CHUYÊN MỤC

An toàn chiếu sáng

  • Đèn Đường Vinaled ST- A80C

  Đèn Đường Vinaled ST- A80C

  4,950,000 vnđ5,940,000 vnđ

  • Đèn Đường Vinaled ST- A52C

  Đèn Đường Vinaled ST- A52C

  3,775,000 vnđ4,530,000 vnđ

  • Đèn Đường Vinaled ST-A25H

  Đèn Đường Vinaled ST-A25H

  1,975,000 vnđ2,370,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-H500H

  Đèn LED Pha Vinaled FL-H500H

  35,590,000 vnđ42,708,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-H300H

  Đèn LED Pha Vinaled FL-H300H

  24,870,000 vnđ29,844,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-H220H

  Đèn LED Pha Vinaled FL-H220H

  17,245,000 vnđ20,694,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A200C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A200C

  11,870,000 vnđ14,244,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A150C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A150C

  9,970,000 vnđ11,964,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A120C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A120C

  8,580,000 vnđ10,296,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A100C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A100C

  6,310,000 vnđ7,572,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A80C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A80C

  5,260,000 vnđ6,312,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A52C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A52C

  2,250,000 vnđ2,700,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A34C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A34C

  1,495,000 vnđ1,794,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A22C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A22C

  990,000 vnđ1,188,000 vnđ

  • Đèn LED Pha Vinaled FL-A11C

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A11C

  570,000 vnđ1,356,000 vnđ

  • Bộ Khuyết Đại Power LT-3063

  Bộ Khuyết Đại Power LT-3063

  1,130,000 vnđ1,356,000 vnđ

  • Bộ Khuyết Đại Power LT-3060

  Bộ Khuyết Đại Power LT-3060

  890,000 vnđ1,068,000 vnđ

  • Điều Khiển RGB LT-3600RF

  Điều Khiển RGB LT-3600RF

  1,530,000 vnđ1,836,000 vnđ

  • Điều Khiển RGB

  Điều Khiển RGB

  940,000 vnđ1,128,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 400W-C

  Nguồn Cho LED Dây 400W-C

  850,000 vnđ1,020,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 350W-C

  Nguồn Cho LED Dây 350W-C

  800,000 vnđ960,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 150W-C

  Nguồn Cho LED Dây 150W-C

  565,000 vnđ678,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 400W-B

  Nguồn Cho LED Dây 400W-B

  1,060,000 vnđ1,272,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 250W-B

  Nguồn Cho LED Dây 250W-B

  770,000 vnđ924,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 150W-B

  Nguồn Cho LED Dây 150W-B

  675,000 vnđ810,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 100W-B

  Nguồn Cho LED Dây 100W-B

  580,000 vnđ696,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 60W-B

  Nguồn Cho LED Dây 60W-B

  485,000 vnđ582,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 100W VPW-100W12V

  Nguồn Cho LED Dây 100W VPW-100W12V

  830,000 vnđ996,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 60W VPW-60W12V

  Nguồn Cho LED Dây 60W VPW-60W12V

  635,000 vnđ762,000 vnđ

  • Nguồn Cho LED Dây 35W VPW-35W24V

  Nguồn Cho LED Dây 35W VPW-35W24V

  485,000 vnđ582,000 vnđ

  • Đèn LED Dây VinaLed FSB-5050-IP33-L144

  Đèn LED Dây VinaLed FSB-5050-IP33-L144

  660,000 vnđ792,000 vnđ

  • Đèn LED Dây VinaLed FSB-5050-IP33-L120

  Đèn LED Dây VinaLed FSB-5050-IP33-L120

  540,000 vnđ648,000 vnđ

 • Đèn Đường Vinaled ST- A80C
  Công suất tiêu thụ: 80W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ: 380mA ±3%
  kích thước: L500xW214x80mm xΦ53mm
  Trọng lượng: 2.7kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

  Đèn Đường Vinaled ST- A52C
  Công suất tiêu thụ: 52W ±5%
  Dòng điện tiêu thụ: 410mA ±2%
  kích thước: L500xW214x80mm xΦ53mm
  Trọng lượng: 2.4kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

  Đèn Đường Vinaled ST-A25H
  Công suất tiêu thụ : 25W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ:119mA ±1%
  kích thước:280.5x90mm
  Trọng lượng: 1kg
  Đầu nối: E27 hoặc E40
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

  Đèn LED Pha Vinaled FL-H500H
  Công suất tiêu thụ: 500W ±1%
  kích thước: W380xD320xH497mm
  Trọng lượng: 12kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-H300H
  Công suất tiêu thụ: 300W ±1%
  kích thước: W323xD260xH459mm
  Trọng lượng: 9.2kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-H220H
  Công suất tiêu thụ: 220W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ:1A±2%
  kích thước: W266xD260xH467mm
  Trọng lượng: 8.4kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A200C
  Công suất tiêu thụ: 200W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ:930mA ±2%
  kích thước: 400x340x192mm
  Trọng lượng: 8.4kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A150C
  Công suất tiêu thụ: 150W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ:709mA ±2%
  kích thước: 381x310x190mm
  Trọng lượng: 6.5kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A120C
  Công suất tiêu thụ: 120W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ: 560mA ±2%
  kích thước: 315x310x187mm
  Trọng lượng: 5.2kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A100C
  Công suất tiêu thụ: 100W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ: 466mA ±3%
  kích thước: 320x310x168mm
  Trọng lượng: 5.2kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A80C
  Công suất tiêu thụ: 80W ±1%
  Dòng điện tiêu thụ: 370mA ±3%
  kích thước: 314x250x168mm
  Trọng lượng: 2.7kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A52C
  Công suất tiêu thụ: 52W ±4%
  Dòng điện tiêu thụ: 395mA ±2%
  kích thước: 291x250x100mm
  Trọng lượng: 2.2kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A34C
  Công suất tiêu thụ: 34W ±4%
  Dòng điện tiêu thụ: 269mA ±3%
  kích thước: 215x178x68mm
  Trọng lượng: 1.4kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A22C
  Công suất tiêu thụ: 22W ±2%
  Dòng điện tiêu thụ: 183mA ±2%
  Kích thước: 201x166x68mm
  Trọng lư ợng: 1kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Đèn LED Pha Vinaled FL-A11C
  Công suất tiêu thụ: 11W ±4%
  Dòng điện tiêu thụ: 99mA ±2%
  kích thước:179x133x57mm
  Trọng lượng: 0.8kg
  Chuẩn bảo vệ: IP65
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng ngoài trời

