CHUYÊN MỤC

Thiết bị an toàn PCCC

  • Bình Chữa Cháy MT24

  Bình Chữa Cháy MT24

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy MT3

  Bình Chữa Cháy MT3

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy MT2

  Bình Chữa Cháy MT2

  call 096.214.48.48

  • Bình Chữa Cháy ABC-MFZL4

  Bình Chữa Cháy ABC-MFZL4

  call 096.214.48.48

 • Bình Chữa Cháy MT24
  Model: MTT24 
  Công suất (kg): 24 ± 1.20 
  thời gian hiệu quả xả (s): ≥ 20 
  xả phạm vi hiệu quả (m): ≥ 4 
  Nhiệt độ hoạt động (℃): ≤ 10

  Bình Chữa Cháy MT3
  Model: MT3 
  Công suất (kg): 3 ± 0.15 
  Thời gian hiệu quả xả (s): ≥ 8 

  Bình chữa cháy CO2 MT2
  Model: MT2
  Công suất (kg): 2 ± 0.10
  thời gian hiệu quả xả (s): ≥ 8
  Hiệu quả xả phạm vi (m): ≥ 1.5 

   

  Bình Chữa Cháy ABC-MFZL4
  Bình chữa cháy bằng Dioxit cacbon thường được dùng để dập các đám cháy thiếtbị điện tử, đồ vật quý hoặc thực phẩm