CHUYÊN MỤC

An toàn chiếu sáng

  • Đèn LED Búp Vinaled BLM-4W

  Đèn LED Búp Vinaled BLM-4W

  150,000 vnđ300,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLB-8W

  Đèn LED Búp Vinaled BLB-8W

  220,000 vnđ264,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLC-8W

  Đèn LED Búp Vinaled BLC-8W

  220,000 vnđ264,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLC-6W

  Đèn LED Búp Vinaled BLC-6W

  195,000 vnđ234,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLB-6W

  Đèn LED Búp Vinaled BLB-6W

  185,000 vnđ222,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLA-5W

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-5W

  115,000 vnđ138,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLA-4W-D

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-4W-D

  140,000 vnđ168,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLA-4W-A

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-4W-A

  105,000 vnđ126,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLA-2.5W-D

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-2.5W-D

  115,000 vnđ138,000 vnđ

  • Đèn LED Búp Vinaled BLA-2.5W-A

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-2.5W-A

  80,000 vnđ96,000 vnđ

  • Đèn Led Dưới Nước Duhal DM-A002

  Đèn Led Dưới Nước Duhal DM-A002

  940,000 vnđ1,128,000 vnđ

  • Bóng LED Duhal DA-B907

  Bóng LED Duhal DA-B907

  512,000 vnđ613,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A509

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A509

  189,000 vnđ227,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A807

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A807

  262,000 vnđ314,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A805

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A805

  220,000 vnđ263,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A803

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A803

  133,000 vnđ159,000 vnđ

  • Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A802

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A802

  139,500 vnđ167,000 vnđ

  • Đèn Chiếu Sáng Khẩn AD 2L-P LED

  Đèn Chiếu Sáng Khẩn AD 2L-P LED

  430,000 vnđ496,000 vnđ

  • Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn EPP 120

  Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn EPP 120

  1,100,000 vnđ1,320,000 vnđ

  • Quạt Sạc Kentom KT 9200 (2 Bình)

  Quạt Sạc Kentom KT 9200 (2 Bình)

  832,000 vnđ

  • Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn EPP 60

  Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn EPP 60

  950,000 vnđ1,140,000 vnđ

  • Quạt Sạc Kentom KT 9200

  Quạt Sạc Kentom KT 9200

  748,000 vnđ

  • Quạt sạc Kentom KT-9100

  Quạt sạc Kentom KT-9100

  633,000 vnđ

  • Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn CL – DC

  Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn CL – DC

  590,000 vnđ708,000 vnđ

  • Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn CL – AC/DC

  Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn CL – AC/DC

  630,000 vnđ756,000 vnđ

  • Đèn Sạc AD 1T - DC

  Đèn Sạc AD 1T - DC

  430,000 vnđ468,000 vnđ

  • Đèn Sạc AD 1T – AC/DC

  Đèn Sạc AD 1T – AC/DC

  450,000 vnđ540,000 vnđ

  • Đèn Trần Tự Động X9

  Đèn Trần Tự Động X9

  430,000 vnđ516,000 vnđ

  • Đèn Chiếu Sáng Tiện DụngHOT

  Đèn Chiếu Sáng Tiện Dụng

  250,000 vnđ290,000 vnđ

  • Đèn Exit KENTOM KT650

  Đèn Exit KENTOM KT650

  408,000 vnđ470,000 vnđ

  • Đèn Exit KENTOM KT660

  Đèn Exit KENTOM KT660

  456,000 vnđ520,000 vnđ

  • Đèn Exit KENTOM KT670

  Đèn Exit KENTOM KT670

  780,000 vnđ900,000 vnđ

 • Đèn LED Búp Vinaled BLM-4W 
  Công suất tiêu thụ: 4W ±10%
  Góc chiếu sáng: 115°
  Dòng điện tiêu thụ: 43mA ±3%
  Kích thước: Φ48x82mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLB-8W 
  Công suất tiêu thụ: 8W ±4%
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 77mA ±5%
  Kích thước: Φ70xL123mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLC-8W
  Công suất tiêu thụ: 8W ±4%
  Góc chiếu sáng: 320°
  Dòng điện tiêu thụ: 68mA± 3%
  Kích thước: Φ62xL112mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLC-6W
  Công suất tiêu thụ: 6W ±4%
  Góc chiếu sáng: 320°
  Dòng điện tiêu thụ: 52mA± 3%
  Kích thước: Φ62xL112mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLB-6W
  Công suất tiêu thụ: 6W ±4%
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 49mA± 3%
  Kích thước: Φ60xL110mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-5W 
  Công suất tiêu thụ: 5W ±6%
  Góc chiếu sáng: 260°
  Dòng điện tiêu thụ: 44mA ±4%
  Kích thước: Φ58xL91mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-4W-D
  Công suất tiêu thụ: 4W ±10%
  Góc chiếu sáng: 260°
  Dòng điện tiêu thụ: 32mA ±4%
  Kích thước: Φ58xL91mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-4W-A
  Công suất tiêu thụ: 4W ±10%
  Góc chiếu sáng: 260°
  Dòng điện tiêu thụ: 38mA ±4%
  Kích thước: Φ58xL91mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-2.5W-D
  Công suất tiêu thụ: 2.5W ±6%
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 24mA ±4%
  Kích thước: Φ45xL73mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn LED Búp Vinaled BLA-2.5W-A
  Công suất tiêu thụ: 2.5W ±6%
  Góc chiếu sáng: 180°
  Dòng điện tiêu thụ: 26mA ±4%
  Kích thước: Φ45xL73mm
  Tuổi thọ: >25.000 giờ
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà...

