CHUYÊN MỤC

Thiết bị an toàn PCCC

  • Đèn Báo Cháy 24V Horinglih AH-9719

  Đèn Báo Cháy 24V Horinglih AH-9719

  call 096.214.48.48

  • Nút Nhấn Khẩn Tròn Lắp Nổi Horinglih AH-9717

  Nút Nhấn Khẩn Tròn Lắp Nổi Horinglih AH-9717

  call 096.214.48.48

  • Nút Nhấn Khẩn Tròn Lắp Chìm Horinglih AH-9717

  Nút Nhấn Khẩn Tròn Lắp Chìm Horinglih AH-9717

  call 096.214.48.48

  • Chai Thử Khói Horinglih AH-03218

  Chai Thử Khói Horinglih AH-03218

  call 096.214.48.48

  • Còi Đèn Báo Động Horinglih AH-03127BS

  Còi Đèn Báo Động Horinglih AH-03127BS

  call 096.214.48.48

  • Còi Báo Động Horinglih AH-03127-S

  Còi Báo Động Horinglih AH-03127-S

  call 096.214.48.48

  • Nút Ấn Khẩn Vuông Reset Được Có Nắp Bảo Vệ Horinglih AH-0817

  Nút Ấn Khẩn Vuông Reset Được Có Nắp Bảo Vệ Horinglih AH-0817

  call 096.214.48.48

  • Nút Ấn Khẩn Vuông Reset Được Báo Cháy Horinglih AH-0817

  Nút Ấn Khẩn Vuông Reset Được Báo Cháy Horinglih AH-0817

  call 096.214.48.48

  • Chuông Báo Cháy Horinglih AH-0218

  Chuông Báo Cháy Horinglih AH-0218

  call 096.214.48.48

  • Chuông Báo Cháy Horinglih AH-0217

  Chuông Báo Cháy Horinglih AH-0217

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 10 zone HOCHIKI RPS-AAW10

  Trung Tâm Báo Cháy 10 zone HOCHIKI RPS-AAW10

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 30 Zone HOCHIKI RPQ-ABW30

  Trung Tâm Báo Cháy 30 Zone HOCHIKI RPQ-ABW30

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 25 zone HOCHIKI RPQ-ABW25

  Trung Tâm Báo Cháy 25 zone HOCHIKI RPQ-ABW25

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 3 zone HOCHIKI RPP-ECW03B

  Trung Tâm Báo Cháy 3 zone HOCHIKI RPP-ECW03B

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 20 Zone HOCHIKI RPP-ABW20

  Trung Tâm Báo Cháy 20 Zone HOCHIKI RPP-ABW20

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 15 Zone HOCHIKI RPP-ABW15

  Trung Tâm Báo Cháy 15 Zone HOCHIKI RPP-ABW15

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 4 Zone HOCHIKI HCV-4

  Trung Tâm Báo Cháy 4 Zone HOCHIKI HCV-4

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 64 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 64 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 56 zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 56 zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 40 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 40 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 32 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 32 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 24 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 24 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy 16 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  Trung Tâm Báo Cháy 16 Zone HOCHIKI HCP-1008E

  call 096.214.48.48

  • Đế Đầu Báo HOCHIKI YBN-R/4IS

  Đế Đầu Báo HOCHIKI YBN-R/4IS

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Cách Ly( ZENNER BARRIER) HOCHIKI MTL 7787+

  Thiết Bị Cách Ly( ZENNER BARRIER) HOCHIKI MTL 7787+

  call 096.214.48.48

  • Thiết Bị Cách Ly ( GALVANIC ISOLATOR) HOCHIKI MTL 5561

  Thiết Bị Cách Ly ( GALVANIC ISOLATOR) HOCHIKI MTL 5561

  call 096.214.48.48

  • Báo Khói Beam Tia Hồng Ngoại 100m HOCHIKI SPC-24

  Báo Khói Beam Tia Hồng Ngoại 100m HOCHIKI SPC-24

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Beam Phản Xạ 30m HOCHIKI SRA-24

  Đầu Báo Khói Beam Phản Xạ 30m HOCHIKI SRA-24

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI SLV-24N

  Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI SLV-24N

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Quang Đế Liền 4 Dây HOCHIKI SLR-835B-4

  Đầu Báo Khói Quang Đế Liền 4 Dây HOCHIKI SLR-835B-4

  call 096.214.48.48

  • Đàu Báo Hợp Khói Và Báo Nhiệt HOCHIKI SLR-24H

  Đàu Báo Hợp Khói Và Báo Nhiệt HOCHIKI SLR-24H

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Lửa Tử Ngoại HOCHIKI HF-24

  Đầu Báo Lửa Tử Ngoại HOCHIKI HF-24

  call 096.214.48.48

 • Đèn Báo Cháy 24V Horinglih AH-9719
  Model AH-9719
  Consumption Current:24V DC 60mA / LED 20mA
  Bulb :30V/2W red bulb or LED

  Nút Nhấn Khẩn Tròn Lắp Nổi Horinglih AH-9717
  Model  AH-9717
  Operating Power: 24V DC 30mA
  Operating Contact; Max. 30V DC 500mA

  Nút Nhấn Khẩn Tròn Lắp Chìm Horinglih AH-9717
  Model : AH-9717
  Operating Power: 24V DC 30mA
  Operating Contact: Max. 30V DC 500mA
  Sub-function: Phone jack, confirmation LED, reset button.