   

  Bộ Khuyết Đại Power LT-3063
  Điện áp ngõ vào: DC12V, DC24V
  Dòng điện ngõ ra: 3A*3 kênh, Max 9A
  Công suất: 180W(12V), 360W(24V)
  Kích thước: L163×W35×H28(mm)
  trọng lượng: 210g

  Bộ Khuyết Đại Power LT-3060
  Điện áp ngõ vào: DC12V, DC24V
  Dòng điện ngõ ra: 3A*3 kênh, Max 9A
  Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
  Kích thước: L121×W39×H39(mm)
  Trọng lượng: 100g

  Điều Khiển RGB LT-3600RF
  Điện áp ngõ vào: DC12V、DC24V
  Dòng điện ngõ ra: 6A*3 kênh, Max 18A
  Công suất: 216W(12V), 432W(24V)
  Kích thước: L211×W40×H30(mm)
  Trọng lượng: 230g
  Khoảng cách điều khiển: 100m

  Điều Khiển RGB 
  Điện áp ngõ vào: DC12V、DC24V
  Dòng điện ngõ ra: 3A*3 kênh, Max 9A
  Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
  Kích thước: L104×W60×H9(mm)
  Trọng lượng: 42g

  Nguồn Cho LED Dây 400W-C
  Công suất: 400W
  Điện áp ngõ vào: 170 – 240V
  Điện áp ngõ ra: 12VDC
  Dòng điện: 33.3A
  Kích thước:203*151*55

  Nguồn Cho LED Dây 350W-C
  Công suất: 350W
  Điện áp ngõ vào: 170 – 240V
  Điện áp ngõ ra: 12VDC
  Dòng điện: 29.2A
  Kích thước: 203*151*55

  Nguồn Cho LED Dây 150W-C
  Công suất: 150W
  Điện áp ngõ vào: 170 – 240V
  Điện áp ngõ ra: 12VDC
  Dòng điện: 12.5A
  Kích thước: 158*98*40

  Nguồn Cho LED Dây 400W-B
  Công suất: 400W
  Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 12VDC/ 24VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 33.3A/ 16.6A
  kích thước: L265xW107xH52mm
  Không vô nước, có quạt

  Nguồn Cho LED Dây 250W-B
  Công suất: 250W
  Điện thế làm việc: 85-265VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 12VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 20.5A
  kích thước: L235xW88xH48mm
  Không vô nước, có quạt

  Nguồn Cho LED Dây 150W-B
  Công suất: 150W
  Điện thế làm việc: 85-265VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 12VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 12.5A
  kích thước: L235xW88xH48mm
  Không vô nước, có quạt

  Nguồn Cho LED Dây 100W-B 
  Công suất: 100W
  Điện thế làm việc: 85-265VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 12VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 8.3A
  kích thước: L163xW68xH38mm
  Không vô nước, có quạt

  Nguồn Cho LED Dây 60W-B
  Công suất: 60W
  Điện thế làm việc: 85-265VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 12VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 5A
  kích thước: L163xW68xH38mm
  Không vô nước, có quạt

  Nguồn Cho LED Dây 100W VPW-100W12V
  Công suất: 100W
  Điện thế làm việc: 85-265VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 12VDC/ 24VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 8.3A / 4.17A
  kích thước: L163xW43xH32mm
  Chuẩn IP65, không vô nước

  Nguồn Cho LED Dây 60W VPW-60W12V
  Công suất: 60W
  Điện thế làm việc: 85-265VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 12VDC / 24VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 5A/ 2.5A
  kích thước: L163xW43xH32mm
  Chuẩn IP65, không vô nước

  Nguồn Cho LED Dây 35W VPW-35W24V
  Công suất: 35W
  Điện thế làm việc: 85-265VAC/50~60Hz
  Điện áp ngõ ra: 24VDC
  Dòng Điện ngõ ra: 3A / 1.5A
  kích thước: L148xW40xH30mm
  Chuẩn IP65, không vô nước

  Đèn LED Dây VinaLed FSB-5050-IP33-L144- Đơn sắc
  Đặc điểm: không bọc nhựa, sử dụng trong nhà
  Loại chip Led:SMD 5050
  Số Led: 144 led/mét
  Công suất tiêu thụ: 34W ±2%/mét
  Số chip Led/ đoạn cắt : 12 leds
  Chip Led EPISTAR

  Đèn LED Dây VinaLed FSB-5050-IP33-L120- Đơn sắc
  Đặc điểm: không bọc nhựa, sử dụng trong nhà
  Loại chip Led:SMD 5050
  Số Led: 120 led/mét
  Công suất tiêu thụ: 28W ±2%/mét
  Chip Led EPISTAR