CHUYÊN MỤC

An toàn chiếu sáng

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-A814

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-A814

  300,000 vnđ334,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-A815

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-A815

  321,000 vnđ357,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-A816

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-A816

  575,000 vnđ639,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-A817

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-A817

  629,000 vnđ699,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-B801

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-B801

  197,000 vnđ219,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-B802

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal DI-B802

  197,000 vnđ219,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C801

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C801

  840,000 vnđ934,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C802

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C802

  1,565,000 vnđ1,738,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C803

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C803

  2,285,000 vnđ2,539,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C805

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C805

  877,000 vnđ974,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C806

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C806

  1,644,000 vnđ1,826,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C807

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C807

  2,393,000 vnđ2,658,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C808

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C808

  3,174,000 vnđ3,526,000 vnđ

  • Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C804

  Đèn LED Chiếu Điểm Duhal AI-C804

  3,032,000 vnđ3,360,000 vnđ

 • Đèn LED chiếu điểm Duhal  DI-A814
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: 120xWx135
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal  DI-A815
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: LxWx152
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal  DI-A816
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: LxWx152
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal  DI-A817
  Điện áp: 220V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx152
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal  DI-B801

  - Điện áp: 220V

  - Công suất: 8W

  - Tuổi thọ: 30.000 giờ

  - Kích thước: LxWx120

  - Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal  DI-B802
  Điện áp: 220V
  Công suất: 7W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: LxWx120
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal AI-C801
  Điện áp: 220V
  Công suất: 18W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: 135.320.177
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal AI-C802
  Điện áp: 220V
  Công suất: 36W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:300x320x177
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal AI-C803
  Điện áp: 220V
  Công suất: 54W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: 465.320.177
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal AI-C805
  Điện áp: 220V
  Công suất: 24W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: 135.320.177
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal AI-C806
  Điện áp: 220V
  Công suất: 48W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: 300x320x177
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal AI-C807
  Điện áp: 220V
  Công suất: 72W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: 465x320x177
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal AI-C808
  Điện áp: 220V
  Công suất: 96W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:630x230x177
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...

  Đèn LED chiếu điểm Duhal AI-C804
  Điện áp: 220V
  Công suất: 72W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước: 630x230x177
  Ứng dụng: trang trí trong nhà, trung tâm thương mại...