  Chai Thử Khói Horinglih AH-03218
  Removal device is designed for AH-031 series detector.
  (AH-0311, AH-0315 and AH-0316)


  Còi  đèn báo động 12-24VDC

  Còi báo động 12-24VDC

  Nút Ấn Khẩn Vuông Reset Được Có Nắp Bảo Vệ Horinglih AH-0817
  Nút ấn khẩn vuông reset được
  Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ

  Nút Ấn Khẩn Vuông Reset Được Báo Cháy Horinglih AH-0817
  Nút ấn khẩn vuông reset được
  Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ

  Chuông Báo Cháy Horinglih AH-0218
  Model AH-0218
  Dimensions :Ø6" (152mm) x 56mm(H)
  Current: 25mA
  Sound Output: 93dB @1M

  Chuông Báo Cháy Horinglih AH-0217
  Chuông báo cháy Horinglih
  Nút ấn vuông khẩn bể kính

  Trung Tâm Báo Cháy 10 zone HOCHIKI RPS-AAW10
  Độ tin cậy cao
  Đã cải thiện tính năng chống sét
  Chức năng tự động kiểm tra (dây đầu báo, lỗi accqui, cầu chì…)

  Trung Tâm Báo Cháy 30 Zone HOCHIKI RPQ-ABW30
  Đã cải thiện tính năng chống sét.
  Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.

  Trung Tâm Báo Cháy 25 zone HOCHIKI RPQ-ABW25
  Đã cải thiện tính năng chống sét.
  Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.

  Trung Tâm Báo Cháy 3 zone HOCHIKI RPP-ECW03B
  Thể hiện trạng thái tủ thong qua các đèn chỉ thị.
  Chức năng kiểm tra với 2 kiểu reset cho đầu báo khói và đầu báo nhiệt.

  Trung Tâm Báo Cháy 20 Zone HOCHIKI RPP-ABW20
  Cấu hình zone đa mục đích
  Cấu hình zone linh hoạt để phù hợp với nhiều kiểu báo 

  Trung Tâm Báo Cháy 15 Zone HOCHIKI RPP-ABW15
  Cấu hình zone đa mục đích
  Cấu hình zone linh hoạt để phù hợp với nhiều kiểu báo

  Trung Tâm Báo Cháy 4 Zone HOCHIKI HCV-4
  Dòng tủ HCV bao gồm 2,4,8 zone
  Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn BS EN54-4 , BS EN54-2 và hệ thống báo cháy – thiết bị điều khiển và chỉ thị

   

  Trung Tâm Báo Cháy 64 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 56 zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 40 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 32 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 24 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Trung Tâm Báo Cháy 16 Zone HOCHIKI HCP-1008E
  8 kênh trên mạch chính, cho phép mở rộng đến 64 kênh
  Đấu dây theo kiểu A (mạch vòng) hoặc kiểu B có điện trở giám sát cuối đường dây

  Đế Đầu Báo HOCHIKI YBN-R/4IS
  Low Profile, 8mm
  Rugged Design
  Dedicated Cable Screen Terminal
  Accepts From 1mm to 2.5mm Cable Clamps

  Thiết Bị Cách Ly( ZENNER BARRIER) HOCHIKI MTL 7787+
  Standard DIN rail mount
  Removable, colour-coded terminals
  Bussed power feed to other modules

  Thiết Bị Cách Ly ( GALVANIC ISOLATOR) HOCHIKI MTL 5561
  Simple Installation Onto Standard DIN Top Hat Railing
  Simplified Installation And Maintenance Using Plug In Connectors

  Báo Khói Beam Tia Hồng Ngoại 100m HOCHIKI SPC-24
  SPC-24 là đầu dò khói sữ dụng phương thức dò khói bằng cách phát hiện mức độ che phủ chùm tia sáng giữa đầu phát và đầu thu theo một tỉ lệ đã đặt trước.

  Đầu Báo Khói Beam Phản Xạ 30m HOCHIKI SRA-24
  Dò khoảng cách từ 25ft-100ft.
  Xung chùm để giảm tiêu thụ tổng thể và cải thiện các đặc điểm tiếng ồn từ chối.

  Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI SLV-24N
  Phương thức dò khói: ánh sáng hồng ngoại.
  Tầm điện áp làm việc: 17.7- 30.0V DC
  Điện áp làm việc: 15.0- 33.0V DC

  Đầu Báo Khói Quang Đế Liền 4 Dây HOCHIKI SLR-835B-4
  Low Profile - Only 1.8" high
  2 or 4 wire on bone and white models
  Highly stable operation, RF/transient protection

  Đàu Báo Hợp Khói Và Báo Nhiệt HOCHIKI SLR-24H
  Kết hợp khói và báo nhiệt + đế SN4-100
  Đáp ứng phẳng quang Phòng
  Cấu hình thấp, 2,2 "cao (với cơ sở)
  2 hoặc 4 cơ sở khả năng tương thích dây, căn cứ chuyển tiếp có sẵn

  Đầu Báo Lửa Tử Ngoại HOCHIKI HF-24
  Phát hiện đám cháy nhanh chóng rực 
  Độ tin cậy cao, ống dài thụ UV cuộc sống 
  Tiêu thụ điện năng thấp