CHUYÊN MỤC

An toàn chiếu sáng

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K15S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K15S

  660,000 vnđ792,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K11S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K11S

  590,000 vnđ708,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K09S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K09S

  400,000 vnđ480,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K06S

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K06S

  385,000 vnđ462,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HL40S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HL40S

  2,070,000 vnđ2,484,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HL20S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HL20S

  1,590,000 vnđ1,590,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HS20S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HS20S

  1,325,000 vnđ1,590,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-G80S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-G80S

  6,955,000 vnđ8,346,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-G60S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-G60S

  6,365,000 vnđ7,638,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-F40S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-F40S

  3,530,000 vnđ4,236,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-E40S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-E40S

  3,530,000 vnđ4,236,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-E30S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-E30S

  3,290,000 vnđ3,948,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-D18S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-D18S

  1,470,000 vnđ1,764,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-D12S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-D12S

  1,220,000 vnđ1,464,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-C12S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-C12S

  875,000 vnđ1,050,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-B12S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-B12S

  780,000 vnđ936,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-B07S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-B07S

  540,000 vnđ648,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A18S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A18S

  1,070,000 vnđ1,284,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A10S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A10S

  780,000 vnđ936,000 vnđ

  • Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A06S

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A06S

  545,000 vnđ654,000 vnđ

  • Đèn LED Tuýp Vinaled TL-D25S

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-D25S

  685,000 vnđ822,000 vnđ

  • Đèn LED Tuýp Vinaled TL-D22S

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-D22S

  655,000 vnđ786,000 vnđ

  • Đèn LED Tuýp Vinaled TL-D11S

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-D11S

  380,000 vnđ456,000 vnđ

  • Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C25S

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C25S

  715,000 vnđ858,000 vnđ

  • Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C22S

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C22S

  695,000 vnđ834,000 vnđ

  • Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C11S

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C11S

  395,000 vnđ474,000 vnđ

  • Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu D

  Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu D

  175,000 vnđ210,000 vnđ

  • Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu C

  Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu C

  175,000 vnđ210,000 vnđ

  • Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu B

  Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu B

  175,000 vnđ210,000 vnđ

  • Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu A

  Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu A

  175,000 vnđ210,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLM-9W

  Đèn LED Búp Vinaled BLM-9W

  295,000 vnđ354,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLM-6W

  Đèn LED Búp Vinaled BLM-6W

  250,000 vnđ300,000 vnđ

 • Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K15S
  Công suất tiêu thụ: 15W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 80mA ±3%
  kích thước: Φ163 x H75mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K11S
  Công suất tiêu thụ: 11W ±4%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 60mA ±4%
  Kích thước: Φ163 x H75mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K09S
  Công suất tiêu thụ: 9W ±4%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 48mA ±3%
  kích thước: Φ130xH70mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Âm Trần VinaLed DL-K06S
  Công suất tiêu thụ: 6W ±10%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 38mA ±4%
  kích thước: Φ130xH70mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HL40S
  Công suất tiêu thụ: 40W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 280mA ±2%
  kích thước: 80x20x1200mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HL20S
  Công suất tiêu thụ: 20W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu th ụ: 280mA ±2%
