CHUYÊN MỤC

Thiết bị an toàn PCCC

  • Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DSC-EA

  Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DSC-EA

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-90E

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-90E

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-60E

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-60E

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-190

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-190

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-135

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-135

  call 096.214.48.48

  • Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-90E

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-90E

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DCD-1E

  Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DCD-1E

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DCD-1E-IS

  Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DCD-1E-IS

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-30H

  Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-30H

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-20H

  Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-20H

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-10H

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-10H

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm 5 Zone HOCHIKI PEX-10H

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm 5 Zone HOCHIKI PEX-10H

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 5 Zone HOCHIKI PEX-05Z

  Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 5 Zone HOCHIKI PEX-05Z

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV8-RA

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV8-RA

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV4-R4

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV4-R4

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV2-R4

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV2-R4

  call 096.214.48.48

  • Card Mở Rộng Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-1127-SLC

  Card Mở Rộng Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-1127-SLC

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FNP-1127

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FNP-1127

  call 096.214.48.48

  • Card Nối Mạng Cho Tủ FireNet va FireNet Plus FN-4127N

  Card Nối Mạng Cho Tủ FireNet va FireNet Plus FN-4127N

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-4127

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-4127

  call 096.214.48.48

  • Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-2127

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-2127

  call 096.214.48.48

  • Nút Kéo Khẩn Cấp Địa Chỉ HOCHIKI DCP-AMS-LP

  Nút Kéo Khẩn Cấp Địa Chỉ HOCHIKI DCP-AMS-LP

  call 096.214.48.48

  • Nút Kéo Khẩn Cấp Địa Chỉ HOCHIKI DCP-AMS

  Nút Kéo Khẩn Cấp Địa Chỉ HOCHIKI DCP-AMS

  call 096.214.48.48

  • Modul Điều Khiển Ngõ Ra Kiểu A, 24VDC HOCHIKI DCP-SOM-A/AI

  Modul Điều Khiển Ngõ Ra Kiểu A, 24VDC HOCHIKI DCP-SOM-A/AI

  call 096.214.48.48

  • Modul Cách Ly HOCHIKI DCP-SCI

  Modul Cách Ly HOCHIKI DCP-SCI

  call 096.214.48.48

  • Modul Giám Sát Ngõ Vào HOCHIKI DCP-FRCME-M

  Modul Giám Sát Ngõ Vào HOCHIKI DCP-FRCME-M

  call 096.214.48.48

  • Modul Giám Sát 2 Ngõ Vào HOCHIKI DCP-DIMM

  Modul Giám Sát 2 Ngõ Vào HOCHIKI DCP-DIMM

  call 096.214.48.48

  • Modul Dùng Với Đầu Báo Thường HOCHIKI DCP-CZM

  Modul Dùng Với Đầu Báo Thường HOCHIKI DCP-CZM

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Nhiệt Địa Chỉ HOCHIKI ATG-EA

  Đầu Báo Nhiệt Địa Chỉ HOCHIKI ATG-EA

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Quang Học Địa Chỉ HOCHIKI ALK-V

  Đầu Báo Khói Quang Học Địa Chỉ HOCHIKI ALK-V

  call 096.214.48.48

  • Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI ACA-V

  Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI ACA-V

  call 096.214.48.48

  • Bộ Hiển Thị Phụ Báo Cháy Tự Động HOCHIKI FN-LCD-S

  Bộ Hiển Thị Phụ Báo Cháy Tự Động HOCHIKI FN-LCD-S

  call 096.214.48.48

 • Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DSC-EA
  Điện áp làm việc: 24VDC
  Dãi tầm điện áp: 15 - 30VDC
  Dòng tối đa: 100mA max.

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-90E
  Nâng cao hiệu suất
  Các DFJ mới kết hợp việc sử dụng điện trở nhiệt và mạch linearising để phát hiện chính xácnhiệt.
  Được thiết kế dạng thân thấp

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFJ-60E
  Nâng cao hiệu suất
  Các DFJ mới kết hợp việc sử dụng điện trở nhiệt và mạch linearising để phát hiện chính xácnhiệt.
  Được thiết kế dạng thân thấp

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-190
  Choice of fixed temperature - 190°F 
  UL Listed ceiling spacing of 50' by 50'(2,500 square feet)
  Self-Restoring

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-135
  Choice of fixed temperature - 190°F 
  UL Listed ceiling spacing of 50' by 50'(2,500 square feet)
  Self-Restoring

  Đầu Dò Nhiệt Cố Định HOCHIKI DFE-90E
  The DFE series of features a slim design which combines visual appeal with a high standard of reliability


  Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DCD-1E
  Nâng cao hiệu suất
  Phát hiện sớm sự thay đổi đột ngột nhiệt độ và giám xát nhiệt độ môi trường

  Đầu Báo Nhiệt Gia Tăng HOCHIKI DCD-1E-IS
  Nâng cao hiệu suất
  Phát hiện sớm sự thay đổi đột ngột nhiệt độ và giám xát nhiệt độ môi trường

  Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-30H
  Model Name: PEX-xxG : gắn nổi, PEX-xxGU : gắn âm tường.
  Số zone: 05,10,15,20,25,30,35,40,.., 210 
  Điện áp làm việc: DC24V 
  Đèn hiển thị zone dạng LED

  Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-20H
  Model Name: PEX-xxG : gắn nổi,PEX-xxGU : gắn âm tường.
  Số zone: 05,10,15,20,25,30,35,40,.., 210 
  Điện áp làm việc: DC24V 
  Đèn hiển thị zone dạng LED

