CHUYÊN MỤC

An toàn chiếu sáng

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M10H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M10H

  545,000 vnđ654,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M08H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M08H

  430,000 vnđ516,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M06H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M06H

  385,000 vnđ462,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M04H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M04H

  260,000 vnđ312,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M03H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M03H

  215,000 vnđ258,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D14H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D14H

  525,000 vnđ630,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D10H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D10H

  465,000 vnđ558,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D08H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D08H

  330,000 vnđ396,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D06H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D06H

  290,000 vnđ348,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D04H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D04H

  195,000 vnđ234,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C14H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C14H

  695,000 vnđ834,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C10H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C10H

  595,000 vnđ714,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C08H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C08H

  430,000 vnđ516,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C06H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C06H

  385,000 vnđ462,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C04H

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C04H

  250,000 vnđ300,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G18S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G18S

  905,000 vnđ1,086,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G15S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G15S

  805,000 vnđ966,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G11S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G11S

  715,000 vnđ858,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F18S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F18S

  795,000 vnđ954,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F15S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F15S

  705,000 vnđ846,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F11S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F11S

  625,000 vnđ750,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E18S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E18S

  795,000 vnđ954,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E15S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E15S

  680,000 vnđ816,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E11S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E11S

  615,000 vnđ738,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E09S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E09S

  425,000 vnđ510,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E06S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E06S

  410,000 vnđ492,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L18S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L18S

  795,000 vnđ954,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L15S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L15S

  680,000 vnđ816,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L11S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L11S

  615,000 vnđ738,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L09S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L09S

  425,000 vnđ510,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L06S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L06S

  410,000 vnđ492,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K18S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K18S

  795,000 vnđ954,000 vnđ

 • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M10H
  Công suất tiêu thụ: 10W ±6%
  Góc chiếu sáng: 45°
  Dòng điện tiêu thụ:57mA ±4%
  kích thước: Φ137xH65mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M08H
  Công suất tiêu thụ: 8W ±5%
  Góc chiếu sáng: 45°
  Dòng điện tiêu thụ:46mA ±4%
  kích thước: Φ110Xh50mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M06H
  Công suất tiêu thụ: 6W ±10%
  Góc chiếu sáng: 45°
  Dòng điện tiêu thụ:36mA ±6%
  kích thước: Φ110x50 mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M04H
  Công suất tiêu thụ: 4W ±5%
  Góc chiếu sáng: 45°
  Dòng điện tiêu thụ:24mA ±5%
  kích thước: Φ86x40 mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-M03H
  Công suất tiêu thụ: 3W ±10%
  Góc chiếu sáng: 30°
  Số Led : 1x3W
  Dòng điện tiêu thụ:32mA ±6%
  kích thước: Φ70x52 mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D14H
  Công suất tiêu thụ: 14W ±6%
  Dòng điện tiêu thụ:78mA ±4%
  kích thước: Φ134xH65mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D10H
  Công suất tiêu thụ: 10W ±6%
  Dòng điện tiêu thụ:57mA ±4%
  kích thước: Φ134xH65mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D08H
  Công suất tiêu thụ: 8W ±5%
  Dòng điện tiêu thụ:46mA ±4%
  kích thước: Φ110xH65mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D06H
  Công suất tiêu thụ: 6W ±10%
  Dòng điện tiêu thụ:36mA ±6%
  kích thước: Φ110x65 mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-D04H
  Công suất tiêu thụ: 4W ±5%
  Dòng điện tiêu thụ:24mA ±5%
  kích thước: Φ85x43 mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C14H
  Công suất tiêu thụ: 14W ±6%
  Quang thông: 1072lm ±4% (Trắng ấm), 1050lm ± 4% (Trắng tự nhiên), 1315lm ±4%(Trắng)
  Chip Led SEMILEDS (US Company - Made in Taiwan)
  Góc chiếu sáng: 35°
  Số Led : 12x3W
  Dòng điện tiêu thụ:78mA ±5%
  kích thước: Φ138xH63mm
  Kích thước thi công : Φ110mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C10H
  Công suất tiêu thụ: 10W ±6%
  Góc chiếu sáng: 35°
  Số Led : 9x3W
  Dòng điện tiêu thụ:58mA ±5%
  kích thước: Φ138xH63mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C08H
  Công suất tiêu thụ: 8W ±5%
  Góc chiếu sáng: 35°
  Số Led : 7x3W
  Dòng điện tiêu thụ: 45mA ±5%
  kích thước: Φ108xH62mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C06H
  Công suất tiêu thụ: 6W ±10%
  Góc chi ếu sáng: 35°
  Số Led : 5x3W
  Dòng điện tiêu thụ:40mA ±5%
  kích thước: Φ108x62 mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-C04H
  Công suất tiêu thụ: 4W ±5%
  Góc chiếu sáng: 25°
  Dòng điện tiêu thụ:23mA ±5%
  kích thước: Φ87x51 mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G18S
  Công suất tiêu thụ: 18W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 89mA ±5%
  kích thước: Φ187xH102mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G15S
  Công suất tiêu thụ: 15W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 81mA ±3%
  kích thước: Φ187xH102mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-G11S
  Công suất tiêu thụ: 11W ±4%
  Quang thông: 730lm ±3% (Trắng ấm), 600lm ±3% (Trắng tự nhiên), 830lm ±3% (Trắng)
  Chip Led SEMILEDS (US Company - Made in Taiwan)
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 60mA ±4%
  kích thước: Φ180xH102mm
  Kích thước thi công :Φ165mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F18S
  Công suất tiêu thụ: 18W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 89mA ±5%
  kích thước: Φ187x H68mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F15S
  Công suất tiêu thụ: 15W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 80mA ±3%
  kích thước: Φ187xH68mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-F11S
  Công suất tiêu thụ: 11W ±4%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 60mA ±4%
  kích thước: Φ180xH68mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E18S
  Công suất tiêu thụ: 18W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 89mA ±5%
  kích thước: Φ182xH68mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E15S
  Công suất tiêu thụ: 15W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 83mA ±3%
  kích thước: Φ160xH63mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E11S
  Công suất tiêu thụ: 11W ±4%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 61mA ±4%
  kích thước: Φ160xH63mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E09S
  Công suất tiêu thụ: 9W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 48mA ±4%
  kích thước: Φ109Xh49mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-E06S
  Công suất tiêu thụ: 6W ±10%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 38mA ±6%
  kích thước: Φ109Xh49mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L18S
  Công suất tiêu thụ: 18W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 89mA ±5%
  kích thước: Φ190xH80mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L15S
  Công suất tiêu thụ: 15W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 80mA ±3%
  kích thước: Φ162xH75mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L11S
  Công suất tiêu thụ: 11W ±4%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 60mA ±4%
  kích thước: Φ162xH75mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L09S
  Công suất tiêu thụ: 9W ±4%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 48mA ±3%
  kích thước: Φ130xH70mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-L06S
  Công suất tiêu thụ: 6W ±10%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 38mA ±6%
  kích thước: Φ130xH70mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K18S
  Công suất tiêu thụ: 18W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 89mA ±5%
  kích thước: Φ190xH80mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...