CHUYÊN MỤC

Thiết bị an toàn PCCC

  • Bộ Hiển Thị Phụ Báo Cháy Tự Động HOCHIKI FN-LCD-N-R

  Bộ Hiển Thị Phụ Báo Cháy Tự Động HOCHIKI FN-LCD-N-R

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 100HP

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 100HP

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 60HP

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 60HP

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC82ASE (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC82ASE (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC52AS (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC52AS (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V20 D2S (MỚI 90%)

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V20 D2S (MỚI 90%)

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-550/10T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-550/10T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-450/9T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-450/9T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-400/8T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-400/8T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-250/5T

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-250/5T

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250B

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250B

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-200B

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-200B

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250B

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250B

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250B

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250B

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-125A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-125A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-160A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-160A

  call 096.214.48.48

  • Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-200A

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-200A

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 13bar

  Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 13bar

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 10bar13KG

  Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 10bar13KG

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 8bar

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 8bar

  call 096.214.48.48

  • Vòi Chữa Cháy Φ65 JAKOB

  Vòi Chữa Cháy Φ65 JAKOB

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy XZFTB-8

  Bình Chữa Cháy XZFTB-8

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy XZFTB-6

  Bình Chữa Cháy XZFTB-6

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy XZFTB-6

  Bình Chữa Cháy XZFTB-6

  call 096.214.48.48

 • Bộ Hiển Thị Phụ Báo Cháy Tự Động HOCHIKI FN-LCD-N-R
  Hiển thị phụ, màn hình LCD ( dùng TT có card mạng)
  Đạt chuẩn UL 864
  Màng hình LCD hiển thị 320 ký tự (8 dòng x 40 ký tự).

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 100HP
  Kiểu động cơ: Điện

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX 60HP
  Công Suất: 39 KW
  Kiểu động cơ: Điện

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP Mới 100%
  Bốn máy, 59kW/80HP, H = 65-85m, LL =60-100m3
  Có CO, CQ

  Máy Bơm Chữa Cháy HYUNDAI 80HP (MỚI 90%)
  Bốn máy, 59kW/80HP, H = 100m, LL = 1667L/p

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU  VC82ASE (MỚI 90%)
  TOHATSU VC82ASE Seconhand làm mới đóng thùng
  H = 80m, LL = 2050l/p, 0.4MPa

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU VC52AS (MỚI 90%)
  TOHATSU VC52AS Seconhand làm mới đóng thùng
  H = 60m, LL = 1450l/p, 0.4MPa

  Máy Bơm Chữa Cháy TOHATSU V20 D2S (MỚI 90%)
  TOHATSU V20 D2S Seconhand làm mới đóng thùng
  H = 30m, LL = 600l/p

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-550/10T
  Model: U7V-550/10T
  Công Suất: 5.5HP(4Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 61-127

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-450/9T
  Model: U7V-450/9T
  Công Suất: 4.5HP(3.31Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 49-113.2

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-400/8T
  Model: U7V-400/8T
  Công Suất: 4HP(3Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 43-99.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX U7V-250/5T
  Model: U7V-250/5T
  Công Suất: 2.5HP(1.85Kw)
  Điện áp: 380V
  Cột áp (max-m): 16.9-49.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250A
  Model: CM65-250A
  Công Suất: 50HP(40KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 54 - 89.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-250B
  Model:  31050000
  Công Suất: 40HP(30KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 48.5 - 79.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-200B
  Model:  CM65-200B
  Công Suất: 25HP(18.5KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 54 - 89.5

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-250B
  Model:  CM50-250B
  Công Suất: 25HP(18.5KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 58.3 - 78

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200A
  Model:  CM50-200A
  Công Suất: 20HP(15KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 38.8 - 58.1

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250A
  Model:  CM40-250A
  Công Suất: 20HP(15KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 76 - 90.4

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-160
  Model:  CM65-160
  Công Suất: 15HP(11KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 21.1 - 34.6

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-200
  Model:  CM50-200
  Công Suất: 15HP(11KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 32-51

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-250B
  Model:  CM40-250B
  Công Suất: 15HP(11KW)
  Điện áp:380 VAC
  Cột áp (Max-m): 56 - 74.6

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM65-125A
  Model:  CM65-125A
  Công Suất: 10HP(7.5KW)
  Điện áp:380 vac
  Cột áp: 15 - 24.8

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM50-160A
  Model: CM50-160A
  Công Suất: 10HP(7.5KW)
  Điện áp:380 vac
  Cột áp: 24.5 - 37

  Máy Bơm Chữa Cháy PENTAX CM40-200A
  Model: CM40-200A
  Công Suất: 10HP(7.5KW)
  Điện áp:380 vac
  Cột áp: 43.9 -57.8

  Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 13bar
  Vòi chửa cháy PU Φ 65- 13bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 16kg.
  Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy PUΦ65- 10bar13KG
  Vòi chửa cháy PU Φ 65- 10bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 13kg. Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 10bar
  Vòi chửa cháy PU Φ 50- 10bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 10kg. Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy PUΦ50- 8bar
  Vòi chửa cháy PU Φ 50- 8bar có khớp nối VN
  20m/cuộn bao thử 10kg. Nhãn hiệu MINAN

  Vòi Chữa Cháy Φ65 JAKOB
  Thường sử dụng cho xe chửa cháy
  Có hai loại phi 52 dài 20m và phi 65 dài 20m
  Áp lực làm việc 17bar
  Áp lực nổ 50bar

  Bình Chữa Cháy XZFTB-8
  Capacity(kg):8±0.04
  Pressure of nitrogen(MPa):1.2
  Effective discharging time(MPa):≤10
  Class of rating:≥18B

  Bình Chữa Cháy XZFTB-6
  Model: XZFTB-6
  Công suất (kg): 6 ± 0.16 
  Thời gian hiệu quả xả (s): ≥ 12 

  Bình Chữa Cháy XZFTB-6
  Model: XZFTB-6
  Công suất (kg): 6 ± 0.16 
  Thời gian hiệu quả xả (s): ≥ 12