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm 15 Zone HOCHIKI PEX-10H
  Model Name: PEX-xxG : gắn nổi,PEX-xxGU : gắn âm tường.
  Số zone: 05,10,15,20,25,30,35,40,.., 210 
  Điện áp làm việc: DC24V 
  Đèn hiển thị zone dạng LED

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm 5 Zone HOCHIKI PEX-10H
  Model Name: PEX-xxG : gắn nổi.PEX-xxGU : gắn âm tường.
  Số zone: 05,10,15,20,25,30,35,40,.., 210 
  Điện áp làm việc: DC24V 
  Đèn hiển thị zone dạng LED

  Bộ Hiển Thi Phụ Trung Tâm 5 Zone HOCHIKI PEX-05Z
  Model Name: PEX-xxG : gắn nổi.PEX-xxGU : gắn âm tường.
  Số zone: 05,10,15,20,25,30,35,40,.., 210 
  Điện áp làm việc: DC24V 
  Đèn hiển thị zone dạng LED

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV8-RA
  Trung tâm kết nối tối đa 7 bộ
  Giao tiếp với trung tâm bằng 2 dây thông qua RS485 nên rất tiết kiệm dây
  Hiển thị đầy đủ thông tin như tủ chính.

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV4-R4
  Trung tâm kết nối tối đa 7 bộ
  Giao tiếp với trung tâm bằng 2 dây thông qua RS485 nên rất tiết kiệm dây

  Bộ Hiển Thị Phụ Trung Tâm HOCHIKI HCV2-R4
  Trung tâm kết nối tối đa 7 bộ
  Giao tiếp với trung tâm bằng 2 dây thông qua RS485 nên rất tiết kiệm dây

  Card Mở Rộng Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-1127-SLC
  Card mở rộng 1loop cho tủ FireNet Plus thành 2loop

   

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FNP-1127
  Trung tâm FireNet Plus 1 loop, 127 địa chỉ.
  Kèm phần mềm lập trình.
  Không kèm Acquy

   

  Card Nối Mạng Cho Tủ FireNet va FireNet Plus FN-4127N
  Cho phép mở rộng lên đến 64 panel  trên một hệ thống FireNET thông tin được truyền đi giữa cácbảng điều khiển
  Cho phép
  Giao thức mạng được thiết kế chống nhiễu

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-4127
  Trung tâm FireNet 4 loop, 508 địa chỉ.Nối mạng
  Kèm phần mềm lập trình. Không kèm Acquy

  Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ HOCHIKI FN-2127
  Trung tâm FireNet 2 loop, 254 địa chỉ. Có thể mở rộng lên 4loop, nối mạng.
  Kèm phần mềm lập trình. Không kèm Acquy

  Nút Kéo Khẩn Cấp Địa Chỉ HOCHIKI DCP-AMS-LP
  Nút nhấn dạng địa chỉ
  Chất liệu hoàn toàn bằng kim loại
  Loại 1 thao tác và reset bằng khóa
  Rất dễ sử dụng

  Nút Kéo Khẩn Cấp Địa Chỉ HOCHIKI DCP-AMS
  Nút nhấn dạng địa chỉ
  Chất liệu hoàn toàn bằng kim loại
  Loại 1 thao tác và reset bằng khóa lục giác

  Modul Điều Khiển Ngõ Ra Kiểu A, 24VDC HOCHIKI DCP-SOM-A/AI
  Có mạch cách ly (SOM-AI only).
  Ứng dụng linh hoạt.
  Phản ứng nhanh với trường hợp khẩn cấp.
  Tiếp điểm 2 Amps @ 24VDC.

  Modul Cách Ly HOCHIKI DCP-SCI
  Được lắp trên đường loop.
  Kiểm tra dòng ngắn mạch.
  Cách ly nếu đường loop bị chạm chập.

  Modul Giám Sát Ngõ Vào HOCHIKI DCP-FRCME-M
  Đạt chuẩn UL 864 phiên bản 9th.
  Ngỏ vào giám sát bằng tiếp điểm
  Nhanh, độ tinh cậy cao trong việc giám sát tiếp điểm bằng giao thức DCP  (Digital Communications Protocol).
  Có thể lắp 127 thiết bị trên 1 DCP loop.

  Modul Giám Sát 2 Ngõ Vào HOCHIKI DCP-DIMM
  Hai ngỏ vào giám sát
  Nhanh chóng, đáng tin kết nối giám sát sử dụng giao thức DCP Hochiki (Digital Communications Protocol).

  Modul Dùng Với Đầu Báo Thường HOCHIKI DCP-CZM
  Điện áp cung cấp (S-SC)
  Điện áp Loop (Low)  17-31 VDC    
  Điện áp nguồn phụ: 19-30 VDC

  Đầu Báo Nhiệt Địa Chỉ HOCHIKI ATG-EA
  Dạng thấp và đẹp mắt, chỉ cao 2” tính cả đế.
  Có thể thay đổi ngưỡng báo động dựa vào nhiệt độ thay đổi từ 135°F - 150°F.
  Có thể dùng theo dỏi nhiệt độ từ 32°F - 158°F

  Đầu Báo Khói Quang Học Địa Chỉ HOCHIKI ALK-V
  Dạng thấp và đẹp mắt, chỉ cao 2” tính cả đế.
  Độ ổn định và đáp ứng cao
  Tự động điều chỉnh để thích hợp với môi trường nhiều bụi.

  Đầu Báo Khói Quang HOCHIKI ACA-V
  Đầu báo khói quang nhiệt kết hợp địa chỉ kèm đế
  Dạng thấp, cao 2.23'' bao gồm cả đế.

  Bộ Hiển Thị Phụ Báo Cháy Tự Động HOCHIKI FN-LCD-S
  Hiển thị phụ, màn hình LCD ( Kết nối RS484 với TT FireNet)