CHUYÊN MỤC

An toàn an ninh tài sản

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko ES30-NFCG

  Két Sắt Chống Cháy Eiko ES30-NFCG

  10,812,000 vnđ12,974,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko SD-FE

  Két Sắt Chống Cháy Eiko SD-FE

  23,341,000 vnđ28,009,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko SD-XPL

  Két Sắt Chống Cháy Eiko SD-XPL

  10,506,000 vnđ12,607,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko SD-NFCG

  Két Sắt Chống Cháy Eiko SD-NFCG

  9,911,000 vnđ11,893,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko ES20-XPL

  Két Sắt Chống Cháy Eiko ES20-XPL

  8,415,000 vnđ10,098,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko ES20-NFCG

  Két Sắt Chống Cháy Eiko ES20-NFCG

  8,126,000 vnđ9,751,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko SST-XPL

  Két Sắt Chống Cháy Eiko SST-XPL

  5,695,000 vnđ6,834,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko SST-NFCG

  Két Sắt Chống Cháy Eiko SST-NFCG

  5,423,000 vnđ6,507,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko SS-FE

  Két Sắt Chống Cháy Eiko SS-FE

  26,860,000 vnđ32,232,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko SS-XPL

  Két Sắt Chống Cháy Eiko SS-XPL

  5,695,000 vnđ6,834,000 vnđ

  • Két Sắt Chống Cháy Eiko SS-NFCG

  Két Sắt Chống Cháy Eiko SS-NFCG

  5,423,000 vnđ6,507,000 vnđ

  • Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-320

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-320

  871,200 vnđ968,000 vnđ

  • Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-300

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-300

  435,600 vnđ484,000 vnđ

  • Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-250

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-250

  316,800 vnđ352,000 vnđ

  • Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-200

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-200

  262,500 vnđ292,000 vnđ

  • Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-150

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-150

  220,000 vnđ242,000 vnđ

  • Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-300

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-300

  2,350,000 vnđ2,635,000 vnđ

  • Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GA-300

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GA-300

  2,200,000 vnđ2,331,000 vnđ

  • Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-250

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-250

  1,700,000 vnđ1,900,000 vnđ

  • Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Woodwill GA-250

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Woodwill GA-250

  1,630,000 vnđ1,830,000 vnđ

  • Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-200

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-200

  1,420,000 vnđ1,590,000 vnđ

  • Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GA-200

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GA-200

  1,350,000 vnđ1,525,000 vnđ

  • KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE S8371

  KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE S8371

  32,589,000 vnđ

  • KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE S6770

  KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE S6770

  21,777,000 vnđ

  • KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE S6370

  KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE S6370

  19,839,000 vnđ

  • KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE MS5635

  KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE MS5635

  13,617,000 vnđ

  • KÉT SẮT VÂN TAY CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE DSW3930

  KÉT SẮT VÂN TAY CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE DSW3930

  11,475,000 vnđ

  • KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE SFW123GTC

  KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE SFW123GTC

  10,557,000 vnđ

  • KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE OA3817

  KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE OA3817

  10,149,000 vnđ

  • RƯƠNG CHỐNG CHÁY AN TOÀN SENTRYSAFE H3300

  RƯƠNG CHỐNG CHÁY AN TOÀN SENTRYSAFE H3300

  3,519,000 vnđ

  • Rương Chống Cháy An Toàn SENTRYSAFE F2300

  Rương Chống Cháy An Toàn SENTRYSAFE F2300

  2,499,000 vnđ

  • KÉT SẮT AN TOÀN SENTRYSAFE HL100ES

  KÉT SẮT AN TOÀN SENTRYSAFE HL100ES

  4,029,000 vnđ

 • 685 x 483 x 592
  485 x 343 x 392
  120 Kg

  665 x 463 x 512
  470 x 325 x 335
  100 Kg

  665 x 463 x 512
  470 x 325 x 335
  100 Kg

  665 x 463 x 512
  470 x 325 x 335
  100 Kg

  526 x 430 x 482
  380 x 312 x 320
  70 Kg

  526 x 430 x 482
  380 x 312 x 320
  70 Kg

  512 x 344 x 437
  354 x 214 x 267
  53 Kg

  512 x 344 x 437
  354 x 214 x 267
  53 Kg

  372 x 484 x 437
  214 x 354 x 257
  53 Kg
  Bánh xe :Không
  Chống cháy :Có

  372 x 484 x 437
  214 x 354 x 257
  53 Kg

  372 x 484 x 437
  214 x 354 x 257
  53 Kg

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-320
  135 x 315 x 220
  135 x 315 x 220

