CHUYÊN MỤC

An toàn chiếu sáng

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600x600

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600x600

  3,138,000 vnđ3,486,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72765 600x1200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72765 600x1200

  5,944,000 vnđ6,604,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72727

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72727

  5,944,000 vnđ6,604,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ ĐQLEDPN02 06765 100

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ ĐQLEDPN02 06765 100

  314,000 vnđ349,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 12765 155

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 12765 155

  496,000 vnđ551,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 12727 155

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 12727 155

  496,000 vnđ551,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 16765 200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 16765 200

  660,000 vnđ734,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 08765 140

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 08765 140

  330,000 vnđ367,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 08727 140

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 08727 140

  330,000 vnđ367,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 12765 180

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 12765 180

  496,000 vnđ551,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 180

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 180

  496,000 vnđ551,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 14765 200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 14765 200

  629,000 vnđ698,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 14727 200

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 14727 200

  629,000 vnđ698,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 15765 220

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 15765 220

  678,000 vnđ753,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 15727 220

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 15727 220

  678,000 vnđ753,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 16765 240

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 16765 240

  728,000 vnđ808,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 16727 240

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 16727 240

  728,000 vnđ808,000 vnđ

  • Đèn LED Tuýp Thân Nhựa 0.6M

  Đèn LED Tuýp Thân Nhựa 0.6M

  • Đèn LED Tuýp Thân Nhựa 1.2M

  Đèn LED Tuýp Thân Nhựa 1.2M

  • Bộ Máng LED Tuýp 2 Đầu Nhựa 0.6M

  Bộ Máng LED Tuýp 2 Đầu Nhựa 0.6M

  • Bộ Máng LED Tuýp 2 Đầu Nhựa 1,2m

  Bộ Máng LED Tuýp 2 Đầu Nhựa 1,2m

  • Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL04 09765

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL04 09765

  • Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL02 12765

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL02 12765

  • Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL01 12765

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL01 12765

  • Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL06 09765

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL06 09765

  • Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL05 09765

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL05 09765

  • Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL03 09765

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL03 09765

  • Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765

  Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765

  688,000 vnđ764,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36727

  Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36727

  688,000 vnđ764,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765

  Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765

  398,000 vnđ442,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18727

  Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18727

  398,000 vnđ442,000 vnđ

  • Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD02 05765 90

  Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD02 05765 90

  149,000 vnđ164,000 vnđ

 • Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600x600
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 54W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72765 600x1200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 72W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN01 72727
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 72W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 06765 100
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 6W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang  ĐQ LEDPN02 12765 155 
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang  ĐQ LEDPN02 12727 155 
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN02 16765 200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 16W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 08765 140
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 8W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 08727 140
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 8W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 12765 180
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 180
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 14765 200
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 14W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 14727 200 
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 14W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQLEDPN04 15765 220
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 15W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 15727 220
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 15W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 16765 240
  Điện áp: 220V
  Công suất: 16W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Đèn LED Panel Tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 16727 240
  Điện áp: 100V-250V
  Công suất: 16W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Tuýp Thân Nhựa 0.6M
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Tuýp Thân Nhựa 1.2M
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Máng LED Tuýp 2 Đầu Nhựa 0.6M
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Bộ Máng LED Tuýp 2 Đầu Nhựa 1,2m
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL04 09765
  Điện áp:100V- 250V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL02 12765
  Điện áp:100V- 250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL01 12765
   Điện áp:100V- 250V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL06 09765
  Điện áp:100V- 250V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL05 09765
  Điện áp:100V- 250V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng

  Đèn LED Ốp Trần Điện Quang ĐQ LEDCL03 09765
  Điện áp:100V- 250V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trang trí cho khách sạn, cửa hàng, căn hộ, văn phòng

  Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 
  Điện áp: 220V
  Công suất: 18W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các cao ốc văn phòng, khách sạn, cửa hàng, công trình dân dụng...

  Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36727
  Điện áp: 220V
  Công suất: 18W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các cao ốc văn phòng, khách sạn, cửa hàng, công trình dân dụng...

  Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các cao ốc văn phòng, khách sạn, cửa hàng, công trình dân dụng...

  Bộ Đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18727
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các cao ốc văn phòng, khách sạn, cửa hàng, công trình dân dụng...

  Bộ Đèn LED Downlight ES Điện Quang ĐQ LRD02 05765 90
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 20.000 giờ
  Ứng dụng: Trong các showroom, cửa hàng thời trang, nữ trang, các công trình chiếu sáng dân dụng