  kích thước: 80x20x1200mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-HS20S
  Công suất tiêu thụ: 20W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 280mA ±2%
  kích thước: 80x20x600mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-G80S
  Công suất tiêu thụ: 80W ±1%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 371mA ±2%
  kích thước: 595x1195x13mm
  Trọng lượng: 6.8kg
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-G60S
  Công suất tiêu thụ: 60W ±1%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 280mA ±2%
  kích thước: 295x1195x13mm
  Trọng lượng: 6.8kg
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-F40S
  Công suất tiêu thụ: 40W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 200mA ±3%
  Kích thước: 295x1195x13mm
  Trọng lượng: 5.4kg
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-E40S
  Công suất tiêu thụ: 40W ±3%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 200mA ±3%
  kích thước: 595x595X13mm
  Trọng lượng: 3.4kg
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-E30S
  Công suất tiêu thụ: 30W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 155mA ±4%
  kích thước: 595x595X13mm
  Trọng lượng: 3.4kg
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-D18S
  Công suất tiêu thụ: 18W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 80mA ±8%
  kích thước: 295x295mmx13mm
  Trọng lượng: 1.2kg
  Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc âm trần
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-D12S
  Công suất tiêu thụ: 12W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 100mA ±3%
  kích thước: 295x295mmx13mm
  Trọng lượng: 1.2kg
  Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc âm trần
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-C12S
  Công suất tiêu thụ: 12W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 60mA ±3%
  Kích thước: 210 x210x12.5mm
  Kích thước thi công: 200x200mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-B12S
  Công suất tiêu thụ: 12W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 60mA ±3%
  Kích thước:160x160x12.5mm
  Kích thước thi công:150x150mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-B07S
  Công suất tiêu thụ: 7W ±2%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 66mA ±3%
  Kích thước: 110x110x H14mm
  Kích thước thi công: 100x100mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A18S
  Công suất tiêu thụ: 18W ±5%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 83mA ±5%
  Kích thước:Φ238xH14.5mm
  Kích thước thi công :Φ228mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A10S
  Công suất tiêu thụ: 10W ±10%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 87mA ±5%
  Kích thước:Φ180xH16.5mm
  Kích thước thi công :Φ168mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Gắn Trần Dạng Tấm Vinaled PL-A06S
  Công suất tiêu thụ: 6W ±8%
  Góc chiếu sáng: 120°
  Dòng điện tiêu thụ: 31mA ±6%
  Kích thước:Φ122 x H16mm
  Kích thước thi công :Φ110mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Tuýp Vinaled TTL-D25S
  Công suất tiêu thụ: 25W ±5%
  Số Led : 120
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 115mA ±4%
  kích thước: L1166xL25xH28±1mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-D22S
  Công suất tiêu thụ: 22W ±3%
  Số Led : 120
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 102mA ±6%
  kích thước: L1166xL25xH28±1mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-D11S
  Công suất tiêu thụ: 11W ±6%
  Số Led : 60
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 57mA ±6%
  kích thước: L562xL25xH28±1mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C25S
  Công suất tiêu thụ: 25W ±3%
  Số Led : 120
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 115mA ±4%
  Kích thước: L1198xD29 ±1mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C22S
  Công suất tiêu thụ: 22W ±3%
  Số Led : 120
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 102mA ±6%
  kích thước: L1198xD29 ±1mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Tuýp Vinaled TL-C11S
  Công suất tiêu thụ: 11W ±6%
  Số Led : 60
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 57mA ±6%
  kích thước: L585xD29 ±1mm
  Tuổi thọ: >30.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu D
  Công suất tiêu thụ: 3.5W ±15%
  Góc chiếu sáng: 360°
  Dòng điện tiêu thụ: 37mA ±4%
  Kích thước: Φ36 x L109mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

   

  Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu C
  Công suất tiêu thụ: 3.5W ±15%
  Góc chiếu sáng: 360°
  Dòng điện tiêu thụ: 37mA ±4%
  Kích thước: Φ36 x L109mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

   

  Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu B
  Công suất tiêu thụ: 3.5W ±10%
  Góc chiếu sáng: 360°
  Dòng điện tiêu thụ: 37mA ±4%
  Kích thước: Φ36 x L109mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

   

  Đèn LED Nến Vinaled 3.5W- Mẫu A
  Công suất tiêu thụ: 3.5W ±5%
  Góc chiếu sáng: 360°
  Dòng điện tiêu thụ: 37mA ±4%
  Kích thước: Φ36 x L109mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLM-9W
  Công suất tiêu thụ: 9W ±8%
  Góc chiếu sáng: 115°
  Dòng điện tiêu thụ: 49mA ±6%
  Kích thước: Φ81x115mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLM-6W
  Công suất tiêu thụ: 6W ±8%
  Góc chiếu sáng: 115°
  Dòng điện tiêu thụ: 56mA ±8%
  Kích thước: Φ58Xl94mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...