  Đèn Led Dưới Nước Duhal DM-A002
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Ứng dụng: Nhà hàng, khách sạn, khu thương mại, công trình dân dụng ...

  Bóng LED Duhal DA-B907
  Điện áp: 220V
  Công suất: 5W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx94
  Ứng dụng: chiếu sáng trong nhà, ban công ...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A509
  Điện áp: 220V
  Công suất: 9W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx58
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A807
  Điện áp: 220V
  Công suất: 12W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx57
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A805
  Điện áp: 220V
  Công suất: 7W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx52
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A803
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx42
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn LED Âm Trần Duhal DF-A802
  Điện áp: 220V
  Công suất: 3W
  Tuổi thọ: 30.000 giờ
  Kích thước:  LxWx30
  Ứng dụng: Chiếu sáng khách sạn, nhà hàng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

  Đèn Chiếu Sáng Khẩn AD 2L-P LED
  Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp 02 bóng mắt ếch LED.
  Vỏ nhựa ABS, thắp sáng liên tục 4 – 5 giờ

  Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn EPP 120
  Lưu điện cho đèn huỳnh quang
  Dùng cho bóng đèn 40 W.
  Thiết kế gọn nhẹ, thẩm mỹ.
  Thích hợp với tất cả các máng đèn có trên thị trường.
  Thời gian lưu điện đến 3 giờ. 

  Quạt Sạc Kentom KT 9200 (2 Bình)
  Quạt có chức năng xoay được hay đứng yên và có đường kính 12 inch- 14W .
  Đèn thắp sáng PL-13W và đèn ngủ điều chỉnh xoay được ở nhiều góc độ, với 2 chế độ sáng mạnh và sáng mờ.

  Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn EPP 60
  Lưu điện cho đèn huỳnh quang.
  Dùng cho bóng đèn 20 W.
  Thiết kế gọn nhẹ, thẩm mỹ.
  Thích hợp với tất cả các máng đèn có trên thị trường.
  Thời gian lưu điện đến 3 giờ.

  Quạt Sạc Kentom KT 9200
  Quạt chế độ chậm = 4 giờ
  Quạt chế độ nhanh = 3 giờ
  Đèn PL 13W chế độ mờ = 7 giờ
  Đèn PL 13W chế độ mạnh = 4 giờ
  Đèn ngủ = 70 giờ

   

  Quạt Sạc Kentom KT-9100
  Quạt chế độ chậm = 6 giờ
  Quạt chế độ nhanh = 4 giờ
  Đèn PL 13W chế độ mờ = 7 giờ
  Đèn PL 13W chế độ mạnh = 4 giờ
  Đèn ngủ = 70 giờ

   

   

  Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn CL – DC
  Sử dụng cho đèn Compact.
  Dùng cho đèn ion âm trần.
  Accu khô, không cần bảo trì.
  Tự động bật sáng khi mất điện.
  Thời gian sáng: 3 - 4 giờ 

  Bộ Nguồn Lưu Điện Cho Đèn CL – AC/DC
  Lưu điện cho đèn Compact.
  Thắp sáng 2 chế độ AC – DC.
  Dùng cho đèn ion âm trần.
  Accu khô, không cần bảo trì.
  Tự động bật sáng khi mất điện.
  Thời gian sáng: 3 - 4 giờ 

  Đèn Sạc AD 1T - DC
  Đèn sạc đa năng.
  Accu khô, không cần bảo trì.
  Tự động bật sáng khi mất điện.
  Thời gian sáng: 2 - 3 giờ.

   

  Đèn Sạc AD 1T – AC/DC
  Đèn sạc đa năng
  Thắp sáng 2 chế độ AC – DC.
  Accu khô, không cần bảo trì.
  Tự động bật sáng khi mất điện.
  Thời gian sáng: 2 - 3 giờ.

   

   

  Đèn Trần Tự Động X9
  Tích hợp Sensor cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt.
  Chế độ cảm biến: Ngày/ Đêm tùy chỉnh.
  Tự động Tắt/Mở - 40s/02s
  Hiệu quả tiết kiệm điện: 90%.

   

  Đèn Chiếu Sáng Tiện Dụng
  Chiếu khẩn 2 chế độ AC/DC
  Đèn LED sáng trắng
  Công suất: 6 W
  Tim LED: 33 LED
  Điều chỉnh độ sáng: 25%-100%

  Đèn Exit KENTOM KT650
  Dạng hộp 1 mặt, kích thước 16,7x42cm
  Sử dụng bóng super LED siêu sáng, bền hơn.
  Có mạch bảo vệ bình điện khi sạc đầy, tự động ngắt.

   

  Đèn Exit KENTOM KT660
  Mẫu đèn exit dạng hộp 2 mặt, kích thước 16,7x42cm
  Sử dụng bóng super LED siêu bền, sáng hơn.
  Có mạch bảo vệ bình điện khi sạc đầy, tự động ngắt

   

  Đèn Exit KENTOM KT670
  Mẫu đèn exit dạng hộp 1 mặt, kích thước 24,2x66cm
  Sử dụng bóng super LED siêu bền, sáng hơn.