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-300
  90 x 300 x 240
  90 x 300 x 240

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-250
  90 x 250 x 180
  90 x 250 x 180
  Tay cầm : Không

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-200
  90 x 200 x 160
  90 x 200 x 160

  Hộp Đựng Tiền Lẻ Goodwill YFC-150
  80 x 150 x 120
  80 x 150 x 120

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-300
  300 x 380 x 310
  300 x 380 x 310
  17 Kg
  Tay cầm : không

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GA-300
  300 x 380 x 310
  12 Kg

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-250
  250 x 350 x 250
  250 x 350 x 250
  14 Kg

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GA-250
  250 x 350 x 250
  9 Kg

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GAK-200
  200 x 300 x 200
  200 x 300 x 200
  9 Kg

  Két Sắt An Toàn Khóa Điện Tử Goodwill GA-200
  200 x 300 x 200
  Màu sắc: đen, xám
  6 Kg

  Két Sắt An Toàn Chống Cháy SENTRYSAFE S8371
  Kích thước ngoài: 121cm x 64.6cm x 60.8cm
  Kích thước trong : 98.1cm x 47.5cm x 35.1cm

   

  KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE S6770
  Kích thước ngoài :87.6cm x 52.1cm x 55.9cm
  Kích thước trong (C x R x S): 67.6cm x 38.1cm x 33cm

   

  KÉT SẮT AN TOÀN CHỐNG CHÁY SENTRYSAFE S6370
  Kích thước ngoài: 87.6cm x 52.1cm x 55.9cm
  Kích thước trong : 67.6cm x 38.1cm x 33cm

   

  Két Sắt An Toàn Chống Cháy SENTRYSAFE MS5635
  Kích thước ngoài: 60.3cm x 47.2cm x 49.1cm
  Kích thước trong:49.9cm x 37.6cm x 30.2cm

   

  Két Sắt Vân Tay Chống Cháy SENTRYSAFE DSW3930
  Kích thước ngoài:45.3cm x 41.5cm x 49.1cm
  Kích thước trong  34.9cm x 31.9cm x 30.2cm

   

  Két Sắt An Toàn Chống Cháy SENTRYSAFE SFW123GTC
  Đèn Led chiếu sang bên trong két
  Chống cháy : Sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay bằng dung dịch chất lỏng chống cháy
  Kích thước: 450mm (cao) x 420mm (rộng) x 490mm (sâu)
  Trọng lượng : 40kg

  Két Sắt An Toàn Chống Cháy SENTRYSAFE OA3817
  Màu sắc: Màu xám đen - xám metal.
  Kích thước ngoài 45.3cm x 41.5cm x 49.1cm
  Kích thước trong 34.9cm x 31.9cm x 30.2cm

   

  Rương Chống Cháy An Toàn SENTRYSAFE H3300
  Kích thước ngoài: 35.9cm x 44.5cm x 51.4cm
  Kích thước trong: 29.2cm x 35.2cm x 35.6cm
  Dung tích: 37 lít
  Trọng lượng: 34 Kg

  Rương Chống Cháy An Toàn SENTRYSAFE F2300
  Màu sắc sang trọng: Màu xám than
  Kích thước ngoài: 19.1cm x 38.7cm x 37.8cm
  Kích thước trong : 13cm x 32.7cm x 24.1cm
  Dung tích: 10,3 lít
  Trọng lượng: 15 Kg

  Két Sắt An Toàn SENTRYSAFE HL100ES
  Kích thước ngoài: 22.9cm x 45.7cm x 40.6cm
  Kích thước trong: 21.7cm x 45.3cm x 31.5cm
  Dung tích: 31 lít
  Trọng lượng: 15 Kg