoring mode, high stability.
  Easy installation, either single module installation or several modules installed on a special mounting bar.
  Implanted type gang box is available to suit the decoration design.

  Module Đầu Dò Thường, Chuông Horinglih QA-17K
  Low power consumption in monitoring mode, high stability.
  Easy installation, either single module installation or several modules installed on a special mounting bar.

  Module Đầu Dò Thường,Chuông Horinglih QA-17H
  Low power consumption in monitoring mode, high stability.
  Easy installation, either single module installation or several modules installed on a special mounting bar.

  Module Đầu Dò Thường, Chuông Horinglih QA-17B
  Low power consumption in monitoring mode, high stability.
  Easy installation, either single module installation or several modules installed on a special mounting bar.

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 08 Loop 2000 Địa Chỉ Horinglih QA16
  Model   QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity:24V DC 4Ah

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 07 Loop 1750 Địa Chỉ Horinglih QA16
  Model   QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity:24V DC 4Ah

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 06 Loop 1500 Địa Chỉ Horinglih QA16
  Model   QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity:24V DC 4Ah

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 05 Loop 1250 Địa Chỉ Horinglih QA16
  Model   QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity:24V DC 4Ah

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 04 Loop 1000 Địa Chỉ Horinglih QA16
  Model   QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity:24V DC 4Ah

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 03 Loop 750 Địa Chỉ Horinglih QA16
  Model   QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity:24V DC 4Ah

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 02 Loop 500 Địa Chỉ Horinglih QA16
  Model   QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz 
  Others also available
  Battery Capacity:24V DC 4Ah

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ 01 Loop 250 Địa Chỉ Horinglih QA16
  Model   QA16
  Power: 220V AC 50/60Hz
  Others also available
  Battery Capacity:24V DC 4Ah

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định Địa Chỉ Horinglih QA06
  Address Coding: Binary
  Alarm Current:DC24V 6mA
  Standby Current: DC24V 850uA

  Đầu Dò Khói Địa Chỉ Horinglih QA05
  Address Coding: Binary
  Alarm Current:DC24V 6mA
  Standby Current: DC24V 850uA

  Đầu Dò Khói Địa Chỉ Horinglih QA01
  Alarm Current: DC24V 6mA
  Standby Current: DC24V 850uA
  Sensitivity Setting: Comply to EN54
  Ambient Temperature: 0oC ~ +50oC

  Chuông Báo Cháy 12 VDC 6" 90dB Horinglih NQ-618
  Model NQ618
  Dimensions: dia. 6" (152mm) x 58mm (H)
  Voltage : 12V DC
  Current 28mA

  Chuông Báo Cháy 12 VDC 4" 90dB Horinglih NQ-418
  Model NQ418
  Dimensions: dia. 4" (100mm) x 52mm (H)
  Voltage : 24V DC
  Current 28mA